torsdag 6 juni 2024

Nationaldagspredikan 2024

Dagens datum är 6 juni. Det betyder nationaldag. Det betyder NATIONALDAGSPREDIKAN.
Årets predikan handlar om svenskar... och vilka vi historiskt är.

Som nordeuropéer är vi medgrundare av den faustiska tidsåldern... detta är den nordeuropeiska eran... den började 1413 och kommer att vara till 3573... mer än ett tusenårigt rike alltså... så res er till vår storhetsdröm i Norden, bli självbekräftande nordbor i nordlig yra, så ska allt gå er väl i händer...

+++

Om shânti om... sambhâvami yuge yuge...

Jag återkommer i tidsålder efter tidsålder… det är vad föregående rad betyder...

Jag återkommer i tidsålder efter tidsålder... jag är den evige nordbon, den evige svensken, kommen för att rädda sitt förtryckta folk… från urtida stenålder till nutida maskinålder har jag funnits här...

Från jägartidens shamanska hoppsan till stadsbyggartidens actionistiska rigorism har jag vandrat i de svenska skogarna, sjungande mina runsånger... och nu ska jag föra er från slaveri till frihet, nordisk frihet… jag ska ge er de gamla göters mannamod, frihetsanda och redliga sinne...

En gång var vi kungar och gudar… vi skapade konst, stor konst… utan gnäll, utan oro… vi var Heidenstam Winge Södergran Tegnér… vi byggde Nationalmuseum Stadsbiblioteket Nordiska museet… vi byggde rikets alla slott såsom Drottningholm Wik Gripsholm… vi ristade runstenar och hällristningar, världsunika praktiskt taget… vi skapade det germanska urhemmet, vi skapade det germanska urspråket… ett språk som sedan spreds över världen och blev till engelska, lingua franca för oss alla… vi koloniserade Europa, vi koloniserade välden… i folkvandring, i vikingatåg, i kolonialismens glädjetåg… så ryck upp er, ni som tvivlar på vår förmåga… ni som tvivlar på svensk strävan... läs första bästa historiebok av Henrikson eller Lindqvist eller Grimberg… läs och fatta att ni är gudar…

Ni måste bli hängivna detta… nordmanna-manin är den enda vägen… ja jag säger då det… huset ska stimma, allting ska brinna…

+++

Vi är kreativa gudar… jag menar, vi kan nog inte överträffa Tegnér Heidenstam Winge… men vi kan på egen hand söka det de sökte… än kan det skapas proaktiv nordisk konst… i ord, toner och färger…

Vi har varit desamma här i norr i 5000 år… ja kanske mer... snacka om kontinuitet… Sverige har aldrig ockuperats… aldrig sedan neolitikum invaderats… vi var kanske under stark tysk hegemoni under hög- och senmedeltid… liksom under världskrigsepoken… men i internationell jämförelse så är Sveriges kontinuitet, etniskt, politiskt, kulturellt, enastående…

+++

Svensk nationalism står därför potentiellt inför en guldålder… en skördetid… vi står på tröskeln till en ny tid, en tid av traditionell svensk bekräftan, uppskattning, erkännande…

Man kan säga: vi står inför en nygammal tid, en tid då det forngamla kan hedras jämte det som är användbart av det nya...

Jag förkunnar er Det nygamla riket...

Nåväl, vi kan nu äntligen få vara oss själva… med stolthet… ingen kan säga, ’det finns ingen svensk kultur’… ty tvärtom är den svenska kulturen en av de mest genuina och långlivade i världen… med stenåldersdösar, bronsåldersristningar, järnålderns bildstenar och smidesarbeten i guld, cloisonné och järn... samt sagodiktning, skeppsbygge, husbygge av rustikt slag... och allt som har med runor att göra...

Ragvaldi Bureus von Dalin Geijer Tegnér Heidenstam, de kände till denna svenska kultur och predikade den… nu kan vi fortsätta deras värv… med vetenskaplig och konstnärlig glöd och elegans… det finns inga problem… vägen är öppen… vi har inget att förlora utom våra bojor… vi behöver bara sluta ’kasta sten för egen port, och tala illa om oss själva’… det hela är mycket enkelt… vi ska helt enkelt bli oss själva igen… börja bli proaktiva… ignorera mångkultur… och stället bygga vår egen identitet, svensk identitet…

Nationalism igen alltså… alla älskar det… eller hur… men till den eventuelle tvivlaren säger jag… att den legalistiskt lagde kan här trösta sig med… att FN-deklarationen om mänskliga rättigheter stödjer oss… alla folk har rätt till en nationalitet sägs det där… och att förneka denna rätt är lika med folkmord… vilket i sin tur täcks in av avtalet CPPCG… Convention on the prevention and punishment of the crime of genocide… jag skrev om det här... om FN-deklarationen om mänskliga rättigheter, paragraf 15, samt CPPCG och ICERD… den sista är en konvention mot rasism… Sverige har skrivit på den… den som går emot svenskens hävdande av sin etnicitet gör sig i lagens namn skyldig till rasism… och. det är här inte bara ett tillmäle… det är straffbart enligt svensk och internationell rätt…

+++

OK alltså… rättsläget är klart… men det finns inte idag en rättstradition att värna svenskhet med dessa lagrum… och detta är viktigt... ty skriven lag är en sak, dess tolkning är en annan... detta vet alla som har ett hum om juridik...

Likväl säger jag... att men på sikt, säg 50-100 år, kommer en sådan tolkningstradition att ha etablerats… svenska nationalister ska slå med lagen… så bedriver man nationalism enligt tidsandan… så, och med DNA (= arkeogenetik)… och med Heidenstam därtill… jag blev själv inte nationalist pga en lagparagraf… eller en DNA-molekyl… jag blev det pga Karolinerna… men kan man därtill hjälpas i sin nationalism av DNA-molekyler och lagrum så är det bara att tacka och ta emot…

På detta sätt skapar vi en nationalism som ligger i tiden.Relaterat
Antivitism är olagligt
Ett rike utan like
Den faustiska eran (text på engelska)
Mårten Eskil Winge: Efter slaget vid Fyrisvall (1888)

Inga kommentarer: