fredag 10 september 2010

Front mot nihilismen
Jenro Klao måste, likt jag i dagens svenska kulturliv, kämpa mot nihilismen. Men Klao måste göra dubbel front mot nihilismen: dels mot vetenskapssamfundet, dels mot det religiösa livet. Det Antropolis han bebor är nämligen dominerat av Teknorons fantasilösa teknokrater å ena sidan, av Elysias strömlinjeformade gurus å den andra.

Så hur ska Klao göra? Han väljer denna plan: en kringångsrörelse och anfall med andliga vapen. Efter en dimensionell resa som för honom till 1900-talsstäder som Leningrad, Berlin, Stockholm och många andra, ja även till själva Metropolis, sinnebilden för den faustiska staden, återkommer han till Antropolis och slår alla med häpnad -- med musisk makt. Dock är historien inte över därmed: han måste bygga ett nytt tempel, besöka Fågelstaden och begrava sin fader -- med mera...

Detta är vad min roman "Antropolis" (2009) handlar om. Du köper den här, denna hårdpärmsbok i grönt klot med skyddsomslag (se bild). Ett faksimil på inlagan, det vill säga en pdf med innehållsförteckning, förord och kapitlet "Bergverkstan" finner du här.

Recensioner av boken:

Nova SF

Perra J:s blogg

Spektakulärt

På bloggen:

Antropolisgubben Hadar Lacq presenteras

Elander Lysion, guru

Gotsis Fripp, teknokrat

"Antropolitan Spring"

(Foto Björn Lindström)

Inga kommentarer: