onsdag 13 mars 2019

"Ett rike utan like" recenserad i Nya Tider


In Swedish. -- Nu har min svenska historik recenserats i printmedia.
Flaggskeppet i Sverigevänlig press heter Nya Tider, en veckotidning som funnits sedan 2012. Och i nummer 9/2019 har man dragit åstad och granskat min bok Ett rike utan like (2017).

Recensenten Åke Blomdahl är positiv till boken. Bland annat uppskattar han hur jag lyfter fram Gustav Vasas insats. Han säkrade Sveriges existens som stat och gav därmed svenska folket en trygg ram att existera i. I Polen däremot gick utvecklingen "friare" till och därmed utplånades landet i slutet av 1700-talet.

Recensenten noterar även den svenska bondefriheten som är en grundbult i Sveriges historia. Odalbonden är en realitet från hedenhös till idag. "När svenska bönder stred för sina svenska kungar stred de faktiskt också för sin egen frihet", säger Blomdahl. Och det är en aspekt i synk med min egen skildring.


Blomdahl tecknar som antytt en positiv bild av boken. Med passager som ovanstående. Och genom att notera dess kulturella porträtt och bakgrunder. Att jag till exempel framhållit Otto Hesselbom med "Vårt land" (1895, se bild) uppskattades. Detta är symbolen för svensk konstnärlighet, för Sverige självt, för allt vi håller kärt som svenskar.

- - -

Ett belysande citat ur recensionen är detta. Det handlar om att tro på något. Och nationalism kan vara en sådan tro:
"Man måste ha ideal, man måste hylla transcendenta värden", säger Svensson, och försvarar en kristen hållning. Han är öppen för alternativa trosföreställningar, till exempel nyhedendom, men han tror att ateism och nihilism är både orsak och resultat av vår tids kulturupplösning. Det är en tanke som kan vara problematisk för oss som förlorat tron och blivit övertygade om det övernaturligas frånvaro av darwinism och annan naturvetenskap. Jag tror dock att just medvetenhet och uppskattning av våra historiska erfarenheter är just den bro mellan tradition och vetenskap som kan samla oss inför framtidens påfrestningar. Det gör Ett rike utan like till en viktig bok för oss alla.
- - -

Recensionen är på en helsida, boken görs rättvisa i den och det hela belyses med citat. Citat ur boken. Som dessa:
Detta är mitt folk, mitt land; detta är historien om det traditionella Sverige i en tid när varje aspekt av detta förnekas av Makterna. (...)

Traditionalism är inte lika med att buga för tronen, altaret och penningpungen. Det är att söka sin identitet och bli den man är genom att spegla sig i nationens förflutna. (...)

Arkeofuturismen tar med sig det bästa ur det förgångna när den fortsätter sin resa mot framtiden.
Köp boken på Logik förlags hemsida.

Köp boken på Amazon.co.uk.

Köp boken på Radio Svegot.
Relaterat
Online-version av recensionen
Recension i Radio Motgift
Recension i Nya Dagbladet
Försmak ur boken: Slaget vid Narva
Verner von Heidenstam -- ett liv
Ett rike utan like (2017)

Inga kommentarer: