onsdag 31 oktober 2018

SF Seen from the Right: presentation på svenska


Här presenteras en bok. -- Köp den på Bokus. -- Köp den på Adlibris.
År 2016 gavs min studie av konservativ fantastik ut: Science Fiction Seen from the Right. Jag presenterade den här, på engelska, det språk den är skriven på. Här följer en svensk presentation.

Boken utgår från fyra konservativa författare av sf och fantasy (= fantastika): Heinlein, Frank Herbert, C. S. Lewis och Tolkien. De har alla ett gott öga till traditionella dygder såsom mod, uppoffring, tro och heder. (Och många av dessa författares verk finns på svenska. Så den som vill ha det, svenskspråkig konservativ fantastik, kan gå direkt till biblioteket eller bokhandeln och få sitt lystmäte.)

Min studie, Science Fiction Seen from the Right, går igenom dessa fyra. Plus en rad andra författare, som Karin Boye. Kallocains författare får ett eget kapitel. Som vi alla vet gestaltade hon rigorismen tämligen väl. Annars är ingen svensk med. Det finns så lite att skriva hem om vad gäller det svenska i detta ämne, radikalkonservativ sf. Men i utlandet har vi i det konservativa fantast-lägret förvisso namn som "de fyras gäng" ovan. Plus Lovecraft, Jerry Pournelle, Bradbury, Robert E. Howard och många andra (som Ernst Jünger). Och övriga, mer mainstream typer, kan förvisso ses från konservativ synvinkel. Och det gör jag i boken (såsom i mina granskningar av Dick, Ballard, Clarke, van Vogt mm.).

- - -

Boken ger en alternativ syn på vad sf är och ska vara. Vi kan, med andra ord, skapa en ny, konservativ kànon av sf, visat i denna tidslinje.

Förutom sina polemiska sidor och sina presentationer av författare, har min bok detta: kapitel om sf-genrens utveckling, om sf-illustrationer samt om serier och film.

Boken är på 378 sidor. Mjukpärm, Trade Paperback.

Boken har till exempel prisats av sajten Counter-Currents:
[W]ith a title like Science Fiction from the Right, one can consider this an automatic purchase for anyone on the “Alt Right.”

Ett annat lovord har getts i en Amazon.com läsarrecension: "As advertised. Very satisfied. Thank you."

Köp den på Bokus.

Köp den på Adlibris.
Relaterat
Presentation av boken på engelska
Starship Troopers: svensk recension
Tolkiens verk
Lovecraft-böcker på svenska
Tidslinje: konservativ fantastik

torsdag 25 oktober 2018

"Gråzonsinlägg" på denna blogg: översikt och länkar


In Swedish. -- Härmed en översikt över ett ämne jag länge bloggat om: omstridda fenomen, udda händelser, esoterica.
Jag har länge varit student i det informella ämnet metafysik och allt vad där tillhör. Dvs. ämnet verklighetens gränser, omstridda fenomen, ockulta samband.

Jag studerar det som är bortom den materialistiska vetenskapens råmärken. Denna sedvanliga, vedertagna vetenskap utgår från de fem materiella sinnena. Metafysiken tar för sin del även intuitionen till hjälp för varseblivning. Dvs. sjätte sinnet, ESP, clairvoyance.

Detaljer åsido så finns det en gråzon mellan vedertaget och icke-vedertaget. I denna gråzon går jag som barn i huset. Och i denna gråzon finns bloggartiklar som de följande:

. Om nollpunktsenergi och kristallteknik.

. En genomgång av diverse omstridda fenomen: Loch Ness, Atlantis osv.

. Modern asatro: en förhållandevis nykter genomgång av dess organisation idag.

- - -

Vidare kan jag i ämnet bjuda på detta:

. Project Montauk: ett amerikanskt projekt som bevisligen varit igång, men vad det egentligen handlat om är omstritt.

. En recension av Graham Hancocks "The Fingerprints of the Gods" (1995)

. En recension av David Wilcocks "The Source Field Investigations" (2011)

- - -

Så har vi detta, som nyligen varit populär läsning på bloggen:

. Jordkrönikan: serie i fem delar om mänsklighetens alternativa historia.

- - -

Allra sist en länk till Castanedatråden här på bloggen. (Först i scrollen är det ett inlägg på engelska, resten är på svenska.) Carlos Castaneda och hans böcker var ett av skälen till att denna blogg startades en gång i tiden. Jag fann föga skrivet på svenska om denne ockulte författare.

Castaneda var för mig en av ingångarna till "det besynnerliga". Och jag håller honom än idag högt. En man som i denna nihilist-materialismens era inskärper viljestyrka och memento mori: det går inte att värdera i pengar.

. Castanedatråden.
Relaterat
Svensson: biografi
"Eld och rörelse" åter tillgänglig
Roman av mig: Redeeming Lucifer
Mythago Wood

måndag 22 oktober 2018

How to Make a Book


To be an author... how do you do?
To create a book from scratch, from manuscript to finshed product, is rather easy. Just follow these steps.

(1) Write.

(2) Send to publisher.

(3) Wait.

Done; the book is out.
Related
My Novel Redeeming Lucifer (2017)
"Burning Magnesium" (2018)
Bibliography of Svensson
Ernst Jünger -- A Portrait (2014)
Science Fiction Seen from the Right (2016)
Actionism (2017)
Painting by Robert Svensson.

söndag 21 oktober 2018

Noveller av Dénis Lindbohm


In Swedish, about a Swedish author. -- Dénis Lindbohm (1927-2005) var en svensk författare. Härmed en titt på några av hans sf-noveller.
Dénis Lindbohm debuterade som skribent i Jules Verne-Magasinet 1945 (denna tidskrift hädanefter = JVM). Berättelsen hette Atombranden. På 50- och 60-talet publicerade han så några noveller i Häpna, ett annat sf-magasin. Sedan, från slutet av 60-talet och framåt, följde en rad noveller i det återupplivade JVM.

Detta är alltså en titt på Dénis Lindbohms sf-noveller. Och for the record så har några av hans romaner tidigare granskats här på bloggen:

. Eden utan Adam, Stjärnpesten, Domens stjärnor
. Frostens barn

Slutsatsen av dessa recensioner är att Lindbohms prosa kanske inte alltid är så raffinerad. Och han hänfaller ibland till irriterande klichéer (såsom "god alien med groteskt utseende föreläser för människan varför hon är ond"). Men -- i långa loppet hade Lindbohm ett trumfkort: han hade något att säga genom sin esoteriska approach. Han kunde i skönlitterär form ibland spritta till och långt överträffa sina mer stilmedvetna kolleger, såsom Bertil Mårtensson, Sven Christer Swahn och Sam J. Lundwall.

Dessa guldkorn hos Dénis, dessa plusvapen inom idéer, upplägg och passager, är det som gör att jag alltid kommer att hålla Lindbohm högt. Särarten i Lindbohms verk har fångats i detta påstående:
När man läser dina sf-böcker så får man intrycket att du sitter och kikar genom ett hål in i en annan värld och bara beskriver vad du ser för det är precis som om det är levande.
Detta sa en gång Bertil Mårtensson till sin kollega Dénis Lindbohm. [källa] Lindbohm hade till exempel sin esoteriska bakgrund. Och i vissa, enstaka fall kom den till synes även i hans science fiction.

- - -

Jag börjar denna (inkompletta) översikt över Lindbohms novellistik med att titta på en samling. Det är Världar runt hörnet, utgiven 2005 av Aleph förlag. På sina 140 sidor har den ett flertal noveller av vederbörande, sträckande sig från 50-tal till 80-tal.

En tidig novell (ur Häpna nr 4, 1958) som intresserar är Gryningsbarn. Tema: telekinesi. Vi möter pojken Willy med annorlunda begåvning: Han är av "... en ny ras, kommen ur den gamla rasens smältdegel, med ett arv i stjärnorna. En ny ras med överlägsna parapsykiska krafter." [s 17] Willys far, Erik, måste lägga band på sig för att inte pojken på telekinetisk väg ska ge honom gåvor, såsom reda pengar och annat han norpar under sina astrala utflykter. Han måste lära pojken att bete sig som folk, utan att för den skull förneka sin parapsykiska förmåga.

In alles är detta en pärla till novell. Sf med tema "psykiska krafter" kan man aldrig få för mycket av, särskilt inte sådana som behandlar fenomenet med insikt -- såsom Lindbohm gör här.

Slutet: fader och son går iväg genom staden och... "högt ovanför dem glimmade en myriad av stjärnor. Och natten kom med vila och ro efter en lång dag och det skulle stunda till en ny gryning där bortom." [s 18]

- - -

Lindbohm hade viss bredd. Han kunde skriva både idéfokuserat samt mer underhållande. Ett exempel på det sistnämnda är space opera-novellen Den bottenlösa brunnen (ur samlingen enligt ovan; först publicerad i JVM nr 2, 1969). Det är en i raden av berättelser om Vito Laird och den ljuva Siljita som tampas mot Bran Rod och hans piratvälde.

Här går det undan, ibland lite väl snabbt. Men Lindbohm kan sf-konsten; det är inte bara äventyr i sf-förklädnad, handlingen är baserad på spekulativa idéer. En vokabulär som metaparadyn, psitronisk bomb, femte dimensionen antyder något av den nivå en sådan här text måste röra sig på för att få godkänt.

Dessutom förekommer här en drink vid namn "kváturglonsk Glaciär". Denna detalj får ökad betydelse när man vet vad Kvatur-Glon betydde i Lindbohms personliga mytologi, först avslöjad i Jagets eld 1971.

Vad gäller Vito Lairds äventyr så sammanställde Lindbohm senare dessa berättelser till romanen Solens vargar (1980).

- - -

Världar runt hörnet har fler noveller av i stort sett godkänt snitt. Det är sf-valuta för pengarna. Jag kommer nu endast att titta närmare på den sista texten, Vilddjurets dotter (JVM 418, augusti 1986). En kvinnlig ävenryrare i en science fantasy-värld (= svärd och högteknologi förekommer parallellt) är på väg mot ett mål. Hon är en Actionist, hon har viljestyrka. Men räcker det när hon stöter på Ångestfältet...?
Hon rörde sig långsamt och tyst genom snåren och föste de sista grenarna åt sidorna. Därmed nådde hon Ångestfältets utkant och kände den första ilningen av skräck. Den gick inte att behärska. Det psykoniska kraftfältet påverkade varje oskyddad hjärna och uppväckte en primitiv skräck. Men till skillnad från djuren var hon beredd och hade riktat in all sin vilja på det som måste göras.

[s 125]
Och som antytt, viljestyrkan tar henne igenom. Actionism in motion...!

Hon tampas med vargar, hon smyger förbi drakar. Fantasy! Och för att ta sig igenom ännu ett kraftfält skyddar hon sig med ett tunt metallnät hon bär, plus att hon jordar sig genom att låta svärdsspetsen plöja genom gräset. Science fiction! -- Detta är en mix som är originell i svensk fantastik. Denna novell har en säregen atmosfär, främst antydd genom konkretioner som dessa.

Sedan når hon målet i en fästning. Och det följer en show-down med en viktig person. Denne förklarar hennes ursprung, hennes särart: hon började sin existens som ett mänskligt embryo, placerad i en tigrinnas livmoder. "Arvskodens instruktion var mänsklig, men din kropp byggdes upp av ämnen ur tigerns blod. Du föddes som en kropp med mänsklig form, men av tigerkött." [s 134] -- Kort sagt: originellt. Och på det en actionfylld slutscen.

Summa summarum: Världar runt hörnet är science fiction av klassiskt märke, med inslag av esoterism och Actionism.

- - -

Denna titt på Lindbohm-noveller ska avslutas med en rätt snitsig sak. Jag hittade den i min samling av stencilerade amatörtidskrifter om sf: Någonting av vikt ur fanzinet Ziné nr 2, 1981. Redaktör för bladet var Jan-Erik Zandersson.

Det enda felet med Någonting av vikt är att den återigen ska ha detta i modern sf, inklusive Lindbohms sf (Domens stjärnor, Regression), irriterande tema: "grotesk alien föreläser för människan varför hon är ond." OK, människan har sina sinistra drag. Och hon behöver utvecklas mentalt och andligt. Men att få detta påskrivet av en ful, fenotypiskt abnorm varelse -- detta finner jag som läsare både svårsmält och osannolikt. Ska Gud höja oss till högre nivåer så nog kan han sända aliens med mänskligt utseende. Den mänskliga formen är enligt uppgift rätt vanlig i universum.

Någonting av vikt är överlag en ypperlig historia. Ett UFO störtar i Sverige. Kraschplatsen noteras -- men när man letar finner man inget vrak där. Platsen ger upphov till anomalier, störningar i rumtidsväven som måste undersökas. Det görs av en dr. Andreas Sainek:
Långsamt, vaksamt började han gå i cirkel och tittade oavvänt mot centrum av området. När han kom närmare kände han något underligt: det var som om marken lutade. Men marken lutade inte, den var plan. Ändå kände han, kände i balanssinnet, att marken lutade inåt. Det kändes som om han gick i cirkel strax under kanten av en grop. Det drog i honom.

Men han såg ingenting underligt. Förundrad steg han rakt in i det underliga området, med den uppenbara vårdslöshet för den egna säkerheten som gett forskningen några av dess stora upptäckter. Sedan föll han.

[s 23]
Han känner det som om han slår en kullerbytta. Sedan vaknar han av att ligga på rygg, stirrande upp i den blå himlen. Området är fortfarande märkligt men han reser sig och möter strax en intelligent varelse formad som en pumpa, gulgrön- och svartgrönrandig. Detta är ufo:ts pilot som strax börjar föreläsa för Sainek hur människan skövlar jorden, aja-baja...! Det är sant att vi gör det men konstnärligt måste man av en novell kräva lite originalitet.

Det åsido sägs en del som känns fruktbart. Som att varelsens kultur bejakar psykisk vetenskap, medan hos människan denna disciplin är föraktad. -- Få andra sf-författare predikar dylikt. De är i regel nihilist-materialister, "glaserade" med en pseudoreligiös tro på den vedertagna, reduktionistiska vetenskapen. (Mer om denna problematik i Borderline.)

Sist så förklarar varelsen anomalin som Sainek upplevt i terrängen kring kraschplatsen:
Det är en fältkrökning av den lokala rumtiden (...). Jag använde skeppets drivfält för det. En bit av den lokala rumtiden pressas ut extradimensionellt. Men vid själva förbindelsepunkten råder givetvis en mycket stark krökning av rymden, vilket ger en gravitationstratt. Det var genom den ni råkade falla in.

[s 26]
Bra är även människoskildringen i denna novell. Sainek har här just anlitats till undersökningen, ledd av en major Lublin. Stilen tycks mig rik både på information och attityd:
Dr. Sainek fick ett eget tält av exakt samma slag som major Lublin hade och fick oinskränkt tillträde till det aktuella området, två saker som visade att han var helt accepterad som pålitlig ufo-expert av de militära instanserna. Dessutom inbjöds han till major Lublins tält samma kväll lägret upprättats, vilket visade att han var major Lublins vän i så hög grad som någon kunde vara vän med denne bitvarg.

"Nå, gamle tefatsskådare", hälsade Lublin. "Tror du att vi skall få se några små gröna gubbar den här gången?"

"Det beror på styrkan och kvantiteten hos din whiskey", svarade Sainek och tog emot det glas som majoren räckte honom.

[s 20]

- - -

Lindbohms skönlitterära verk som helhet må vara ojämnt. Stilen kan ibland vara lite stel. Och disposition och intrig är ibland haltande och föga originella. Men när han var i form var han oslagbar.

Så att: "Master of Swedish SF" -- det var han kanske inte. Inte rakt av. Men -- jag vill nog ge honom utmärkelsen "Master of Mindful Swedish SF". Bara en sådan sak som att han nämnde vilja i proaktiva, positiva sammanhang (Vilddjurets dotter, Domens stjärnor). Däri skiljer han sig från Mårtensson, Swahn och alla de andra svenska sf-författarna. De hade inte alls denna Actionistiska läggning som, om man närläser, faktiskt är påvisbar i Lindbohms verk.
Litteratur
Lindbohm, Dénis. Världar runt hörnet. Stockholm: Aleph Bokförlag, 2005
Lindbohm, Dénis i Ziné 2. Någonting av vikt. Stehag 1981
Relaterat
Actionism -- presentation på svenska
Mårtenssons sf-romaner
Lindbohm: Jagets eld
Eden utan Adam, Stjärnpesten, Domens stjärnor
Frostens barn

onsdag 17 oktober 2018

Lennart Svensson: biografi med galleri


Lennart Svensson är en svensk författare.
Lennart Svensson föddes 1965. Vaggan stod i Åsele i Västerbottens inland. Från 1974 bodde han och familjen i Övik i Västernorrland.

1984-85 gjorde Svensson värnplikten vid I 21 i Sollefteå. Därefter styrdes kosan till Uppsala där han skaffade sig en kockutbildning och en fil kand.

Svensson började publicera sig i bokform 2007. Härmed ett urval av hans verk, huvudsaklingen essäer men också två romaner:
. Ernst Jünger -- A Portrait, 2014 ("A biography of the very highest calibre", Living Traditions Magazine).
. Borderline -- A Traditionalist Outlook for Modern Man, 2015 ("Spanning from Plato to Castaneda, Svensson manages to not only capture the essential spark and esoteric meaning of conjectures regarding ontology—the nature of being—but he also manages to recast these conjectures in a new light", Juleigh Howard-Hobson in Heathen Harvest).
. Science Fiction Seen from the Right, 2016 ("a book which not just looks at literature “from the Right” but raises questions about what, ultimately, is the Right itself", James O'Meara in Counter-Currents).
. Actionism -- How to Become a Responsible Man, 2017(presentation på svenska av Svenssons livsfilosofi).
. Ett rike utan like (2017). En historik över Sverige från Hedenhös till idag, allt med en radikalkonservativ vinkel. ”En riktigt bra faktabok om Sveriges historia. Jag kan starkt rekommendera denna underhållande bok.” (kundrecension på Logik.se)
. Trotylstorm i öster (2018). Historisk essä över östfronten under andra världskriget. Läs om själva krigsförloppet, Sven Hassel, Alexander Kluge, Clausewitz mm. mm.
. Redeeming Lucifer, 2017 (av förlaget beskrivs denna roman så här: "This is a classic, exciting adventure story for all ages of the battle between Light and Dark, told with unique imagination and acute historical detail.").
. Burning Magnesium, 2018 (en roman som utspelas på östfronten under AVK).

