måndag 27 februari 2017

Boknytt: Ett rike utan like -- Sveriges historia (Svensson 2017)


Min historik över Sverige finns nu utgiven på Logik förlag. Titeln är "Ett rike utan like -- Sveriges historia". Sidantalet är 580 och den är i hårdpärm. "Den här ska finnas som standardverk hos varje Sverigevän." (Magnus Söderman i Radio Motgift)

Köp boken på Amazon.se.

Köp boken på Alternamedia.

Köp boken från förlaget.

Det är en bok där författaren är tydlig med att han har ett radikalkonservativt och traditionalistiskt perspektiv i sitt skrivande och att han tar avstånd från ständigt skuldbeläggande vänstervriden historieskrivning. Författaren själv beskriver sitt verk som ”historien om det traditionella Sverige i en tid när varje aspekt av detta förnekas av Makterna” och menar vidare att vår långa fascinerande historia är någonting att känna stolthet över – inte skam och självhat.
Detta skrev Nya Dagbladet i sin recension.

Det är ju nämligen så att Ett rike utan like -- Sveriges historia är ett traditionellt översiktsverk över detta land och dess historia.

Grundpremissen är denna: att etniska svenskar existerar som ett särpräglat folk med egen historia, språk och kultur.

Detta är syftet med boken, budskapet och tendensen. Och ingen annan svensk historik, på något språk, hävdar detta. Såtillvida är detta en unik bok.

- - -

Boken är en faktabaserad skildring av vårt land och folk från Hedenhös till idag. Det hela tar sin början med äldre medeltid, med Tacitus skildring av "suiones" (= svear), och fortsätter med Ynglingaätten och vikingatiden. Sedan kommer högmedeltid och senmedeltid, det blir Vasatid och stormaktstid, 1700-tal och Gustav III -- liksom 1800- och 1900-tal. Allt skildrat med en stil som tillåter reflektioner och smärre utvikningar. Det är en essä, dock med stora mängder fakta och citat med källangivelse.

Helhetsgreppet behålls genom hela skildringen. Detta är en traditionell historik som polemiserar mot såväl dagens mångkulturella approach, liksom mot liberaler som varit kungafientliga och fåkunnigt hyllat Kalmarunion och Frihetstid. Viss emfas ligger därtill på krig och försvarsutveckling. Sveriges överlevnad som suverän stat i en fientlig omgivning, från senmedeltid till idag, är skäl till stolthet. Därutöver har boken kapitel om svensk kultur och geografi. Allt resulterar i en helhetsmässing rundmålning av det traditionella Sverige, skriven av yours truly.

För en översikt över innehållet och kapitelstrukturen, se relevanta bilder nedan.

Boken växte fram på denna blogg kan man säga. Från, säg, 2011 och framåt postade jag texter om svensk historia. En smärre sådan text länkas nedan, den om slaget vid Narva. Men annars så är tiden nu över för bloggläsning av Svenssons historia. Min svenska historia finns idag i bokform: gläds åt detta faktum...! Köp och läs Ett rike utan like -- Sveriges historia. Och du köper den till exempel på Alternamedia.
Köp boken på Amazon.se.

Köp boken på Alternamedia.

Köp boken från förlaget.

Relaterat
Intervju med mig i Nya Tider med anledning av boken
Recension i Nya Tider
Recension i Radio Motgift
Recension i Nya Dagbladet
Försmak ur boken: Slaget vid Narva
Sverige behöver en ny berättelse

Inga kommentarer: