fredag 5 juni 2009

Jünger och Attentatet


Talar man om Ernst Jünger kan man dels tala om böckerna, hans fiktion. Dels om vad han uträttade i livet som sådant. Hans förbindelse med Historien, de Stora Händelserna: om första världskriget, Weimartidens Berlin och 20:e juli-attentatet. Vi ska här titta på det sistnämnda, Jüngers (perifera) roll i attentatet mot Hitler.

Jünger kände vagt till mordplanerna på Hitler; han fick aldrig veta detaljer men han förblev en andlig kraft i konspirationen. Hans ”Der Friede” hade bland annat lästs av Rommel som trodde sig kunna använda den som ett upprop i kölvattnet av en kupp.

Konspirationen tycks annars ha inletts av generalerna Speidel och von Stülpnagel i salongen på hotell George V, i Militärbefälhavarens stab i det ockuperade Paris; den förre var stabschef, den senare var själve MB:n, militärguvernör över Frankrike. Detta hände sig cirka 1942-43, när östfälttåget började gå dåligt, inte förr. Det fanns förvisso en civil konspiration också, företrädd av greve Schulenburg, som nu blev förbindelse mellan George V-cirkeln och greve Moltkes Kreisau-krets. En viss Hofacker höll kontakt med folket kring general Beck i Berlin samt Goerdelers kamarilla i Leipzig. I Parisstaben förekom journalister och författare som (jag följer Neaman) Friedrich Sieburg, Clemens Podewils, Dolf Sternberger, Nicky von Grothe och Gerhard Nebel.

Jämte MB-staben i Paris fanns fältarméns stab under Rommel i La Roche-Guyon, också den invecklad i konspirationen. Man väntade besök av Hitler i väst angående den allierade invasionen som börjat 6 juni 1944, men när man misslyckats med att döda Hitler här övergick fokus till Beck och Berlinkretsen. Det hela utmynnade i det misslyckade attentatet av Stauffenberg i ”Varglyan”, den ostpreussiska stabsbyn, 20 juli 1944. Stauffenberg själv trodde att bomben han sprängt måste ha dödat Hitler, så han gav klartecken till arresteringar av SS-folk i Berlin och Paris – ett ödesdigert misstag.

Hitler levde nämligen om än sårad. Mottagaren av meddelandet i Paris skulle ha dubbelkollat uppgiften skriver Jünger om detta i krigsdagboken, sådant är elementa vid varje avgörande operation. När sedan Hitler visade sig vara vid liv följde massarresteringar av arméfolk samt av civila misstänkta. MB-staben i Paris stängdes helt sonika.

Själva dagen för attentatet (20/7 1944) var Jünger inte i tjänst, han var bortom räckhåll för staber och order, och klarade sig därmed från akuta anklagelser om delaktighet. Något senare kom de allierades utbrytning från Normandiebrohuvudet, tyskarna började packa för reträtt från Paris och i förvirringen undslapp Jünger närmare granskning. Väl hemma i Tyskland i september ställdes han inför en folkdomstol men fallet avskrevs; Neaman nämner detaljer kring detta. Jünger överfördes först till reserven och avskedades därefter, hans armékarriär var slut. Sedan följde ett befäl i hemvärnet, den så kallade folkstormen (Volkssturm).

Stülpnagel å sin sida, en av ledarna i konspirationen, försökte skjuta sig men blev bara blind, ställdes inför rätta och hängdes, men han vägrade peka ut Jünger som medkonsipratör. Speidel å sin sida fängslades och torterades av Gestapo men lyckades fly.

Jünger själv var för övrigt emot attentat som sådana, det stärkte bara tyranniet ansåg han. Kanske hade han likt Brauschitsch känslan att ”Hitler var Tysklands öde, och man kan inte undgå sitt öde”.

(Litteratur: Elliot Y. Neaman, A Dubious Past, Los Angeles 1999)

Relaterat
An der Zeitmauer (1950)
Jüngers liv: efterkrigstiden
Spengler: Västerlandets undergång (1918)
Science fiction: exopolitik
Silverberg: Up the Line (1969)

Inga kommentarer:

Etiketter

A-Z (5) abb (84) abbm (6) abbX (4) ahma (6) aktuellare böcker (62) aktufall (21) alga (3) Andersson (2) Antropolis (20) apatia (10) ar (28) att vara Svensson (235) Ballard (11) begr (7) berättelser från Rokkana (14) Bhagavad-gîtâ (6) bilbabbel (20) bild (12) bim (10) bing (286) biografi (16) bloggish (62) Blue Öyster Cult (4) Castaneda (22) conspi (5) Den musiske matlagaren (14) Dick (7) dune (8) Eld och rörelse (33) en gatas melankoli (11) En novell om Babylon (4) eng (4) eso (3) esoterica (116) etni (3) fall (4) fantasi-fantaså-fantasy (20) film och TV (42) flytten (3) gambla fiina versepos (5) gld (7) grek (10) Gripenbergs sol (4) heinlein (4) historia in nuce (121) hårdrocken rockar hårt (39) intr. mus (34) inva (1) ipol (48) italia (3) japan (3) Jünger (75) Jüngers liv (10) Kierkegaard (2) konsten att slå en tennisserve (17) Kristus (22) kuro (2) libyen (18) link (30) lite litteratur (100) ljus (6) Lovecraft (15) Maiden (9) mangs (2) Melinas resa (8) memoarer (9) mena (39) multiversums mytolog (5) natio (63) Nietzsche (4) niven (3) nuochda (2) Ohlmarks (5) ondit (15) oneline (1) ori ett lag (49) poesy (47) politikka (176) pr (56) pred (3) Priest (14) prophecy (19) rymd (2) sanskrit (11) sf man minns (101) small candies (143) Smaragdeburg (5) speng (6) stein (4) Stratopias gåta (62) survi (6) svens11 (10) Sveriges störste poet (8) Swedenborg (3) symbol (3) Syrien (15) tempel (27) Tolkien (4) topp5 (9) typer (16) USA (17) uselt (8) van Vogt (9) Vandra mot ljuset (1) vju (4) zeppelin (2)