måndag 13 april 2009

Svenssons credo


Jag tycker om att säga om mani padme om - men det gör mig inte till buddhist.

Jag brukar säga Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna-Krishna, Hare-Hare ibland - men det gör mig inte till krishnait eller hindu.

Jag läser Bibeln, säger "lux in tebebris" och ser på TV:s gudstjänst - men fullblodskristen är jag inte, jag har för många "mystiska" inslag i mitt credo.

Jag gillar tempel och trädgårdar, Parakleten och Psaltaren, Orfeus och präster, barn och blommor - men vad man ska kalla all denna dyrkan vet jag inte. Och jag bryr mig inte, andra får sätta etikett på mig.

I sing for fun -

(Kalmar domkyrka)

Inga kommentarer: