lördag 3 november 2012

Jordkrönikan, del 7: Exopolitisk närvaro


Detta är del 7 av Jordkrönikan. Tesen är här att människan har utomjordiskt ursprung. Se del 1. Människan uppstod i stjärnbilden Lyra för 6 miljoner år sedan. Sedan bosatte hon sig i Plejaderna. Till jorden kom ättlingar till dessa plejader för 300.000 år sedan. Vad betyder då denna exopolitiska koppling idag? Om det handlar detta inlägg. Det berör sådant som Greata Treaty, plejader och "guardian action". [Inlägget är på engelska i avdelning 1 -- för att jag känner för det.]

Index till alla delar1.

Exopolitics, what is that? It is explained on the eponymous site, Exopolitics. For its part, this is an American site. And the emphasis both here and there is on the US and its interaction with extraterrestrial phenomena. But these issues concern us all. Per se, exopolitics can be seen as "the study of the key individuals, political institutions and processes that have to do with extraterrestrial life." So far, information about such extraterrestrial life has been kept secret from the public. But now the leaks have grown into something like a river. Some politicians, bureaucrats and soldiers, engaged in the projects and sworn to secrecy, have learned a lot, others, like the president himself, have not been told so much. And some branches of the state administration, as well as the general public, has not been told anything.

The central issue is: do aliens exist, have they visited us -- and if so, how do they look, how did the encounters with human beings play out? -- According to exopolitical theory there are many a good alien species out there, however, not so few of them are related to human beings. The human form is rather common throughout the galaxy. You could say: the alien beings that have a distinct humanoid shape (like the fabled "Nordics") are related to us. According to Steve Beckow we all carry DNA from people having lived on other worlds. Humanoid inhabitants of the Pleiades have visited our ancestors and with them fathering offspring, carrying extraterrestrial ancestry. Apart from the Pleiades these aliens apparently came from the star systems Andromeda, Sirius, Arcturus and Orion. Aliens have since intervened on Earth to counteract evil influences from other space people (Draco reptiles, "greys") but by and large, humanity has evolved on its own.

- - -

Then, what about the alien encounters in modern time? According to a pdf file offered by Steve Beckow, the main event creating a renewed alien interest for earth was the detonation in 1945 of the atom bombs. It was one in the Los Alamos desert, one over Hiroshima and one over Nagasaki. This didn't just mean "big explosions," they reached out into higher densities as well, 4d and beyond. The explosions sent astral shock waves into space, disrupting not only the earth but the balance and spiritual harmony of other worlds as well. The personal consciousness of earth, Gaia herself, asked for relief of the damage caused to her aura. And help came from Pleiadeans and others in an exopolitic federation. It was only right because man, as intimated, has Pleiadian ancestry.

For its part, this federation, having interacted with the earth in the past, was respectful. As with other planets they had approached they would refrain from interfering in our domestic issues. This was the so-called non-intervention clause. However, to prevent the use of nuclear weapons the idea of non-intervention must be overruled. They had to step in and act; this was made in accordance with the clause called "Guardian Action". Thus several incidents that could lead to nuclear war has been averted by the Federation, including a scuffle between India and Pakistan in the 1990s at one time in danger of turning could be nasty. Both countries indeed have nuclear weapons.

There are several indications of positive aliens having intervened on earth in order to stop it from becoming a cosmic tyranny, stopping the use of nuclear arms etc. Reportedly, the climax occurred around 2011-2012 and now this spectre is no more. Earth and its human population can continue to liberate itself with the help of benevolent forces.

[Inlägget övergår nu till svenska.]2.

Den amerikanska regeringens ljugande och mörkande gick in i en ny fas 1947 (= Roswell). Det hade förekommit skumrask och konspirationer före det men nu fick det hela kosmiska dimensioner. Vänliga utomjordingar började som antytt få upp ögonen för vår planet sedan vi sprängt atombomber. De gillade inte det. De ville hindra det. Och vissa andra, som de grå, ville mer pragmatiskt dominera oss och studera oss.

Sprängningarna orsakade skador på högre dimensioner, rev sönder rymdens astrala väv. De som ville hindra fler atomexplosioner var humanoida aliens, varom mer senare. De som ville studera oss var små grå. Nåväl, det var som sagt inte grå som störtade i Roswell, det var en annan dvärgart. De sistnämnda störtade i alla fall med en farkost i Roswell, juli 1947. Regeringen la omedelbart locket på. ”Government denies knowledge” och allt det där. Steve Beckow skriver i ”Disclosure – where, when” att USA:s regering dragit nytta av teknik de fått från aliens, genom back engineering utifrån störtade farkoster samt genom teknikutbyte, som rymdskeppsframdrivning baserad på antigravitation, tunnelborrning, nollpunktsenergi, datorer, radarabsorbering och fiberoptik. De tre sistnämnda är reverse engineered, de andra är exempel på mer direkt tekniköverföring.

Motståndet mot avslöjande av OVNI:s utomjordiska ursprung har varit stor i maktgalna regeringskretsar. De som velat lyfta på hemlighetsmakeriet har mördats: John F. Kennedy, försvarsministern James Forrestal och CIA-chefen William Colby. Men nu har antalet whistleblowers ökat. CIA-killen som kom ut i somras är bara ett exempel i mängden.3.

Exopolitiska krafter sägs operera i och kring Jorden. Var denna falang även med i att bekämpa elitmaffians hobbyklubb? Skulle man stoppa den från dess plan att reducera vår 6-miljonersbefolkning till 500 miljoner? Ovannämnda klausul om nonintervention kunde ju ha hindrat att det goda exofolket la sig i, men i slutet av 1990-talet märkte andomedanerna att om Dracos och Orions små grå fick fortsätta med sitt negativa inflytande på jorden, negativism strålad hit från månen och Marsmånen Phobos, skulle detta skapa ett tyranniskt välde i denna del av rymden som i längden även skulle påverka andromedanerna själva plus ett flertal solsystem. Därför beslöt sig en viss instans kallat Andromeda Rådet att förbigå klausulen om icke-intervention och lansera ett befrielsekrig. Andromeda är en galax så detta låter ju spejsat, även inom de ramar vi rör oss med i detta inlägg.

Nåväl. Motivationen var att vi människor, levande i 3d, inte kunde se de 4d-relaterade konsekvenserna som det hotande tyranniet skapade.

I den mån detta befrielsekrig förekommit så är det vunnet. Sägs det. Folk från Arcturus, Tau Ceti och Procyon bar enligt uppgift huvudbördan. Det utkämpades i underjordiska baser och baser under havet, på Mars och dess månar och på jordens måne. Kulmen skedde sent 2011-tidigt 2012. Otroliga fakta? Kanske det. Men 2012 är inte ett normalt år. Den som hängt med så här långt is far down the rabbit-hole. - Viss befrielse har skett, men för oss på jorden återstår en del att göra: "Hobbyklubben" (= elitkabalen) styr än. Vi kan befria oss själva men goda aliens sägs bistå. De cirklar vi ser i sädesfält är enligt David Wilcock verk av välvilliga aliens. De ser alltså ut som vi och är humanoida; de är ej grå dvärgar av en typ som inte längre är tillåtna på jorden (Zeta Reticulians, Orions små grå). På sin tid besökte de oss, gjorde en deal med USA:s regering om vapen och rymdteknologi och förde bort vissa människor. Mer om detta snart.4.

Eliten kontrollerar via NSA, CIA, privata företag m.fl många hemliga projekt (Black Operations = Black Ops). Den teknik som nyttjas här är avancerad nog. Enligt Beckow och Huffington Post har organisationen ”Solar Warden”, fristående från Nasa, rymdskepp som kan åka till Mars (längre än så får man dock inte åka). Man har även teleportationsutrustning för kommunikation med Mars. Individer kan teleporteras medan frakt av utrustning kräver rymdskepp. Denna eventuella Marsbas (samt en bas på månens baksida plus en pyramid och lite annat smått och gott som ska finnas där) är dock inte någon sak som är avgörande för jordens utveckling just nu. Baserna tycks ha byggts av eliten som återförsäkring ifall jorden gick överstyr, men detta kommer ju inte att hända. Katastrofscenariot (jordbävningar, jättelika tsunamis, Nibirupassage mm) tycks ha torgförts av mörka krafter för att hålla folk rädda, dvs i andligt slaveri. Baserna byggdes alltså för att elitmaffian började tro på sin egen propaganda.

En bas på Mars låter intressant och vi får väl se vad den kan betyda i framtiden. Men idag är dess eventuella existens inte så viktig. Det viktiga nu är folks andliga utveckling, att folk inser att de skapar sin framtid utifrån sin sinnesstämning och goda vilja.5.

Som sagt började aliens intervenera här efter atombomben. Själve president Eisenhower ska ha mött plejadiska, humanoida aliens på Edwards Air Force Base. Tidigare hette denna bas Muroc. Namnbytet kom i januari 1950, döpt efter Glen Edwards som omkom där under test av YB-49 Flygande Vingen. Den Charles Yeager jag skrev om tidigare i oktober utförde sin rekordflygning 1947 på denna bas. Ljudvallen genombröts av Yeager i en Bell X-1 på Muroc AFB, en bas senare omdöpt till Edwards.

Enligt exopolitisk teori skedde några viktiga alien encounters 1954. Det första av dem, Eisenhowers uppgivna möte med aliens på Edwards, är mycket omskrivet. Det är sannolikt att mötet verkligen inträffade också. Men jag kan ha fel. Det uppges i alla fall att Ike i början av 1954 uppehöll sig i Palm Springs, Californien. Den 2 februari var han så på Edwards AFB. I en hangar hölls ett tre dagars möte med humanoida, välvilliga aliens. Det ska ha varit två vithåriga figurer med blekblå ögon och färglösa läppar.

Dessa Nordics erbjöd hjälp mot de illvilliga, orionska grå aliens som också var i farten denna tid. Men det avvisades, liksom kravet på att människan skulle sluta förstöra sin livsmiljö samt börja avrusta. Eisenhower trodde detta skulle hota nationens säkerhet: ”Nuclear disarmament was not considered to be within the best interest of the United States.” Förslagen tillbakavisades.

Mötet hade inte lett någon vart. Dödläge, debacle och kalla handen p.g.a en presidents tjockskallighet. Det var inget missförstånd inblandat; när andra aliens kom och erbjöd vapen var ju samme Ike med på noterna, se nedan.6.

Ike ville ha vapen. Plejaderna ville inte höra på det örat. Man torgförde en andlig linje, kanske med en viss von oben-attityd (”ni måste avrusta, leva i fred”...). Ike må ha ogillat detta mästrande tonläge, så från en vardagligt mänsklig synvinkel kan man förstå hans reaktioner. Mötet tog slut när den mänskliga delegationens vakter drog sina vapen av någon anledning. ET:na lämnade då mötet genom hangarväggen, gick iväg och bordade sitt skepp.

En katolsk präst ska ha närvarat, en viss McIntyre. Han kunde inte ta det tystnadslöfte som begärdes; han tjänade ju en högre makt, Gud och påven. McIntyre lämnade mötet och mellanlandade i Atlanta. Där ska en agent åter ha begärt tystnadslöfte av prästen men denne vägrade. Sedan for han till Vatikanen och briefade påven, som då skapade en hemlig OVNI/ET-kommission för att undersöka dylika fenomen. Detta är dock ett sidospår vad gäller detta Galaxinlägg.

Ett senare möte med Ike och aliens hölls senare samma år. Men då var det förstås med grå aliens, vapentekniska sällar som mer gillades av den kainitiske Ike. Mötet hölls i startbanans ena ände på en annan flygbas, Holloman AFB i New Mexico. Detta möte var som sagt med greys, de illvilliga som humanoiderna i Edwardsmötet varnat för. Ike lät sig duperas och gick med på att byta människor, som de grå skulle få föra bort och experimentera på, mot viss teknologi.

Detta kallas Greata Treaty av år 1954. Det lät alltså Zeta Reticuli-grå föra bort vissa mänskliga individer för medicinsk undersökning, med implantat osv, på villkoren att det gjordes diskret, raderade individens minne av episoden och gav FBI rapporter om det hela. Möjligen sas även att korsningar mellan grå och människor vore bra: detta skulle skapa framtida ambassadörer, rymdpiloter, kosmiska upptäckare...

Ett slags byteshandel avtalades alltså. Den teknik människan fick i gengäld var som sagt bl.a antigravitation. Annan teknik erhölls genom studie av Roswellfarkosten (backengineering vilket som antytts ledde till fiberoptik, datorutveckling och radarabsorberinsgteknologi). En första kontakt med greys lärt annars ha skett redan 1934 (då även Tyskland fick påhälsning). Sedan skedde US-grey-möten 1944, 1954 som sagt, 1962, 1964 (se nedan) och 1979 med ty åtföljande avtal (se open minds sajten, entry Phil Schneider) Det var allt ett slags kapitulation uppges det, greys hade essen på hand sägs det.7.

Härmed en intressant passage om ett senare möte med grå. Källa: exopolitics. 15 april 1964 ska två amerikanska FBI-agenter i projekt Plato ha mött några grå för att planera ett möte. Detta möte kom till stånd strax därefter, den 25/4 vid Holloman AFB. Detta mötte skulle dels förnya det avtal som lär ha ingåtts redan 1934 då grå trädde i kommunikation med både USA och Tyskland, dels Greata Treaty av år 1954. Mötet 1964 gjordes för att vinna tid och utröna de grås och Dracos planer på planetärt, tyranniskt maktövertagande mellan år 2000 och 2030. Pga det stellära krig som refererats ovan blir det nu inget av Orion-Dracosalliansens planer. Jorden är rensad från negativa aliens.

- - -

Om exopolitiska ting kan man tala länge. Låt mig dock fortsätta med lite tekniska data kring hur interstellära rymdskepp sägs drivas. Källan är greatdreams.

Det finns många olika farkoster, många olika drivsystem. Det hittar man om man söker på nätet. Men enligt greatdreams var den ikoniska tefatstypen, Roswell-ufot, för sin del en enda stor kondensator. En kondensator är en elektronisk komponent som lagrar energi och kan avge den snabbt. Farkosten ifråga var alltså som en dylik kondensator: den innehöll s.a.s strukturellt den energi som skapade magnetvågen som fick den att sväva. Detta gjorde det möjligt att undfly jordens gravitation och köra i 8.000 km/h. Denna liknelse används: gravitationen liksom veks runt den våg som omhöljde farkosten.

Jordiska ingenjörer fick som bekant se farkosten och undersöka den. Man noterade bl.a den tunna legering av renaste koppar och finaste silver som täckte undersidan. Denna goda ledare gjorde farkosten till en motståndslös elektrisk krets. Och besättningens dräkter var speciella; de hade egenskaper som harmonierade bäraren med strömmarna i det elektriska fältet. Där får man förklaring till varför UFO-lands innevånare jämt envisas med att bära dessa stillösa silverdräkter. Det är, som synes, funktionalismen som styr här. Man kan inte bara klä sig i röda eller gröna dräkter eller whatever efter tycke och smak. Man måste ha elanpassade kläder.8.

De ingenjörer som undersökte Roswell-vraket fann ingen motor. Som antytt insåg de att farkosten själv lagrade och ledde elströmmar. Man fick antigravitation via kontrollerandet av elektromagnetiska fält.

Roswell-farkosten sägs flyga genom att förstärka graviationsvågor. Detta görs genom att använda en reaktor och en metall med atomnummer 115, som ej finns på jorden. Intressant va...? Gravitationen förvrängs så att man, enligt uppgift, färdas i en ständig gravitationell utförsbacke. Det vore något.9.

