måndag 30 oktober 2023

Frankrikes stagnation och tillbakagång

In Swedish. -- Goddag. Hämed en historisk essä. Om Frankrike och dess moderna roll.
Frankrike nådde sin historisk-politiska kulmen med Napoleon. Sedan gick det utför. Kriget 1870-71 förlorades och det blev en indikation på nedgången.

Frankrike kunde iofs skaka av sig nederlagets följder. Man kunde på ytan reorganisera sig och skapa en stark stat i form av den franska så kallade tredje republiken.

Ändå var 1870-71 års krig en vattendelare i europeisk historia. Frankrike var nu, essentiellt, passé. Frankrike hade nått sin kulmen. Napoleon var den sista kraftyttringen av fransk makt. Sedan var det praktiskt taget slut. Allt efter Napoleon är "efterklang, slutfas, nedgång".

Politiskt hade man haft sin ”peak”. Att man sedan i degenerationen kunde skapa en del livaktig kultur är ingen motsägelse. Politisk nedgång kan medföra kulturell blomstring. Se bara på Österrike vid tiden kring 1900.

Men här fokuserar vi på det politiska.

Några indikationer på att Frankrike 1870 nått sin kulmen ska ges. Det gäller först två fall av egen, fransk klarsyn på detta område.

Exempel ett: Ludvig Napoleon i en stickreplik till sin fru Eugenie. Whitton berättar att Moltke var på statsbesök i Paris 1856. Kejsarinnan Eugenie skrev senare i ett brev till en bekant att denne herre var tystlåten och verkar vara en drömmare, men ändå så var han alltid intressant och han kunde överraska med sina anmärkningar. Hon avslutade: ”Tyskarna är en imponerande ras. Ludvig säger att de är framtidens ras. Bah!” [Whitton s. 67, översatt av författaren]

Detta är mycket talande. Ludvig Napoleon kände på sig att Frankrike var passé. Och att tyskarna var den uppstigande, faustiska kulturens främsta bärare.

Exempel två: Sorbonneprofessorn och kulturfilosofen Ernest Renan har ett ögonblick av klarsyn, han fattar att tyskarna är framtiden. Ur Edmond de Goncourts dagbok, Paris, 6 september 1870 (författarens översättning):

Renan ser upp från sin tallrik och säger: ‘På alla områden jag iakttagit har jag sett tyskarnas överlägsna intelligens i verksamhet. I krigskonsten, en underlägsen konst men ändå invecklad, där har de nått denna fulländning som jag ser överallt, jag understryker, som jag själv iakttagit, som jag känner till... ja mina herrar, tyskarna är en överlägsen ras!’ [Goncourt och de andra protesterar men Renan fortsätter...] ‘Ja väldigt överlägsna oss. Katolicismen kväver individen; utbildning av jesuiter eller lekmän hejdar och håller tillbaka skaparlusten medan Protestantism utvecklar den.’


Jag låter en nutida tysk författare komma med det tredje exemplet. Detta är inte ett tidsvittne, det är en sammanfattning, men detta är i alla fall Klaus-Jürgen Bremms tagning på fenomenet fransk stagnation. Han säger att efter 1945 har Tyskland rest sig ur ruinerna medan Frankrike inte återhämtat sig på samma sätt. Än mer gällde detta situationen efter 1870-71 års krig. Efter 1870 hämtade sig Frankrike något, men stagnationen kunde märkas bland annat befolkningsmässigt.

Vidare i Bremms analys: kolonialväldet som Frankrike då hade, ja det utökades till och med i Ostasien, var för sin del poänglöst, det...
... kunde inte bromsa det minskade politiska inflytandet, och i början av 1900-talet ansågs landet, som hade splittrats av Dreyfusaffären och ständiga oroligheter och strejker, redan vara en sviktande stat. Frankrike segrade i första världskriget visserligen ytterligare en gång över Tyskland, la Grande Guerre, men bara tack vare stöd från halva världen. I nästa krig segrade Frankrike inte längre. Att landet togs upp i kretsen av segrarmakter 1945 var redan det en politisk fars. Det finns inga utfästelser i fråga om högre principer om civilisation och universell humanitet, inga pompösa militära skådespel på Champs-Elysées, ingen öronmärkt plats i FN:s säkerhetsråd, eller ens kärnvapenarsenal, som har lyckats rucka på den andrarangsposition som befästes 1871. Däremot har inte två förlorade världskrig, fyra decennier av delning och slutligen inte ens François Mitterands fatala initiativ att avskaffa den tyska marken fram till dags dato möjliggjort något bestående ifrågasättande av Berlins förstarangsställning i Europa.

[Bremm, s. 11]


Där har ni det. 1870 var ”the tipping point” för Europas nyordning. Detta är den faustiska eran och den bärs av det germansk-gotiska folkelementet.

Detta är gotisk framtid. Den finns i Tyskland och Skandinavien, inte i det gamla Romarriket söder om den gamla limes (= Frankrike och Sydeuropa).

Tysk kultur är Wagner, Nietzsche och Jünger, fransk kultur är hyllandet av "demi-monder, hetärer, kurtisaner", kort sagt horor, à la Emmanuelle, Nana, Bel-Ami och Carmen...

Fransmännen förstod ju inte Wagners Tannhäuser, sägs det – en man som vill bli något, skapa något eget, och för detta lämnar Venusberget och kärleksgudinnans behag, så galet...! Ty att njuta kvinnors kärlek är livets enda mål och mening, det är den underförstådda franska visdomen på alla torg och i alla gränder, i slott och koja – överallt.

Där har ni fransk dekadens i ett nötskal.Litteratur
Bremm, Klaus-Jürgen. Fransk-tyska kriget 1870-71. Stockholm: Lopinita, 2021 (originalets titel: 70/71. Preussens Triumph über Frankreich und die Folgen. 2019)
Goncourt, Edmond de. The Journal of the de Goncourts: pages from a great diary, being extracts from the Journal des Goncourt. London: Thomas Nelson and sons, sine anno
Whitton, F. E. Moltke. London: Constable and Company, 1921Relaterat
Alla mina svenska titlar på Amazon.se.
Astral War
Actionism
Tuileriernas brand, maj 1871

lördag 21 oktober 2023

Rockmusik: hur opinionen svängde

In Swedish. -- Lite musikprat på höstkanten kanske värmer upp...?
Det är dags för något lättsamt på bloggen -- något glatt, något underhållande.

Jag menar, det får vara nog nu med allt tal om trotyltyfoner, världsundergång och extatisk dans med huldror och oknytt i månens sken.

Nej -- nu måste vi söka oss till dagsljusbelysta marker. Till välkända nejder. Såsom svensk efterkrigstid.

Ja där ska vi idag flamsa runt.

Nåja, flamsa ska vi inte. Detta är en seriös analys.

Så här va... hur rockens triumf speglas i svenska nidvisor.

+++

Låt oss ta en titt på den irrelevanta och föråldrade humorduon HasseåTage. De var blanknötta vänsterister med miljonvillor och inget annat.

Vad jag nu tänker på är detta: innan HasseåTage gjorde egna revyer skrev de material åt andra. T.ex åt Kar de Mumma-revyn Har den äran 1958, där Lars Ekborg häcklade Elvis.

Numret “Tonåringarnas älskling eller Elvis the Pelvis” är skrivet av Hasse Alfredsson och Tage Danielsson och driver med rockmusik, som man tror är en kortlivad trend. “Det går som fröken vet med elektricitet / därför darrar jag som en brännmanet”...

Rocken är kortlivad... det var åsikten. Många trodde detsamma då. Ty även Povel Ramel drev med rock i låten “Rock’n roll, tra-la-la-la”, sjungen av Martin Ljung som rockartisten “Rock-Fnykis” 1958.

Och Tore Skogman sjöng i samma anda “Pop i topp” 1965: “allting ska gå med elektricitet, pop-pop, pop i top-topp...”

Det implicita budskapet var: rock, det är ju bara en fluga; denna elförstärkta musik, så löjligt... riktig musik spelas av storband med smörsångare i täten. Jazz är fint och av evig giltighet, rock är bara en dagslända.

Men ack vad fel de hade. “You can’t kill rock’n roll”; rock’n roll is here to stay... Som populärmusikstil övertrumfade rocken jazzen ganska fort från slutet av 50-talet och framåt. I Sverige tog det kanske lite längre. Men 1965, när Tore Skogman gjorde sin rock-parodi, var rocken på väg att bli etablerad – visad bl.a i att hans parodilåt ändå var en rocklåt. De tidigare nämnda parodierna i denna text var ju jazzlåtar.

"Pop i topp" var en rocklåt. Och kom i en odödlig cover med Dag Vag på 80-talet. Ett bevis för att den var gångbar i rocksammanhang. Ty Dag Vag spelade rock -- "transkontinental rockreaggae", men likafullt rock.Reaterat
Min svenska historia
Om Asimov
Böcker

torsdag 19 oktober 2023

Whirling the twirl (poem)

Hereby a poem.
Holy Roller, Whirling Dervish...
spinning top, pirouetting dancer...
gyroscope, spiral staircase, spiral DNA...

Crown hair, vertex, whorl... we all have
such a spiral on top of our heads...
a hair spiral, a twirl... and we all have
chakras inside... and all matter is spiral in nature...

A spiral motion inwards creates
matter, a spiral motion outwards dissolves it...

We all have chakras... and he who consciously
knows this, wilfully directs the energy of his
chakras, he is a Chakravartin, and he will
potentially rule the world... microcosm and
macrocosm... because these are mindful times...

These are the days...!

Kali Yuga is over and Dvāpara Yuga just beginning...
and at this conjunction I am come to you to lift you
up, elevate you into cosmic splendour...Related
Human history
My author page on Amazon
Dog cat mouse -- a poem
Painting by Robert Svensson.

tisdag 17 oktober 2023

Eras and Yugas

Kali Yuga is over... rejoice... if you know what that means.
Hereby a note on history.

Previously on the blog I have spoken of astrological eras. Of the Age of Taurus, Age of Aries etc, and what they mean to the history of man. Ici.

Now we will speak about yugas. Kali Yuga etc.

And we will do it by looking at the Platonic Year and its progress.

A so-called Platonic Year lasts 25,920 years. And it includes eight yugas and twelve astrological eras.

We will here focus on the yugas.

To simplify, you could say that the current Platonic Year started some 14,000 years ago with the Hyperborean golden age, the descending Sat Yuga. (“Descending” means, in the cycle of the Platonic Year, that this is the phase of “falling asleep,” of spiritual decline.)

Then followed the silver age on Atlantis (Treta Yuga), ending in 10,000 BCE with the fall of Atlantis. In Biblical parlance this was the Deluge.

Next we had the Dwâpara Yuga. This was the so-called bronze age. It was led by India, having its focus there, ending in 3,000 BCE with the Bhârata war as a symbolic event.

Then came the descending Kali Yuga.

+++

Kali Yuga was a hard time, the age of iron. But -- lo and behold, halfway through it came the shift between descending and ascending yugas. The ascending phase means that, in the spiritual sense, things get progressively better. And verily, in 500 BCE, we saw the appearance of gurus to somewhat dispel the darkness (Zarathustra, Lao Zi, Confucius, Buddha, Orpheus, Pythagoras, Daniel, Śankara).

These spiritual traditions showed us the way through the following centuries, finally leading us to 1899 CE when Kali Yuga ended and we saw the dawning of the ascending Dwâpara Yuga. ("CE" means "current era" = "AD" = Anno Domino = the year of Our Lord = our age.)

+++

Dwâpara Yuga: we are now in that “bronze age” (spiritually speaking), an age enabling electricity and crystal technology, an age seeing the liberation of the West by nationalism, spirituality, and mindful striving. It is the age of particularity and I AM, combating the mindless universalism and imperialism of Kali Yuga. It is an age heading for a new silver age, and then, a new golden age. We are inevitably on the way to Treta and Sat Yuga.

This era, the ascending Dwâpara Yuga, is an age enabling the mindful superman.

I mean, think about it...

+++

Think about it!

The indicia are many.

First, from the perspective of Asatru, Kali Yuga saw the end of it. It was the Twilight of the Gods. Now, with kali Yuga behind us, we see the Resurrection of the Gods. Seen, very tangibly, in the resurgence of Asatru worldwide, in white countries everywhere: Nordic lands, the UK, USA, New Zealand, and Australia.

Next we have this. The modern superman ideas emerged just when Kali Yuga ended, like Also Sprach Zarathustra coming out in 1884. And New Age ideas emerged at the same time with Blavatsky’s writings as seminal events.

+++

Further: just as the Bhârata war marked the beginning of Kali Yuga, the World War era marked the end of it.

This is a fact of fundamental importance.

So I say, you can’t any longer blame your shortcomings on the times you live in. We now live in superman times. In electric time, mindful times. Times enabling the revolution of mindful men against the NWO of materialist nihilism.

+++

I have written about this before on the blog.

Here is the calculation saying that the hitherto "traditional" view, of a 432,000 year Kali Yuga, is wrong.

And here is a post deliberating on the historical, philosophical, moral etc. meaning of it all.Related
Astrological eras, giving the pattern for human history
Correct calculation of Kali Yuga's length
Kali Yuga over: meaning
Painting by Robert Svensson.

lördag 7 oktober 2023

Svensson books on the net

My books can be bought on the net. Hereby a rather comprehensive overview.
My books are timeless. Still topical, and still in print.

Would you believe it...

For the keen customer, hereby some links. It will be to posts on this blog, having, in turn, in them links to Amazon, Adlibris, Bokus, etc.

+++

My latest essay is Astral War -- Your Soul Is the Battlefield. It is about propaganda war and its timeless, archaic aspects. Five stars on Amazon. Link.

