tisdag 6 juni 2017

Reflektioner på nationaldagen 2017


This is a post in Swedish, highlighting that today is the Swedish National Day. -- Det händer att jag publicerar en upplyftande text på denna blogg på Sveriges nationaldag. Nu är det dags igen.
Det är Sveriges nationaldag idag. Nationaldagen instiftades 1983. Dessförinnan hette det bara Svenska flaggans dag. Dagens betydelse för det svenska är ju att Gustav Vasa valdes till Sveriges kung i Strängnäs 6/6 1523. Det markerade början på ett uppsving för Sverige som stat. Han sa nej till Kalmarunionens danskledda imperialism. Detta garanterade vårt nationella och kulturella oberoende. Gustav Vasa värnade rikets integritet i en för tiden fientlig omvärld.

Gustav Vasa skapade en ram för det svenska att överhuvud taget överleva. Utan det nationalstatliga ramverket hade svenska folket blivit en lekboll i en aggressiv omvärld.

Mer om Gustav Vasas gärning, och allt annat en nationalist behöver veta om Sveriges historia, kan läsas i min svenska historik som gavs ut i år.

Boken berättar om Sveriges historia från år 0 till våra dagar. Det är en traditionell historik, med rimlig källkritisk vinkel, men inte tvivelsjukt förnekande all storhet som detta land står för.

I så måtto är det en unik bok. Ingen annan svensk historik idag erkänner Sveriges traditionella storhet. Ingen annan svensk historik idag erkänner etniska svenskar existens.

- - -

Det förunderliga med Sverige och svenska folket är att de överlevt. Sa för sin del Vilhelm Moberg. Och jag känner en liknande förundran för Sverige: vi må idag vara en lätt stukad, PK-plågad nation, utsatt för massinvandring och trakasserier. Men vi lever. Svenska folket har sin inre styrka. Vi måste bara göra oss kvitt PK-propaganda och självhat.

Det är vad jag hävdar i min bok. Jag propagerar för en pro-svensk ståndpunkt.

Dvs, boken är en faktarik redogörelse för Sveriges utveckling från medeltid till idag. Men förutom den historiska berättelsen har min bok sina tydliga polemiska inslag.

Och ska man luska fram bokens programmatiska, aktuellt-idag-för-debatten innehåll, så är det:

. Etniska svenskar existerar och de har sedvanerätt till detta land. Som nordgermaner är ursvensken belagd i Tacitus Germania från 98 e Kr som sviones, utvecklande i sig i rakt nedstigande led till svear och dagens etniska svenskar.

. Sedan 1945, och än mer sedan 1968 och under 00-talet, har "eliten" i detta land förnekat traditionella svenskar och traditionell svensk storhet. Men att på detta sätt förstöra en tradition är reaktivt och det har inte varat så länge, medan vi som står för traditionen jobbar proaktivt och har årtusendena på vår sida.

. Den som förnekar de etniska svenskarnas rätt till sitt land bryter mot internationella avtal. Deklarationen om mänskliga rättigheter säger ju att varje människa har rätt en nationalitet (paragraf 15). Sverige har skrivit under på det. Det har dessutom skrivit under avtalen ICERD (mot rasdiskriminering) och CPPCG (mot folkmord). Och den officiella ideologin idag är ju fientlig mot vit ras och sysslar med en veritabel "förberedelse för folkmord" genom massinvandringen och det antivita sentimentet. Så dagens svenska regim bryter mot internationell lag.

. Man bör som svensk vara stolt över det Sverige och svenskar stått för genom århundradena, inklusive företeelser som Gustav Vasas organiserande av den moderna staten, vilket möjliggjorde att landet överlevde som självständig kraft i en fientlig omvärld. Liknande tacksamhet bör riktas till Gustav Adolf, Karl X Gustav, Karl XI, Karl XII och Gustav III som värnade svenska staten i en aggressiv omvärld.

Allt detta finns att läsa i Ett rike utan like. Det sägs klart ut, utan förbehåll, samt inlemmat i berättelsen om Sverige från år 0 till idag.

- - -

Vi firar nationaldag idag för att Gustav Vasa och hans efterföljare värnade Sverige som nation, stat och kultur. Nationaldagen blev för sin del helgdag 2005. Så fira den för all del med sedvanlig ro i din ledighet från dagens slit och flit.

Men fall för den skull inte ner i soffhörnsmys och slentrian-nationalism...!

Glöm inte att det pågår en kamp mot det traditionella Sverige och dess överlevnad etniskt, språkligt och kulturellt. Det pågår ett krig mot nationer som den svenska, mot traditioner och andlighet, bedrivet av globalismens alltom förtärande antivitism, antinationalism och anti-spiritualism.

Det pågår ett krig mot traditionella folks existens, inklusive vita folk. Globalismen är fienden. Med mångkulturism och PK-ism som ideologi står globalismen för materialism och nivellering på alla fronter. Mot detta görs front av nationalister som vill se sina folk överleva i globalismens stormar.

Kampen pågår, idag som förr. Men minns att folkens kamp är folkens hopp.

- - -

Vi firar nationaldag idag. Det traditionella Sverige firar sig självt. Vi firar att Sverige traditionellt funnits som en särpräglad, driftig, talangfull nation i norra Europa, känd för sitt mannamod, sin kvinnoskönhet och sin folkliga frihetstradition. Vi har i Sverige ett folkstyre sedan urminnes tid. Här har bönder deltagit i riksmöten sedan medeltiden. Och den traditionen lever än. Och den säger mig på något sätt att ursvensken, bonden, männen och kvinnorna ur folket inom kort kommer att ta tillbaks sitt land från herrarna -- ta tillbaka det fredligt, men bestämt. Den processen är igång och den går inte att stoppa. Den svenska nationalkänslan kommer en dag att rinna fram som en flod, omöjlig att hejda.

Och vad som behövs för detta att ske är att vi vill att det ska ske.

Så här duger det inte att defaitistiskt se på hur massinvandringen pågår med oförminskad styrka, att det svenska släpas i smutsen och att traditionen är på reträtt. Vi måste i sammanhanget lyfta blicken från dagspolitiskt elände och skapa en vision av ett vitalt, nationellt medvetet Sverige som rullar tillbaks globalismens front.

Vi kan det om vi vill det. Viljestyrkan måste mobiliseras för att återta det traditionella Sverige.
Relaterat
Ett rike utan like
Recension i Radio Motgift
Recension i Nya Dagbladet
Målning av Robert Svensson: Till Norrlands ungdom.

Inga kommentarer: