måndag 16 december 2013

Baudelaire, Nietzsche och Goethe om kreativitet


Halleluja.
Baudelaire sa ju: ”Konstnärlighet är systematiskt återerövrad barnslighet.” Och det tycks vara inspirerat av Nietzsche, som sa: ”A man’s maturity: that is to have rediscovered the seriousness he possessed as a child at play.”

Se även Goethe: ”Geniet är en förlängd pubertet.”

Själv säger jag i ämnet: För att få kreativiteten att flöda, se till att skapa en struktur inom vilken du kan vara fri. -- Detta anknyter till Baudelaires ord om "systematisk barnslighet". Och till Nietzsches antydan om kreativiteten som en "barnlek". Man kan inte bli barn på nytt, men man kan återskapa vissa ramar för barnets kreativitet.
Relaterat
PK-ismen är del i ett större mönster
Hur ska det gå för svenska vecko- och månadstidningar?
Årets vita H&M-modell heter Jennie Runk
Buick på gatan
Bild: Arvika

Inga kommentarer: