söndag 31 juli 2011

ABB var frimurare: detta plus nya avslöjanden om Nixon föranleder detta inlägg om frimureri


Anders Behring Breivik var frimurare. Tydligen en ganska obetydlig sådan. Dock: han var med. Han poserar i frimurarförkläde på bilden ovan. Jag är själv ingen beundrare av frimureriet. Tvärtom. Jag har till exempel bloggat om det här. Enligt DN har man idag även lyft sekretessen på Richard Nixons vittnesmål i Watergateprocessen. Detta drar oss osökt in i Nixons konspirativa värld. Han var möjligen inte frimurare men han var en ful fisk, medlem i CFR och Bohemian Grove där många andra elitfigurer vistats. Mer om Nixons koppling dit senare. Först en rundmålning över presidenter som varit frimurare.
Amerikanska presidenter har ofta varit frimurare. Själve George Washington var det. Det är allmänt känt. Går vi till perioden från 1930-talet och framåt så har även här de flesta tillhört detta osunda sällskap. Dessa frimurare omhuldar i och för sig en viss esoterisk tradition, det erkänner jag som esoteriker. Men jag är privatreligiös kvietist, inte magiutövande manipulatör med intresse för hemliga riter. Jag är transparent, de är hemlighetsmakare. Jag vistas i dagsljuset, de är källarhålsmän.

Många frisinnade icke-frimurare brukar tona ner frimurarnas dåliga inflytande. Men jag säger: den som försvarar frimureriet med all dess hemlighetsmakeri och dunkla symbolik tar på sig en stor börda. Djuroffer, sexsymbolik (det kända förklädet frimurare bär skyddar och döljer, och därmed understryker könet), eder om att man må dödas eller lemlästas om man yppar hemligheten, trakterande av blod – om detta är så fint alltsammans, varför inte hylla det på stadens torg då?

Frimureri är inte min tekopp. Sedan Karl XIII brukar svenske kungen vara stormästare i svenska frimureriet. Carl Gustav har vägrat ta detta ämbete, han är bara medlem. Heder åt honom; än större skulle hedern ha varit om han vägrat vara med i denna sexsekt. Fixeringen vid obelisker är central för frimurarna och vi vet ju alla vad denna pelare symboliserar.

Men det skulle handla om amerikanska presidenter som varit frimurare. Härmed en lista från diverse källor. ”Order de Molay” är frimurarnas ungdomsklubb (!). Som synes var både FDR och Bill Clinton med i den. (CFR, Council on Foreign Relations,) är för sin del inte frimureri men det är ett slutet sällskap för utrikespolitik med avgörande inflytande på USA:s internationella agerande. Presidenter agerar aldrig mot deras råd.)
Franklin D. Roosevelt: Order de Molay, frimurare
Harry S. Truman: frimurare
Dwight D. Eisenhower: CFR
John F. Kennedy: möjligen ej frimurare
Lyndon B. Johnson: möjligen ej frimurare
Richard M. Nixon: CFR, ej frimurare
Gerald Ford: frimurare
Jimmy Carter: möjligen ej frimurare
Ronald Reagan: senare i livet invald som hedersfrimurare
George H. W. Bush: frimurare
Bill Clinton: Order de Molay, frimurare
George W. Bush II: frimurare

Anmärkningsvärt är alltså de presidenter som inte varit frimurare. Ta Reagan och Nixon. Dock var båda inbjudna till den skumma californiska herrklubben Bohemian Grove på 1960-talet. Det finns en bild med Reagan och Nixon flankerande Harvey Hancock vid en utomhusmiddag bland redwoodträden som präglar detta sommarläger. Nixon framhöll att det tal han höll där blev startpunkten för hans presidentskap:
"If I were to choose the speech that gave me the most pleasure and satisfaction in my political career, it would be my Lakeside Speech at the Bohemian Grove in July 1967. Because this speech traditionally was off the record it received no publicity at the time. But in many important ways it marked the first milestone on my road to the presidency."—President Richard Nixon, Memoirs (1978) källa

Och Bohemian Grove, detta är alltså det hemliga sommarmöte som Alex Jones avslöjade för världen år 2000. Man bränner bland annat en docka framför en staty av ugglan Moloch. Sunt? Nej sjukt är bara förnamnet.

Så frimurare eller inte, amerikanska presidenter har en hel del skelett i garderoben. EN president som tycks ha varnat för frimureri och konspirativt beeende är Kennedy, som alltså antagligen ej var med i klubben. Hans tal till American Newspaper Publishers Association strax innan han mördades anses vara det närmaste en amerikansk president kommit i att slå larm mot kultbaserat hemlighetsmakeri. Häri hade han möjligen en självsfrände i Eisenhower, som antagligen inte heller var frimurare och som innan han avgick 1961 varnade för det militär-industriella komplexet som, då som nu, styr USA. Man krigar för dollar helt enkelt; denne rakryggade soldat såg det och varnade världen. Men har världen lärt sig? Nej, den tror ännu att USA krigar i Libyen för sanning och rätt. Mundus vult depici.
Relaterat
Konspirativt beteende
Svenssonska sagor
dn dn dn dn svd svd svd svd svd svd

11 kommentarer:

Anonym sa...

Och Churchill var frimurare. Medan Hitler hatade dem, och gasade dem. Vad säger detta? Inte et smack. Men att referera till ett tal som Noxon höll 1967, och som skulle inneburit en start i hans politiska karriär- tja, han var redan mycket långt kommen som politiker då, 1950 var han senator, 1952 var han vice president,... i 8 år. Att han evt blev frimurare 1967? är det ryggdunkarteorin du tror på?

Anonym sa...

Ta genast på dig foliehatten! Ett värre svammel får man leta efter.

Svensson sa...

@Anonym 11:25: nej, jag säger inte att Nixon blev frimurare 1967. Men saken var den att hans karriär var tämligen död då. 1964 hade republikanerna förlorat stort till demokraterna; deras Goldwater framstod som extrem mot demokraternas Johnson. Johson antogs kunna sitta två persioder. Nixons karriär hade mer eller mindre havererat efter förlusten mot Kennedy 1960.

Att Nixon själv därför säger att det tal han höll bland "ryggdunkarna" på Bohemian grove 1967 var viktigt för hans karriär bör därför tas på allvar. Officiellt heter det ju att Nixons nytändning kom tidigt 1968 när Johnson sa sig inte vilja kandidera för en ny period (Vietnamkriget tyngde honom). Då såg såklart Nixon sin chans men att Bohemian Grove-mötet var ett viktigt preludium till detta, om nu Nixon själv säger det - varför tvivla?

Nixon var aldrig frimurare men han var en ful fisk, en konspirativt lagd typ. Bay of Pigs lär t ex ha planerats av honom, en Eisenhower-plan som Kennedy ju ärvde. Det finns mycket intressant bortom de officiella verken.

Svensson sa...

@Anonym 11:32: Jaha, och du kan ju sluta verka under skydd av titeln "Anonym" och komma med argument istället för att bara dissa. Påstå vad som helst under anonym täckmantel, vad är det? "Makt utan ansvar" säger jag.

Perra J sa...

Vi får vara medvetna om att det finns många källor när det gäller frimueriet, och allt annat som vanligt folk inte ska veta så mycket om. Men jag tror allt kommer att avslöjas.
Jag har hört att Lincoln och JFK var de enda icke-anslutna (bägge sköts, vilket man inte behöver se som något signifikativt).

George W Bush Jr var/är enligt andra uppgifter med i Skull and Bones - vilken inte ska ha några kopplingar till frimureri enligt Wiki...

A. sa...

Något som är lite märkligt med frimurarna är att de tydligen både är kommunister (enl. Jüri Lina, som Omar lobbar för) och fanatiska antikommunister (italienska P2-logen, amerikanerna). Jag har ofta undrat hur frimurarkritikerna - eller frimurarna själva, om det nu stämmer - får detta att gå ihop?

Anonym sa...

Författaren till detta inlägg vet väldigt lite om frimureri och bör inte uttala sig.

Svensson sa...

@Anonym 13:28: Jaså, jag vet ingenting? Men du kan det här? Berätta då, jag är idel öra.

@A: Dagens elitfrimurare är MATERIALISTER, ergo både med att stödja komminism och antikommunism. Sedan Illuminati infiltrerade allt frimureri är nihilism och materialism vad de driver. Allt som förstör traditionell tro och trygghet och som befordrar kaos och modernism är deras tekopp.

@PerraJ: Wiki är dålig på att informera i detta ämne. "Presidents and freemasonry" skriver de inget om.

Perra J sa...

A:
Frimurarna är ett sällskap som opererar ovanför politik, religion och vetenskap, och de har frihet att använda dessa som verktyg. De är både kristna och muslimer också.
De är både darwinister och kristna också.
De finns alltid ”på bägge sidor”, och kan på så sätt invagga folk i ett drama mellan ”ont och gott”, "sant och falskt", skapa opinioner genom att arrangera attentat mm., allt i syfte att centralisera makt till dem själva.

Pappan sa...

ABB sökte till DNFO via nätet, vilket är ovanligt i Norge. Där är man annarsa mycket traditionella och de två obligatoriska faddrar som har att gå i god för en sökande förväntas känna densamme väl sedan kanske tio års tid. Dessutom var han inte där. Vid ETT enda logetillfälle deltog han (förutom vid sin egen receptionsceremoni och de två befordringsceremonierna förstås, inalles fyra tillfällen). ABB var sannerligen inte representativ för det norska frimureriet. Och uteslöts givetvis omedelbart så fort det kom till DNFO:s kännedom vad han gjort.

Att insinuera oegentligheter för frimureriets räkning på grund av ABB:s poserande i frimurerisk dräkt är lågt.

Jag värdesätter det mesta av vad du skriver, bäste Svensson, men i fråga om frimureriet har du gjort en felbedömning.

Pappan

Anonym sa...

För den som vill ha fakta, och inte konspiratoriskt svammel:

http://www.frimurarorden.se