Resten av detta inlägg ägnas ett fotogalleri.

I svenska fjällen 1980 (Saltoluokta).

Studentexamen, Nolaskolan, Övik 1984. Svensson gick samhällsvetenskaplig linje.

Fanvakt på Svenska flaggans dag, Sollefteå, 6 juni 1985. Svensson är andreman från vänster.

Kock i Uppsala, 1988.

På besök i föräldrahemmet, januari 1989.

Semesterresa i Dalarna 1989.

Steninge slott, Uppland, 2004.

Bredvid en tavla målad av brodern Robert, från den senares retrospektiv i Sundsvall 2017.
Relaterat
Att vara Västerbottensförfattare
Lumpen
Fil kand i indologi
Memoarer

måndag 8 oktober 2018

Actionism: presentation på svenska


Actionism är vad som behövs just nu. En andlig självhjälpsbok. En bok som betonar betydelsen av viljan.
Jag har på engelska gett ut boken Actionism -- How to Become a Responsible Man. Den är min mest populära bok just nu. Alla recensioner på Amazon.com ger den 5/5.

I Sverige kan boken till exempel köpas på Adlibris.

Och på Bokus.

Och på Amazon.se.

- - -

Denna självhjälpsbok kan presenteras ur olika synvinklar. Till exempel har den sin radikala högerprägel. Detta visas i saker som att:
. Den betonar betydelsen av viljan.

. Den handlar om hur man lever sitt liv som en operation.

. Den har kapitel om den energiska sidan av Evolas och d’Annunzios idéer.

. Den har dessutom kapitel om globalism versus nationalism, antivitismens olaglighet, hur dagens kultur är dekadent, om traditionens roll i form av eviga värden osv.
Så, för att sammanfatta denna aspekt, så torde “althögerläsaren” känna igen sig i bokens allmänna atmosfär och angreppsvinkel. Detta kan ses som “ett uppror för Traditionens skull”.

- - -

Boken talar om viljestyrka. Detta är grundläggande. Vilja är inte bara en mänsklig egenskap. Det är en elementarföreteelse, en kosmisk-metafysisk grundsten. Detta förklarar jag i början av boken.

Actionism talar även om Gud. Gud är vilja och tanke. Och människan, som en gnista av Guds eviga ljus, speglar detta.

Där har ni en skiss av den metafysiska grunden för Actionism. Med andra ord: ateister göre sig icke besvär. Vill ni inte höra talas om "Gud", "själ" osv. -- undvik denna bok.

Actionism är en del av den perenniala traditionen. Den evigt lysande, gudsrelaterade, filosofiska tradition varav hinduism, kristendom och västerländsk esoterism är grenar. Exemplifierat i Bhagavad-Gîtâ, Vandra mot ljuset, Plotinos, Goethe och Jünger. Allt detta visas tydligt i boken Actionism och dess föregångare Borderline.

- - -

Actionism talar om handling (action). Vi måste alla handla. Även en mediterande eremit måste handla. Han måste ju åtminstone andas, äta och dricka för att upprätthålla sin organism.

Så det finns inget "icke-handlande" i världen. Allt är handling, allt är "action". Därför kallar jag min livsfilosofi för Actionism.

- - -

Mycket kan sägas om denna bok. Men det ovanstående får räcka.

Lite produktinfo som avslutning:

Mjukpärm: 464 sidor
Förlag: Manticore Press
Publicerad: 14 augusti 2017
Språk: engelska
ISBN-10: 0994595875
ISBN-13: 978-0994595874
Format: 18 x 2,3 x 26 cm

Boken kan köpas på Adlibris.

Och på Bokus.

Och på Amazon.se.
Relaterat
Köp boken på Adlibris
Köp boken på Bokus
På engelska: "The God Concept of Actionism"
Borderline
Presentation av boken på engelska