Jag slutar där jag började, med en diskussion kring humanoida aliens. Dessa är som sagt släkt med oss, de har mixat sin DNA med vår. Detta är viktigt att poängtera. I den mån vi får first contact i år eller senare så blir det inte med grå aliens, det blir med människoliknande sådana. Vi är som sagt alla utomjordingar; människan har besökts av dessa humanoida, människovänliga figurer förr.

Gällande plejader: enligt Matthew Ward, 19 maj 2010, så har många av oss människor på jorden plejadiska förfäder. De kom hit i forna tider från stjärnbilden Plejaderna för att beså jorden med sina anlag, för att inlemma stellärt DNA i jordiskt.

Dvs: människan existerade redan vid denna tid. Hon var väl typ en Cro Magnon-människa. Men hennes genbank fick ett glorifierat tillskott via detta exopolitiska schackdrag. Människan höjdes lekamligt och somatiskt. Det finns även nyare plejadiska star seeds, folk som är medvetna om sina stellära anor, som har minnen av sina plejadiska förfäder. Kanske har de rent av levt där själva och sedan valt att födas här i en jordmänniskas kropp. Det finns alltså ett starkt plejadiskt inslag i jordens befolkning. Under de tidiga faserna lär även humanoider från Arcturus, Sirius och Lyra ha deltagit i såningsarbetet: de och deras avkommor har inkarnerats här igen och igen, även på sistone av samma skäl som plejaderna gjort det. - Här kan man läsa på sajten In5d om människans plejadiska ursprung.

Åttonde och sista delen av Jordkrönikan läser ni här.
Index till alla delar
Relaterat
Entry on Steve Beckow's site 2012 Scenario about human beings related to alien humanoids.
Charles Yeager
Melina Starr och Black Ops
David Wilcock
Elitmaffian
Galactic Free Press: NSA, Greata, Solar Warden
Youtube: Dave Adair, whistleblower som jobbat på Area 51
Bild: Edwards AFB, belägen intill den uttorkade saltsjön Rogers Dry Lake.

Inga kommentarer:

Etiketter

A-Z (5) abb (84) abbm (6) abbX (4) ahma (6) aktuellare böcker (62) aktufall (21) alga (3) Andersson (2) Antropolis (20) apatia (10) ar (28) att vara Svensson (235) Ballard (11) begr (7) berättelser från Rokkana (14) Bhagavad-gîtâ (6) bilbabbel (20) bild (12) bim (10) bing (286) biografi (16) bloggish (63) Blue Öyster Cult (4) Castaneda (22) conspi (5) Den musiske matlagaren (14) Dick (7) dune (8) Eld och rörelse (33) en gatas melankoli (11) En novell om Babylon (4) eng (4) eso (3) esoterica (116) etni (3) fall (4) fantasi-fantaså-fantasy (20) film och TV (42) flytten (3) gambla fiina versepos (4) gld (7) grek (10) Gripenbergs sol (4) heinlein (4) historia in nuce (121) hårdrocken rockar hårt (39) intr. mus (34) inva (1) ipol (48) italia (3) japan (3) Jünger (75) Jüngers liv (10) Kierkegaard (2) konsten att slå en tennisserve (17) Kristus (22) kuro (2) libyen (18) link (30) lite litteratur (99) ljus (6) Lovecraft (15) Maiden (9) mangs (2) Melinas resa (8) memoarer (9) mena (39) multiversums mytolog (5) natio (63) Nietzsche (4) niven (3) nuochda (1) Ohlmarks (5) ondit (15) oneline (1) ori ett lag (49) poesy (47) politikka (176) pr (52) pred (3) Priest (14) prophecy (19) rymd (2) sanskrit (11) sf man minns (101) small candies (143) Smaragdeburg (5) speng (6) stein (4) Stratopias gåta (62) survi (6) svens11 (10) Sveriges störste poet (8) Swedenborg (3) symbol (3) Syrien (15) tempel (27) Tolkien (4) topp5 (9) typer (16) USA (17) uselt (8) van Vogt (9) Vandra mot ljuset (1) vju (4) zeppelin (2)