onsdag 22 februari 2023

Fornindisk sed: att hälsa: några anteckningar

In Swedish. -- Det forna Indien hade sina intressanta sidor... som detta med sättet att hälsa.
Forntidens indier kunde hälsa; man välkomnade varandra, man hade gester för detta. Även fiender hälsade varandra hovsamt.

Några exempel på detta är som följer. De är alla ur Mahābhārata och vi tar dem i tur och ordning, från första boken Ādiparvan och så vidare.

+++

Arjuna hade av sin lärare av Droṇa fått vapnet Brahmaśiras. Pandusonen lovade att bara använda det i nödfall, sa ”’Så ska det bli!’ och gav sedan sitt löfte med händerna sammanlagda till en añjali-gest.” (Ādiparvan, Poona-utgåvan, 1.123; Jonsson s. 72)

Añjali kan för sin del beskrivas som ”händer ihop, såsom en kristen ber”. Indiern kan även i sammanhanget låta tummarna vidröra pannan; detta är mycket indiskt. Termen i sig, añjali, är av roten √añj, anbringa (såsom helig olja), dekorera, hedra.

Härmed fler exempel på vördnadsbetygelser ur Mahābhārata.

Ādiparvan, Poona 1.179, Jonsson s. 85; Arjuna, på Draupadīs svayaṃvara, ska utföra ett bågskytteprov – och inför detta hälsar han till och med för pilbågen: ”Han kringvandrade den vördnadsfullt, vändande högra sidan emot den. Han bugade sig för bågen” (Jonsson s. 85) och sedan grep han den, fylld av glädje. (Och när han skjutit och träffat målet lät guden himmelska blommor regna ner över honom som nåderik gest, som gudomlig bekräftan av detta triumfens ögonblick.)

Vidare: lärjungen Upamanyu hade läraren Dhaumya; en gång ”kom han hem till sin lärares hus, infann sig hos honom och betygade honom sin vördnad.” (Charpentier s. 133; Sagan om Dhaumyas lärjungar, Mbh 1.3).

Som vi såg i exemplet med Arjuna och den pilbåge han fick, så var detta att kringvandra någon eller något medsols ett tecken på vördnad. Vi finner fler exempel på detta i Ādiparvan (Bombay 209-212) i sagan om Sunda och Upasunda. Detta demonpar har lagt jorden under sig och kan inte besegras. Då gudarna framfört sitt problem till Brahmā får han idén att be gudarnas mästersmed, Viśvakarman, att skapa en mycket åtråvärd kvinna. När hon skapats ger Brahmā henne namnet Tilottamā, den främsta (uttama) jasminblomman (tila).

Så får vi höra att Tilottama med knäppta händer betygade Brahmā sin vördnad och frågade om sin uppgift. Hon får av Brahmā veta att hon skapats av gudarna för att tända Sunda och Upasundas åtrå. Brahma ger henne en order med denna innebörd, att få detta demonpar att bli upphetsade av henne. Hon lyder: ”under vördnadsbetygelser lovade hon ättefadern detta och gjorde därefter till avsked en rundgång kring gudarna” [Charpentier s. 148].

+++

Vi går vidare till eposets bok 2, Sabhāparvan, Poona 2.1. Där är det så att asuran Maya har räddats till livet av Arjuna och är tacksam; med respektfullt kupade händer betygar han honom upprepade gånger sin vördnad.

I bok 3, Vanaparvan, finer vi Savitrī-sagan, Bombay-utgåvan, 3.293-299. Savitrīs far, kungen Aśvapati, uppsökte en kung som efter några olyckor levde som blind eremit; dock hade han en ståtlig son, Satyavān, som Aśvapatis dotter ville ha som gemål. Aśvapati begav sig alltså till skogen där eremitkungen, Dyumatsena, bodde: ”Han fann den blinde fursten sittande på en hög av offerströ i skugan av ett stort träd. Med tillbörlig vördnad hälsade han honom och föreställde sig med sänkt röst. Den andre mottog honom på övligt sätt ...” (Charpentier s. 210)

+++

Vi avslutar med några exempel ur Bhagavad-gītā, som ingår i bok 6, Bhīṣmaparvan.

I Bhg 11.14 läser vi om hur Arjuna bugar för Kṛṣṇa: praṇamya śirasā devaṃ / kṛtāñjalir abhāṣata: ”han böjde sitt huvud inför guden och sa med vördnadsfull hälsning...” – Och i 11.39 har vi en rad där Arjuna säger till Kṛṣṇa: namo namas te ’stu sahasra-kṛtvaḥ / punaś ca bhūyo ’pi namo namas te: ”Hell dig, hell dig tusenfalt, åter och än åter hell dig, hell dig!”

Det gällde med andra ord att alltid visa de hedersbetygelser som var påkallade, att vördnadsfullt kupa händerna, såsom till bön, añjali; förklaring för denna term gavs ovan. Därtill kunde man kringvandra den tillbedde medsols (termen for detta är pradakśiṇā). Detsamma gör man ju i kyrkor med koromgång, till exempel Uppsala domkyrka.Litteratur
Charpentier, Jarl. Indiska myter och sagor. Stockholm: Natur & Kultur, 1925
Jonsson, Rolf. Mahābhārata – ett urval. Umeå: H:ström, 2013Relaterat
Snabbkurs i sanskrit
In English: Kali Yuga is over
In English: A summary of the Mahâbhârata
Bild: "Praying Hands" av Albrecht Dürer

söndag 12 februari 2023

A Story

This is a blog post... the date is 12 February 2023...
As I was going to St Ives... I met Burl Ives...He pointed the way to a church... a church of red brick... see pic...!So I went to the entrance... and became entranced...I was in Wonderland... I felt entreated...

I got on my knees... and began to pray...

Say, say, say what you mean... and mean what you say...

and put a beat to it...

I'm the beat...

Street is neat...

+++

Mean mean mean what you say

mean street machine

+++

I was in the temple... a wondrous place...

I drank and danced all night with Faith and found her a corpse in the morning...

Had to get back to the real world

make a deal with Dick Dale...

so I sang, "Listen to the king of the surf guitar"...and this transported me back to my harbor haunt...

where I sit and type this down...Type O-negative...Related
Rigorism (2022)
Target: Mars
SF Seen From the Right
Jack Steelnack: the metal years
In Swedish: Evola -- några reflektioner
In Swedish: Ride the Tiger

fredag 10 februari 2023

Blog post 10 February 2023

Howdy.
You know about this new craze: The Powers That Be trying to persuade us to eat insects...

Gross, man... and they even try to sneak it in surreptitiously.

So I say: in order to avoid insects covertly added into your food, the way it's now becoming fashionable, avoid prepared food... and buy foodstuffs that you know what it is... like real fish, meat, veggies...

You got that...? Fine. Next, go home with your ingredients and place them on the workbench... and cut 'em up, slice 'em up, and boil them...

And what is this...?

It is called COOKING... and I did this before this insects craze and I'm never gonna give it up now.

+++

Finally, as a pay-off, take a look at the guy in the pic above.

Now there's a guy who knows a thing or two... about the alchemy of cooking... yeah it's magic really... mixing diverse proteins and carbs and herbs... boil until it's done... then you have transmogrified the elements into A DISH.

Everything is magic in my life, everything is alchemy, cooking eminently so.Related
From My Diary
Good Reads, July 2022

söndag 5 februari 2023

Blog Post 5 February 2023

Welcome to my world. In the pic above you see me teaching and preaching at an event. And that's what I am -- a teacher and a preacher.
I teach and I preach... I roam and I rave... I'm constantly active, constantly "at it"... as an Actionist, a Rigorist, and latter-day magician and alchemist.

Let me tell you about it... let me tell you about my world.

So then, this is a picture from one of my travels... one of those places you don't normally take pictures of... anyway, this is from a gas station in the heartland of Sweden... early morning, Nordic midsummer... love it.That journey was done in this car... the lovely Volvo V40... engineering-wise it was built on a Ford Focus frame... but Volvo gave it a wedge-like form... it oozes "sport, the joy of driving"... V40 was one of the best Volvos ever imho.This is one of my most popular works... a history of Sweden... as yet, in Swedish only... but who knows, it might come out in an English edition too... the book is presented in this post... in Swedish.This is another of my bestsellers, the Jünger bio of 2014... still in print after all these years... "a must-read for fans of Jünger" as an Amazon review said... read more about it here.Burning love...! as Elvis sang... and this is burning magnesium, lighting up the battlefield at night... more about this stunning work here.Lovely cover, understated... a conceptual essay about the nature of reality... presentation here.This is a promo pic from 2019, I figure...And there you go... this is how I see my world as of 2 February 2023.Related
Jünger bio
Burning Magnesium
My Swedish history