tisdag 20 november 2012

Indicier


Det sker i år sägs det. Uppstigandet. Ascension. Vid midvintersolståndet 21/12. Moder jord övergår från 3:e till 4:e densiteten. Härmed några indicier på att det verkligen ska hända.

Klärvoajanter och fjärrskådare är en idag aktad yrkesgrupp. Dessa ”remote viewers” och ”precognitive persons” användes t.ex av USA:s försvar under det kalla kriget för att spionera på Sovjet. Det kallades ”Stargate Project”. Man sökte info om platser, installationer, vapensystem och händelser. Och händelserna kunde dels vara samtida men också framtida: det finns ingen direkt gräns mellan att vara fjärrskådare i rummet eller fjärrskådare i tiden (precog). Projektet var igång 1970-1995. Här är Wikipedias version.

Det projektet tog synbarligen slut. Men fjärrskådare används än idag av polisen för att spåra försvunna personer och föremål. Och: inom detta skrå av fjärrskådare uppges det
att det är omöjligt att förutsäga händelser bortom 2012. Tiden s.a.s upphör då. Den tidslinje som gäller efter det är ännu i stöpsleven. Den finns blott i våra sinnen.

Klärvoajanter kan inte se bortom 2012, inte för att tillvaron eller tiden direkt upphör då men för att världen bortom 2012 ännu inte koncipierats i 3D. Den skapas just nu i våra sinnen. Tiden bortom 2012 kommer att bli ett amalgam av konkret händelse och abstrakt tanke: så fort man tänker något kommer det att manifesteras. Och detta är ju rena swedenborgska andevärlden. Därför är det idag svårt att skåda in i framtiden; den är s.a.s virtuellt i stöpsleven. Även tidsresenärer sägs ha svårt att komma bortom 2012. För detta, se denna diskussion på In5d om Philadelphia Experiment.

- - -

Det finns fler exempel på 21/12 2012 som barriär. Här säger David Wilcock om manicken Orion Cube:
You look through with this device and when you hit 2012, everything goes perfectly white. - - - At December 21st, 2012... all the waves would go into a complete flat line. - - - 2012 is our zero time reference.”
Konceptet bakom detta kallas DCTP, ”Doctrine of the Convergent Timeline Paradox.” Detta gäller även manicken Looking Glass. Den nämns bland annat i Wilcocks video ”The 2012 Enigma”. Jag har även berört den här på bloggen. Looking Glass’ specialitet, dess funktion som framtidsskådande spegel, nämns även på en sajt vid namn Thegreaterpicture, svensk version. Där sägs att USA:s regering drev detta projekt i hemlighet. Sedan, när man insåg att det inte gick att se bortom 2012, la man ner det hela...!

Looking Glass var ett hemligt projekt, finansierat med dold budget. Denna apparat var till för att utforska olika tidslinjer, olika vägar som utvecklingen kan ta:
Den fungerade bra, man kunde bokstavligt talat se in i framtiden med den anordningen. Och man kunde se vad konsekvenserna skulle bli när man gjorde ett visst val i framtiden. Så denna användes för ett antal hemliga operationer och för deras egen vinst.

Det var bara ett problem. Det visade sig att ju närmare man kom till den 21 december 2012, ju mindre betydde det vilken typ av val man gjorde. Konsekvenserna var alltid desamma. På det datumet kom alla tidslinjerna tillsammans och en mycket speciell händelse verkade äga rum.

Illuminaterna var missnöjda med detta fenomen och försökte vidta åtgärder för att ändra på det. Men det spelade ingen roll vad de försökte, bilden var alltid densamma. Frustrerade över denna utveckling avslutades "Projekt Looking Glass" och lades undan bakom lås och bom.
Detta låter plausibelt. Projektledarna ville inte veta av de resultat man fick. Man förnekar gärna det man inte vill veta. Dylik styrning av vetenskapen ser man även utanför Black Ops-världen. – Nåväl. 21/12 verkar med detta och annat som indicium (13 baktun, zero timewave, Galactic Superwave) verkligen vara nollpunkten, vår nolltidsreferens.

- - -

Jag har ovan angett ett flertal källor för 2012:s särart. En av dem är sajten Beyond 2012. Den diskuterar 48 indicier för detta års speciella kvaliteter och aspekter. Det följande, som jag hittat på Beyond 2012, har kanske inte samma drabbande karaktär som fjärrskådarna, Looking Glass och allt det där, men kan vara intressant ändå. Som detta att energipulsen 21/12 kommer att förändra vår DNA och våra chakras. Detta, sägs det, möjliggör för oss att använda vår inter-dimensionella astralkropp (vår själ) för att existera i mer tidlösa, högre dimensioner. – Man säger även att Uppstigandet innebär övergången till mänsklighetens femte ålder. Med detta sätt att numrera var den första åldern guldåldern, den andra silveråldern, den tredje kopparåldern och den nuvarande är järnåldern. Detta kan bl.a läsas i Ovidius Metamorfoser. Kopplat till detta är myter som hinduernas om Kâli Yûga, som är lika med järnåldern. Efter denna kommer Sat Yûga. Och skiftet från Kâli till Sat sker i år, som jag framkastade i våras.

Beyond 2012 skriver även om reversering av jordens magnetfält. Magnetic field reversal sägs vara på gång i år, och det sägs harmoniera med det skifte i en individs poler som sker vid Out of Body Experience, OBE:
When an OBE is occuring, the body’s polarity or electromagnetic field reverses itself. This has been witnessed by Michael Hutchison, observing experiments at the Monroe Institute. If the Earth’s magnetic field reverses, would this trigger the mass of humanity to have an out-of-body experience?
Beyond 2012 skriver slutligen om Kachina, Den blå stjärnan. Detta är lite vagt men i alla fall: om denna himlakropp, vilket vissa säger sker i år eller därikring, återvänder kan den göra vår sol binär. Den blå stjärnan kommer att om dagen vara en klart lysande punkt, hundra gånger starkare än Venus. Om natten kommer den att vara en måne, ersättande vår gamla som ändå var konstgjord sägs det. Denna binära framtida sol talas om i något så märkligt, och offentligt, som FN:s Luciferprojekt. Detta i sin tur speglas i Clarkes roman 2010 där Jupiter exiteras och bringas att lysa båd’ dag och natt.

Relaterat
Timewave Zero
Ascension: metafysiska aspekter
Galactic Superwave
Wilcock: The Source Field Investigations
Uppstigandet - fysisk död?

Inga kommentarer:

Etiketter

A-Z (5) abb (84) abbm (6) abbX (4) ahma (6) aktuellare böcker (62) aktufall (22) alga (3) Andersson (2) Antropolis (20) apatia (10) ar (28) att vara Svensson (237) Ballard (11) begr (7) berättelser från Rokkana (14) Bhagavad-gîtâ (6) bilbabbel (20) bild (13) bim (10) bing (286) biografi (16) bloggish (62) Blue Öyster Cult (4) Castaneda (22) conspi (5) Den musiske matlagaren (14) Dick (7) dune (8) Eld och rörelse (33) en gatas melankoli (12) En novell om Babylon (4) eng (4) eso (3) esoterica (116) etni (3) fall (4) fantasi-fantaså-fantasy (20) film och TV (42) flytten (3) gambla fiina versepos (5) gld (7) grek (10) Gripenbergs sol (4) heinlein (4) historia in nuce (122) hårdrocken rockar hårt (39) intr. mus (34) inva (1) ipol (48) italia (3) japan (3) Jünger (75) Jüngers liv (10) Kierkegaard (2) konsten att slå en tennisserve (17) Kristus (22) kuro (2) libyen (18) link (30) lite litteratur (100) ljus (6) Lovecraft (15) Maiden (9) mangs (2) Melinas resa (8) memoarer (10) mena (39) multiversums mytolog (5) natio (64) Nietzsche (4) niven (3) nuochda (2) Ohlmarks (5) ondit (15) oneline (1) ori ett lag (49) poesy (47) politikka (176) pr (56) pred (3) Priest (14) prophecy (19) rymd (2) sanskrit (11) sf man minns (103) small candies (143) Smaragdeburg (5) speng (6) stein (4) Stratopias gåta (62) survi (6) svens11 (10) Sveriges störste poet (8) Swedenborg (3) symbol (3) Syrien (15) tempel (27) Tolkien (4) topp5 (9) typer (16) USA (17) uselt (8) van Vogt (9) Vandra mot ljuset (1) vju (4) zeppelin (2)