torsdag 6 juni 2019

Reflektioner på nationaldagen 2019


In Swedish. -- Det är 6 juni idag. Sveriges nationaldag.
Det är vår nationaldag idag. Idag hyllas det traditionella Sverige. Själv hyllar jag detta året om, 24/7.

Och jag gör det med denna bok, Ett rike utan like. En historik över Sverige från Hedenhös till våra dagar. En historik med traditionell vinkel.

Tag därför och läs den, om ni vill ha nationalism som sträcker sig bortom just denna dag, nationaldagen.

Jag bedriver nationalism året om. Med bok. Och med föredrag. Om allt går som planerat ska jag till exempel hålla ett föredrag på Svenskarnas hus snart. Det blir den 29 juni. Mer info i denna länk.

Vad som inte sägs i länken är att det även blir bokbord vid detta event. Nya och lite äldre Svenssonböcker kommer att säljas till rimliga priser.

- - -

Så vad har jag då att tillägga? Idag, 6 juni, nationaldagen?

Jag säger som jag brukar vid dessa tillfällen: vi svenskar existerar och har rätt till detta land.

Detta är ett revolutionärt påstående i dagens Sverige. Men sanningen är alltid revolutionär.

Sverige år vårt. Vi tog det från inlandsisen.

De etniska svenskarna har rätt till detta land. Vi bestämmer vad som ska ske med detta "rike utan like".

Hylla därför idag det traditionella Sverige genom att hissa flaggan. Vi kan aldrig få för mycket av "gult och blått" i det offentliga rummet, i stadslandskapet, överallt.

- - -

Vurm för Sverige har annars alltid existerat. Geijer var inte den förste svenske historikern. Olof von Dalin var igång före honom. Och före honom vurmade man för fornnordiska antikviteter; under 1600-talet.

Så blotta känslan för Sverige är inte något nyuppfunnet. Vi svenskar har alltid gripits av det förgångna.

Gripenhet... Ergriffenheit heter det på tyska.

Bertil Malmberg gjorde detta till en del i sin livshållning. "Värdighet, gripenhet, förakt" kallade han det.

Jag har i stort sett samma ambition: en strävan efter värdighet, av höghet. Att höja sig över platthet och vardagsfetischism.

Därtill en strävan efter gripenhet, att känna sig berörd av något annat än priset på köttfärs.

Och förakt: förakt för slentrian.

Detta är en gångbar attityd allmänt. Och för en historievurmare.

Med det önskar jag er en trevlig nationaldag.
Relaterat
Historiekväll på Svenskarnas hus
Nationaldagen 2017
Ett rike utan like
Bertil Malmberg
Akvarell: Robert Svensson