My latest novel is Stellar Storm. It is about a future space empire, the Mirotanian Empire, and its lethal struggle against the Saurian race. Link.

+++

My most popular book in English might be this one: Ernst Jünger -- A Portrait. A Popular bio of Germany's greatest author since Goethe, this books briefly takes you through his life and then summarizes the mainstay of his literary production, like the early war books, the conceptual essays from the 30s, the WWII diary, the novels, etc. We get a look at the many roles of Jünger: entomologist, conservative, esotericist, soldier. -- "A must-read for fans of Jünger" (Amazon review). Link.

Another book by me having a distinct fan-following is Actionism -- How to Become a Responsible Man. This is about summing up your will, merging it with thought, and living by "Action as Being," "Movement as a State," and the "Memento Mori Mindset". -- "A wonderful read! It opens many doors." (Amazon review). Link.

+++

Some other essays by me, all available on the net:

Science Fiction Seen From the Right. "[W]ith a title like Science Fiction from the Right, one can consider this an automatic purchase for anyone on the “Alt Right.”" (James O'Meara on Counter-Currents). Link.

Rigorism -- The Influence of Willpower Upon History.

Borderline -- A Traditionalist Outlook for Modern Man. "Svensson writes with a smooth ease..." (Heathen Harvest)

+++

Finally, two novels:

Burning Magnesium. "For the reader wishing for a war novel that deviates from the moralizing, pacifist pattern, Jünger’s Storm of Steel has long been the obvious alternative. With his work, Burning Magnesium, Lennart Svensson has given us yet another alternative." (C-O Andersson on Motpol) Link.

Redeeming Lucifer. "This is a classic, exciting adventure story for all ages of the battle between Light and Dark, told with unique imagination and acute historical detail."(Amazon review). Link.

+++

There you go. A fine bunch of books, eh...? Buy them now.Related
A similar post with Swedish predilection
My author page on Amazon
Dog cat mouse -- a poem

torsdag 5 oktober 2023

Lästips hösten 2023

In Swedish. -- Det har åter blivit dags för lite litteraturtips.
Jag läser. Böcker. Några av dem har på sistone gjort intryck. Se nedan.

. Svenska spritfester av Jösses Amalia (Fulsnygg förlag, 88 sidor). -- En fascinerande krönika om "svenska supen" och dess festliga förvecklingar. Det är ju så att vid varje svensk kungakröning från Magnus Eriksson till Karl XV trakterades Stockholms innevånare med en kröningsfest på Stortorget. Alltså en spritfest. Och sedan urminnes tider har man i Sverige "druckit jul" och firat midsommar med mälta, fermenterade och destillerade drycker. Där har ni "svenska spritfester" i ett nötskal och Amalias bok ger oss precis detta. Boken avnjutes bäst med en 75:a inom räckhåll, släng korken bara och drick direkt ur flaskan, så får du osökt en "svensk spritfest" i läsfåtöljen. Ledmotivet ges av en nyupptäckt epistel av Bellman: "Sup ur din sup, se supen på dig väntar".

. Prokopéernas kredens av Ivan Feting (Fett förlag, 923 sidor). -- Ni vet alla vilka prokopéerna var: diskreta dadaister i skymning och gryning genom hela Europas historia. Och här får de, äntligen, sin historia skildrad av den gode Feting som kan sitt ämne. Feting kan Procopius Credentia, det är dagsens sanning. Man skulle bara hoppas att han toge sig samman och skrev en roman någon gång. Det vore något för finsmakare: en skildring som dryper av fett, sådär som Feting själv gör.

. Omak säger skomak av Felicia Försvann (Inget förlag, 3,14 sidor). -- En polisongprydd praktkyrassiär i solens sken, det kan denna roman beskrivas som. Hör bara på denna osökta dialog i gröngräset: "Seså, sluta genast att läsa Guds verk och vila, statt istället opp och stöten ryssen i vadmalet!" -- "Jaså, är det så pass, och jag som var på väg att köpa krapplack av min faster i Kråkemåla...!" -- Där har ni det, den välljudande barockprosan är tilbaka i svensk litteratur och Försvann är tjejen att hantera densamma.

. 1,0 av Noll Ett (Smala lyckans förlag, 1 s). -- Här var det minimalism kan man säga...! Här reduceras litteratur, konst och liv till en bokstav: X. Det är bokens hela innehåll. Det är så elegant så att man tar sig för bröstet och flämtar efter andan.Relaterat
Fenor och krom
Mythago Wood
Ballard
Min privata Operation Barbarossa
"Burning Magnesium" (2018)
Bibliography of Svensson
Ernst Jünger -- A Portrait (2014)
Science Fiction Seen from the Right (2016)
Actionism (2017)