fredag 21 augusti 2009

Lekande barn


Man har satt upp en skylt med Lekande barn utanför mitt hus. Så bra, det säger precis vad det handlar om: här bor ett lekande barn, här bor jag som varje dag leker med text och bild, med fil och dokument, med collage och novell och sång och musik. Hela dagen är en glad operett, hela tillvaron är "en lek, ett av sig självt rullande hjul" som Nietzsche sa...

Inga kommentarer: