onsdag 20 juni 2012

Breiviks värld
Breivikrättegången närmar sig sitt slut. Fredag är av allt att döma sista rättegångsdagen. Men dom kommer antagligen inte då, det är bara förhandlingarna som avslutas denna vecka. svd svd dn dn dn


Breivik utförde sitt dåd för att marknadsföra manifestet. Det är sant, han skriver så: "The... military operation is a sub-task as well as it is a marketing method for the distribution of this compendium..." Detta läser vi på sidan 1410 i manifestet "2083 - a European Declaration of Independence". Vad står det då mer i detta manifest? Därom kan jag ge besked ty jag har bloggat om det då och då, lite av och till de senaste tio månaderna. Jag har, till skillnad från majoriteten av svenska journalister, läst hela manifestet. Här och här har jag rapporterat om läsningen. Jag har fokuserat på saker som operativ taktik och personliga drag. Den tyngre trafiken då, hans åsikter, hans samhällsanalys...? Den har jag redan internaliserat; jag var nationalist långt före Breivik kom till skott. Breiviks åsikter kan, med spegling i mina egna åsikter, sammanfattas som 1) kritik mot massinvandring 2) kritik av islamism 3) etnicitetens värde, detta att t.ex vara "etnisk svensk" såsom Reinfeldt pratade om nyss och 4) vurm för traditionell historia.

- - -

Det ska här handla om Breiviks manifest. Du finner det online här på bloggen Zero Hedge. Breivik är för sin del terrorist. Han har dödat 77 människor. Så låt mig som vanligt säga: jag stödjer inte våld. Däremot anser jag att Breivik är intressant som person. Och hans analys som kritiserar massinvandring och islam, och som uppvärderar germansk etnicitet och traditionell historia är värd att följa. En bra sammanfattning av hans credo finner du här.

Jag har läst manifestet och återger nu intressanta sidor. I fokus idag står den självbiografiska delen, närmast s 1000-1344. Ibland kommenterar jag, ibland återger jag bara vissa referat eller citat som är talande i sig. Först blir det litegrann om image, uniformer och lite mer dylikt.

Kring s 1000, i kapitel 3.64, står det om denna riddarorden som Breivik gillar, Knights Templar, som enligt mig är en dimridå. Eller ett slags imagehöjare, men föga mer. En tes kan vara att Tempelriddare/korsriddare ogillas av islamister, därför har Brevik valt det: för att vara ett rött skynke för sina fiender. Han skriver i denna del av manifestet i alla fall om riddarordens grader, uniformer och titlar: ”A short history of military medals and decorations”. Han skriver om Alexander, Rom, Viktoriakorset. En medalj heter t.ex "Distinguished Destroyer of Cultural Marxism (DCM)". Till detta finns det släpspännen – ribbons. På s 1097 skriver han om riddarens dress uniform: USMC dress blue jacket. Alltså vad vi i Sverige kallar en högtidsdräkt.

Breivik säger sig i sammanhanget vara emot såväl islamism som kommunism och nazism. Det är - kan man säga - ett sätt att sockra budskapet, att framstå som en modern konservativ. Han utmålas ju som nazist i MSM men i så fall är han en ovanlig nazist. Om han skulle ha sympatier för nazismen så döljer han det väl. Han har inte gått i fällan att vurma för Adolf och den bruna rörelsen. Hade han gjort det skulle, kan man gissa, många ljumma ha vänt sig emot honom.

På s 1107 nämns en predikan när man försvarar sig i rätten. Där citeras bl.a Thomas Jefferson: ”Frihetens träd måste av och till vattnas med patrioters och tyranners blod.” Samt Karl Popper: i toleransens namn måste vi ha rätten att inte tolerera de intoleranta. Han nämner även indianen Sitting Bull som motståndshjälte på s 1111. Reflektionen hos mig blir att dessa Jefferson, Popper och Sitting Bull nästan är PK. Det är namn som även mannen på gatan kan relatera till: inte extremt, nej sedvanligt. På s 1115 skriver han om detta att välja advokat. (Att han valde just Lippestad ska ha berott på att de en gång delade lunchrum när de jobbade i en viss kontorsbyggnad. Han kände Lippestad och tyckte han verkade reko.)

På s 1117 ff skriver Breivik om dubbning av riddare, befriandet av Europa samt civil olydnad.

- - -

Så följer diverse sidor om information, säkerhet - och kvinnor. Det är m.a.o dålig struktur überhaubt på detta verk men sektionerna i sig är intressanta.

På s 1126 ff står det om säkerhetstjänster, informationsinhämtning, anti-insurgency, en anti-PK ungdomsrörelse, politiska framtidslösningar för Europa, kyrkans roll och traditionens roll. Samt på s 1137 om "aesthetic divinity and dignity" och på s 1140 om patriarkat och familjefrågor. Man kan säga: det är inte helt fel att ha med dylikt. Breivik kände väl inte till principen "less is more" men - tänker jag - har man redan skrivit/copypastat 1000 sidor kan man väl lika göra 1500, big deal. Man kan säga: Kazcynskis 30 sidor var för lite, Breiviks 1500 är för mycket. Svårt med balansen...! Ulrike Meinhof nådde dock denna, hon skrev en 140-sidig bok: "Ulrike Mienhofs förbjudna tänkesätt" (Cavefors 1976).

På s 1154 skriver Breivik om riddarnas roll: korsriddare mot islam – värna europeiska intressen gentemot PK-ism – agera som krigsbrottsdomstol. På sidan 1159 skrivs det om en all-nordisk union.

På s 1162 blir det intressant. Breivik skriver där om vit etnicitet och kändiskvinnors roll i denna. Öppna ögonen nu vänsterister för nu blir det rasism...! Han nämner Heidi Klum, Elin Nordgren, Madonna och Brangelina såsom varande rasblandningsapologeter. Förutom det säger han att Pamela Anderson, Scarlett Johansson, Paris Hilton och Gwyneth Paltrow är populära pga sin vita, nordiska skönhetstyp. (Se även s 1192 där etnicitet också berörs). Vi nordiska människor sägs vara 200 miljoner - nordeuropéer plus vita amerikaner tycks han mena. På sidan 1165 frågar sig Breivik varför det finns konservativt motstånd mot rasblandning.

På sidan 1166 förklarar Breivik varför han ej är nazi.

På s 1175 skrivs om promiskuitet och könssjukdomar i Breiviks bekantskapskrets. På s 1180 om antifeminism. Samt på s 1210 om graffiti som skadegörelse, Sydafrikas boer genocide och Israels skyddsmur.

- - -

Sidorna 1200-1300 cirka handlar om kampen mot islam. Breivik är en oförsonlig motståndare till allt vad islam heter. Religionen ifråga ska knappt få existera i mellanöstern enligt honom.

På s 1236 skriver han om den antimuslimska Wienskolan. Namnet har att göra med striden vid Wien mot muslimska ockupanter 1683. Hela Europa la då sina interna strider åt sidan då och enade sig mot turkarna - och vann. Breivik skriver sedan om nationalism, kristendom, traditionalism och patriarkalism (och pro Israel). Fjordman, Spencer, Bat Ye’or nämns, just denna s.k Wienskola: judar emot islamism.

På s 1241 postas slagordet: JIHAD WORKS BOTH WAYS - - - JOIN THE RESISTANCE, SUPPORT THE RECONQUISTA!

På s 1255 nämns en avgörande taktisk doktrin. Det var den som fick honom att ha politiker överst på fiendelistan, ej invandrare per se. Breivik skriver: ”DO NOT for the love of God aim your rage and frustration at Muslims.” Ty, säger han och använder en liknelse: regimen är vattenläckan, mål 1, muslimerna är bara det utrunna vattnet man kan ta hand om sedan.

På s 1259 tecknas faser i europeiskt inbördeskrig. Detta är old school. Och en felprognos. Det blir inga fler krig, världen kommer att förändras och dra PK-ismen med sig. Mer här.

På s 1262 skriver Breivik: ”Om inte vi, vilka? Om inte nu, när”. Detta är citat av en viss Hillel den äldre. Citatet användes t.ex i DDR-upproret mot kommunistregimen hösten 1989 - en lyckad folkresning när sovjetväldet i östeuropa föll ihop utan att ett skott avlossades.

Ännu ett bra citat kommer på s 1307, Gandhis ”Först ignorerade de oss, sedan skrattade de åt oss, sedan bekämpade de oss, sedan vann vi.”

På s 1309 talar Breivik om att reformera kyrkan (kulturell och religiös kristendom, två lite olika saker som dock samarbetar) På s 1314 står det om att upplösa NATO, samt att den muslimska världen ska isoleras tills islam slutar existera. Annektera västra Turkiet (= Anatolien), skapa kristen assyrisk nation, en iransk zoroastrisk stat etc s 1322.

Slutligen ger s 1330 bibelcitat för kampen och på s 1336 berättas korsriddarnas historia. Och på s 1342 citeras raden ”There were no atheists in the trenches.” Detta för in på ett intressant resonemang om ateister med citat av Dawkins, Nietzsche, Freud, Marx, Paine (s 1344), samt ateister som ångrat sig på dödsbädden (s 1346). Breivik skriver därefter om sin egen religiositet, som inte är direkt from och förlåtande. Han tänker i termer av att han är god, därför har han rätt att begå vissa illdåd. Det är en märkligt mekanisk form av religiös tro.

