torsdag 13 juni 2013

Antivitism och svenskfientlighet: det börjar närma sig åtalbara handlingar


Folkmord är allvarliga saker. Och det handlar inte bara om att fysiskt döda folk. Till exempel torde alla former av antivita, svenskfientliga påståenden vara åtalbara som "förberedelse till folkmord". FN:s konvention om folkmord från 1948 är formulerad så heltäckande att även uttalanden, påståenden, utsagor och annat som förhindrar ett folks, som de vita folkens, förkovran och levnad, kan rendera åtal i Haagtribunalen.
Det finns ett hat mot vita idag. I västvärlden. Och inte minst i Sverige.

Har jag bevis på det? Skulle det hålla i en rättegång för "förberedelse för folkmord" enligt FN:s konvention om folkmord från 1948?

En rättegång är mer en teoretisk fråga. Men ja, jag har bevis på det hela. Om indicier räknas som bevis (i anglosaxisk juridik skiljer man inte på bevis och indicier, enligt Tom Burnham, "Här var fel", 1980) så nog kan jag samla ihop en rad indicier. Som antivita uttalanden av Fredrik Reinfeldt, Noel Ignatiev mfl:
. ”Ursvenskt är bara barbariet. Resten av utvecklingen har kommit utifrån.” – Fredrik Reinfeldt vid ett besök i Södertälje 2006
. ”Det var faktiskt inte vi svenskar som byggde Sverige. Det var människor som kom utifrån.” - Maud Olofsson, 2006
. ”Jag tror det är lite det som gör många svenskar så avundsjuka på invandrargrupper. Ni har en kultur, en identitet, en historia, någonting som binder ihop er. Och vad har vi? Vi har midsommarafton och sådana töntiga saker.” – Mona Sahlin på AB:s hemsida Ungt Val 15/3 2002
. "Vi bör blandas upp. Den vita hyn är värdelös. Det har vi alltid vetat men aldrig accepterat. Därför har vi i århundranden försökt påvisa ett icke-existerande samband mellan vit hud och överlägsen intelligens, eftersom ett sådant samband skulle ursäkta det faktum att vi faktiskt utgör den den av mänskligheten som är sämst rustad för överlevad. (...) Men varför finns den vita rasen över huvud taget? Bortsett från en ibland förekommande genetisk defekt, så är vi ganska onödiga." - Carina Rydberg i Bonniers blogg 13/5 2012
. "Målet, som är den vita rasens avskaffande, är så önskvärt att det kan vara svårt att tro att det skulle möta motstånd från andra än övertygade vita rasister.” - Noel Ignatiev, citerad efter bloggen Reaktion 18/5 2012
Hade dylika utsagor förekommit riktade mot till exempel svarta hade det tagit hus i helvete. Det hade varit Haagtribunalen direkt.

Reinfeldt anser vidare inte att "svensk" är en folkgrupp. Det sa han i debatt med Jimme Åkeson hösten 2010. Detta anser jag är ganska grovt: Sveriges statsminister förnekar att majoritetsbefolkningen saknar status som folk. Det är för sin del ett brott mot FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, där varje människa har rätt till en nationalitet (paragraf 15, se här). Med "nationalitet" menar jag en etnicitet: "natio" är latin för "jag är född", och den nation man tillhör är det folk man tillhör. Att förnekas sin etnicitet på detta vis anser jag upprörande.

Att förneka ett folks existens: så gjorde man till exempel med polacker och tjecker sedan deras länder erövrats 1939. Idag sker samma sak i Levanten där palestiniers existens som ett folk förnekas.

I Sverige förekommer alltså antivitt folkmordssentiment. I spetsen för detta går statsminister Fredrik Reinfeldt. Det är inte att förvåna. Han stödjer ju även terrorism: 110 miljoner till FSA i Syrien, det var han stolt att sända dem. Källa: Fria Tider. Det sa han i Gustafsberg i augusti förra året. Samtidigt anser han att vi Afghanistan ska bekämpa samma slags islamister som FSA är. Han är antagligen sinnesförvirrad.

Att han även hyllar uppror i förorten ("Husby inger mig en varm känsla") torde inte förvåna. Mer massinvandring, alltid och för evigt, är hans recept på Sveriges framtid. Mannen är bortom all räddning. Men jag är ödmjuk. Jag har viss medkänsla med privatpersonen Reinfeldt, som inte ser ut att må bra. Han borde ta in på vilohem. Och överlämna styret i sitt parti till någon svenskvänlig förmåga, som Björn Schaerström.

- - -

Nåväl. Vad ska jag dra till med som slutkläm? Kanske ge lite mer upplysningar om Noel Ignatiev, som citerades ovan. Han är en amerikansk professor. Hans citat om att avskaffa oss vita människor kommer, som jag redan angett, från bloggen Reaktion.

Wikipedia skriver för sin del: He [= Ignatiev] is best known for his work on race and social class, and for his call to "abolish" the white race

Han säger sig vilja dekonstruera vitheten teoretiskt. Men det är förberedelse till folkmord i mina ögon. Det skulle nog Haagtribunalen anse om någon, till exempel, lika frenetiskt talade om att avskaffa négritude. Négritude är franska för "svarthet" och är ett begrepp som används för att beskriva de svarta folkens särart.

- - -

Vi vita existerar. Vi är 600 miljoner här i världen. Huruvida vi kommer att utplånas eller inte, det får framtiden utvisa. Jag kommer i alla fall att motsätta mig att såväl dödas, dekonstrueras som att avskaffas som begrepp.

Jag har i detta inlägg återgett diverse dokument man kan ha som stöd i kampen för de vita folkens existens. Ännu ett sådant kan vara FN:s deklaration om rasism från 1966. Detta dokument, ICERD, säger detta om rasism:
I denna konvention ska termen ”rasism” ses som varje form av uteslutning, inskränkning eller förmån baserad på ras, hudfärg, börd eller nationell eller etnisk härkomst, vilka har till syfte eller verkan att upphäva eller försämra erkännandet, åtnjutandet eller utövandet på likställd fot av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på samhällslivets politiska, ekonomiska, sociala, kulturella eller andra områden.
- International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (= ICERD, antagen i New York i mars 1966)
Och det vet vi alla att vita diskrimineras idag. Startar du en svensknationell kulturförening får du till exempel inga bidrag. Har du däremot "rätt", ickevit hudfärg eller nationalitet får du miljoner. Detta är en oskriven lag. Det sitter i väggarna när Ungdomsstyrelsen och Kulturdepartementet ska ge ut bidrag till projekt.

Och vad Ignatiev och Rydberg, se ovan, sysslar med är rasdiskriminering av vita. "Varje form av uteslutning eller inskränkning, baserad på ras": det är straffbart enligt denna konvention.

Ett sista dokument som kan behöva anföras i ämnet är vår egen regeringsform. Den har av PK-ister använts för att stödja deras sak. Men här är de fel ute. Så för protokollets skull: Sverige är INTE mångkulturellt. Det står INTE i grundlagen. Detta har jag utrett här. Att hävda denna mångkulturella vinkel är bara en maktdemonstration, ett mindfuck av PK-falangen. Det är, kan man säga, ännu en del av folkmordssentimentet. Det sentiment som förnekar svenskarna en existens som folk och rätten till Sverige.
Relaterat
Min tolkning av FN:s konvention om folkmord från 1948
RF säger inte att Sverige är mångkulturellt
Historikernas roll i mediekriget: Hagerman, Harrison, Arnstad och Englund
Här för att stanna: begreppet "etnisk svensk"
Intervju: regimkritisk författare
Indalsälven, Medelpad, väster om Indal

Inga kommentarer: