onsdag 29 april 2015

Lästips: antiken


Härmed några lästips. De rör antiken, Grekland, Rom och Indien i forn tid. Samt lite arisk historia för svenska nejder.
För att få ett grepp om antiken rekommenderar jag två böcker i Bonniers Världshistoria från 1980-talet. De slår mig som, med dagens mått, rätt konservativa. Det är "Grekernas värld" av Hans Furuhagen samt "Romarriket" av Erling Bjöl och Leo Hjortsö.

När jag läste på universitetet hette basboken om antiken "Medelhavsvärldens historia till 476 e Kr" av Hugo Montgomery. Torr, men korrekt och utan bilder (Bonnierböckerna har bilder vilket kanske är störande).

När man läst dem kan man läsa biografier. Bäst är greken Plutarchos, som nog finns på svenska, men jag läste honom på engelska i Penguin Pocket i "Makers of Rome", "Fall of the Roman Republic" (läs om Caesar, Marius, Sulla, Cicero), "The Rise and Fall of Athens" (Themistokles, Alkibiades, spartanen Leonidas) och "The Age of Alexander" (med bland annat Alexanderbiografin).

Plutarchos är lättläst och koncis. Andra bra antika historiker är Caesar själv (Om det galliska kriget), Polybios (mycket krigshistoria) samt Tacitus om man gillar intriger i den tidiga kejsartiden. Herodotos ("Historia") skildrar både det antika Grekland och Persien. Även Plutarchos gjorde intjack i Persien, som i Crassusbiografin.

- - -

För antiken kan även moderna biografier rekommenderas. Som J. F. C. Fullers Caesarbiografi och diverse andras över Alexander (som den av Arrianos, en helt nöjaktig antik boklängds-biografi). Poängen är att biografier ger en bra bild av en epok. Alltså: även mer nutida sådana kan nog läsas. Folk vill ju läsa om krig och fälttåg och då tror jag inte författaren ids komma med pekpinnar jämt.

- - -

Vad gäller indoeuropéer rekommenderar jag en antologi med Marija Gimbutas texter från 1997: "The Kurgan culture and the Indo-Europeanization of Europe". Annars kan man läsa om båtyxefolket, som var de första indoeuropéerna i Norden, i till exempel "Svensk historia 1" av Jerker Rosén eller 1980-talsboken "Den svenska historien 1". Det står väldigt lite om arier i dem, uttryckligen inget alls egentligen, men båtyxefolket var arier och de behandlas kort där. Alltid något.

- - -

Fältet det gäller, antiken, är stort. Vill man ha allmän introduktion i till exempel Mesopotamiens äldsta tid tror jag random översiktsbok kan duga. Det står ungefär samma saker i dem alla. Även lite äldre böcker (allt från 1800-talet till cirka 2000) kan ge basfakta. Så värst mycket nya rön kommer egentligen inte fram genom åren.

Med andra ord: den konservativa synen har dominerat i all andlig odling i västerlandet från begynnelsen till cirka år 2000. Så ta dig an handböcker och biografier från klassisk tid och allt ska gå dig väl i livet, min son.
Relaterat
Fler lästips
Tänk på döden