Relaterat
Manifestet online på bloggen Zero Hedge
Breivik enligt Varricchio
Mina första inlägg om Breivik
En titt på manifestets operativa sidor
Ombord på ett brinnande rymdskepp
Breivik var för otålig
Breivik och paranoia
Biografi
Berget Half Dome, Mariposa County, Californien

6 kommentarer:

Nordbo sa...

Vad menar du egentligen med det här:

"Om han skulle ha sympatier för nazismen så döljer han det väl. Han har inte gått i fällan att vurma för Adolf och den bruna rörelsen. Hade han gjort det skulle, kan man gissa, många ljumma ha vänt sig emot honom."

Är det någon ljum som inte har vänt sig emot honom? Såvitt jag vet har även de flesta som inte alls är ljumma vänt sig emot honom.

Svensson sa...

Kanske det. Men många delar Breiviks analys. Däribland jag i vissa avseenden.

Nordbo sa...

Ja, men har han en egen analys? Jag har inte läst hans text, men såvitt jag vet är det samma analys som "kontrajihadister" som exempelvis Fjordman och Spencer gjorde innan Breivik genomförde sitt illdåd. Breviks tillägg till analysen är den våldsamma metoden.

Svensson sa...

Det centrala i Breiviks s.k credo må vara mycket Fjordman/Spencer plus kritik av Frankfurtskola och massinvandring. Terrordådet var hans egotripp för att bli berömd på kuppen. Med det sagt så är ju frågorna lyfta nu och då får man som regimkritiker gilla läget. Med rätt eller orätt kan man bli beskylld för Breivikstöd om man gör samma analys och då - anser jag - måste man vara beredd på att judomässigt föra över kraften i detta angrepp på PK-isten som gjorde det.

Man ska, som Guillaume Faye hävdar, inte säga "jag är inte det"; man ska säga vad man är. Man får inte bli defensiv, även om Breiviks dåd är ett helvete.

Nordbo sa...

Jag håller med om en del av Breiviks kritik, även om jag anser att han och kontrajihadisterna är överdrivet och ensidigt fokuserade på Islam. Dessutom kan jag inte glömma att han avrättade ca 70 norska ungdomar.

Det är inte muslimerna som har öppnat gränserna och försöker förpassa de europeiska folken till historien. Avpixlat, som ligger nära en kontrajihadistisk tolkning,hade glädjande nog uppe de verkliga skurkarna nyligen, vilket jag inte har sett där tidigare:

http://avpixlat.info/2012/06/21/eu-borde-underminera-nationell-homogenitet/

Svensson sa...

En högerman som kritiserar islam går liksom an mer än att fokusera på andra krafter. Kontrajihadism är en början, en del i ett system.

Etiketter

A-Z (5) abb (82) abbm (6) abbX (4) ahma (6) aktuellare böcker (50) aktufall (7) alga (3) Andersson (2) Antropolis (19) apatia (10) ar (27) att vara Svensson (226) Ballard (11) begr (7) berättelser från Rokkana (18) Bhagavad-gîtâ (6) bilbabbel (20) bild (11) bim (11) bing (294) biografi (16) bloggish (59) Blue Öyster Cult (4) camo (4) Castaneda (22) conspi (12) Den musiske matlagaren (14) Dick (8) dune (8) Eld och rörelse (34) en gatas melankoli (11) En novell om Babylon (4) eng (4) eso (2) esoterica (117) etni (13) fall (4) fantasi-fantaså-fantasy (20) film och TV (42) flytten (3) gambla fiina versepos (4) gld (7) grek (10) Gripenbergs sol (4) heinlein (4) historia in nuce (119) hårdrocken rockar hårt (39) intr. mus (33) inva (25) ipol (67) islam (6) italia (3) japan (3) Jünger (75) Jüngers liv (10) Kierkegaard (2) konsten att slå en tennisserve (17) Kristus (24) kuro (2) libyen (18) link (32) lite litteratur (96) ljus (6) Lovecraft (15) Maiden (9) mangs (2) Melinas resa (8) memoarer (10) mena (42) multiversums mytolog (5) natio (66) Nietzsche (4) niven (3) nuochda (1) Ohlmarks (5) ondit (14) oneline (1) ori ett lag (53) pil (5) poesy (46) politikka (192) pr (52) pred (3) Priest (14) prophecy (21) rymd (2) sanskrit (9) sf man minns (99) small candies (125) Smaragdeburg (6) speng (6) stein (4) Stratopias gåta (62) survi (6) svens11 (10) Sveriges störste poet (8) Swedenborg (3) symbol (4) Syrien (15) tempel (31) Tolkien (4) topp5 (8) typer (15) USA (18) uselt (8) van Vogt (9) Vandra mot ljuset (1) vju (4) zeppelin (2)