tisdag 15 juli 2008

Det vanligas metafysik


Ernst Jüngers dagböcker från VKII har samlingsnamnet "Strahlungen". Där kan man, som alltid hos Jünger, se hans oförlikneliga blick i aktion, hans förmåga att se gåtfullheter i de banalaste ting. Högre världar speglas i lägre, allt har innebörd: "allt synligt är bildskrift" som Saarikoski sa.

Jünger ser uppenbarelser, tunga symbolismer manifesterade i det timliga. Vad döljer sig till exempel i en schackspelskung? Jo, säger Jünger, "i denna bevaras magin från det arkaiska kungadömet." Vad vi en gång projicerade i kungens person, allt vi en gång la in i begreppet "kung", finns bevarat in nuce i kungen på schackbrädet. "Drottningen" kan på samma sätt stå för antingen den kvinnliga dualen, makan som ibland är starkare, makan som rådgivare. Drottningen bör här i första rummet ses som just rådgivare, en roll annars spelad av ministern, "mantrin" på sanskrit - för schackspelet uppfanns förvisso i Indien, och då var aktuell pjäs just en minister. Och om denne är spelets värdefullaste pjäs, ger det en ny aspekt på vem som är viktigast av kungen eller rådgivaren.

Vi går vidare i Jüngers iakttagelser. Jakttroféer är till exempel inga simpla väggprydnader utan "bärare av magisk kraft", talismaner. De ska alstra kraft och välgång åt jägaren, ska omge honom med en gloria, ska ge honom livskraft: mana. Men inte bara machomän kan behöva talismaner, även konstnären behöver dem, ty dessa kan då bli "åskledare för det osynliga, samlare av magisk kraft". Detta noterade Jünger när han mötte Braque i Paris och såg sig om i denns ateljé; vissa föremål och objets d'art man såg var inte att anse som motiv, som måleriobjekt, utan just magiska prylar.

Vi kan med andra ord finna gåtfulla ting vart vi ser. Man finner uppenbarelser både här och där. Går vi i Jüngers fotspår kan man nämna sådant som att vattenådror och malmförekomster kan röjas av vissa växter på jordytan - och att en stad avslöjar sin sanna natur dels på torget, dels på gravplatsen (livaktigt torg = livaktig stad, välskött gravplats = välskött stad) - och att en blomma man ser, en vanlig blomma i en rabatt, den representerar samtidigt något högre; den är en lins för sin översinnliga urbild, för Goethes urväxt. Voilà en plotinism i fickformat!

Jünger gör det osynliga fattbart, han illustrerar sina esoterismer med ting och symboler. Tinget är symbol; han frigör föremålet från dess ram och får det att peka på något högre, något evigare och beständigare.

Man kan säga: Jünger ger oss det vanligas metafysik. Det behövs inga hypostaser, ingen "influxus" eller "contemplatio" eller "visio"; ingen akademisk jargong, ingen nattstånden idealism. Jünger smyger på oss det ovanliga via det vanliga, ger oss världen i en blomma och universum i ett sandkorn. "Glaset vatten vi ger den törstande är större än oceanen" citerar han en ryss i "Eumeswil": han ser det stora i det lilla. Världsrymden får plats i ett kranium, à la omslaget till Illustrerad Vetenskaps första nummer: en galax projicerad i en skalle av glas. Detta tycks mig vara en bild à la Jünger.

Det behövs ingen transcedens, allt finns åtkomligt: i fåglalåt och bisurr, i grönska och former, både naturliga och konstgjorda. Allt är uppenbarat. "Ögat får sitt lystmäte här och nu, inte i något hinsides: universalia in re." Så står det i "Eumeswil" apropå fågelskådningens ädla konst. Romanens Manuel Venator säger sig kräva närvaro, några löften om en fjärran himmel vill han inte veta av. Nåväl, vi kan både ha himlen och dess spegel, det vill säga jorden och allt vad därpå finns. Lägg ögonen på en kyrka, ett träd, ett djuransikte: vad är allt detta om inte uppenbarelser?

Tillvarons former är "einen heimlichen Eingang" till det gudomliga. Likt Södergran fann Jünger svaret på livsgåtan "i snåret i hallonbacken":

All fåfäng visdom kan du akta ringa,
ty nu är tallen och granen dina lärare.


Ända från "Das abenteuerliche Herz" från 1929 var den sublime iakttagaren Jünger i farten. Han såg det diskreta i tillvaron, såg bortom sken och yta. Och han gjorde det med en helt egen stil, helt utan akademisk jargong, även om lite tysk idealism och platonism fanns i botten. Hugo Fischer måste ha gett honom lite elementa härvid.

Så hur ska man avsluta detta? Med att lägga upp lite ädelstenar på en grön duk, ordna dem i rader och betrakta ljusspelet, betrakta dialogen mellan yta och djup? I Goethes anda beskåda den där tavlan som man varje dag skulle göra, för att varje dag få sig en dos skönhet och sanning? Gå ut och se skuggornas spel, höra sus och brus och fågelkvitter, och se hur naturen yppar sitt innersta väsen för oss? "Naturens ande försöker tala till oss" sa Schelling, och nog hade en viss Jünger förmåga att uppfatta detta språk - och förmedla det till oss, i klarspråk eller i hieroglyfskrift. För "allt synligt är bildskrift", som Saarikoski sa...

Inga kommentarer:

Etiketter

A-Z (5) abb (84) abbm (6) abbX (4) ahma (6) aktuellare böcker (61) aktufall (21) alga (3) Andersson (2) Antropolis (20) apatia (10) ar (28) att vara Svensson (235) Ballard (11) begr (7) berättelser från Rokkana (14) Bhagavad-gîtâ (6) bilbabbel (20) bild (12) bim (10) bing (286) biografi (16) bloggish (63) Blue Öyster Cult (4) Castaneda (22) conspi (5) Den musiske matlagaren (14) Dick (7) dune (8) Eld och rörelse (33) en gatas melankoli (11) En novell om Babylon (4) eng (4) eso (3) esoterica (116) etni (3) fall (4) fantasi-fantaså-fantasy (20) film och TV (42) flytten (3) gambla fiina versepos (4) gld (7) grek (10) Gripenbergs sol (4) heinlein (4) historia in nuce (121) hårdrocken rockar hårt (39) intr. mus (34) inva (1) ipol (48) italia (3) japan (3) Jünger (75) Jüngers liv (10) Kierkegaard (2) konsten att slå en tennisserve (17) Kristus (22) kuro (2) libyen (18) link (30) lite litteratur (98) ljus (6) Lovecraft (15) Maiden (9) mangs (2) Melinas resa (8) memoarer (9) mena (39) multiversums mytolog (5) natio (63) Nietzsche (4) niven (3) nuochda (1) Ohlmarks (5) ondit (15) oneline (1) ori ett lag (48) poesy (47) politikka (176) pr (50) pred (3) Priest (14) prophecy (19) rymd (2) sanskrit (11) sf man minns (101) small candies (143) Smaragdeburg (5) speng (6) stein (4) Stratopias gåta (62) survi (6) svens11 (10) Sveriges störste poet (8) Swedenborg (3) symbol (3) Syrien (15) tempel (27) Tolkien (4) topp5 (9) typer (16) USA (17) uselt (8) van Vogt (9) Vandra mot ljuset (1) vju (4) zeppelin (2)