torsdag 4 september 2014

Dokument: Min värnpliktstjänstgöring


1984-1985 gjorde jag lumpen som infanterist. Bevisen för detta finns hos Rekryteringsmyndigheten. Jag har nu begärt ett utdrag ur deras register.
Man måste ha belägg för det man säger. Säger jag till exempel, "jag är fil kand", så bevisar jag det med relevanta dokument.

Detsamma gäller för min värnpliktstjänstgöring. Fakta om den finns lagrad i Rekryteringsmyndighetens datorer. Nyss tillskrev jag denna instans och bad om ett utdrag. Det har man rätt till. Sin egen tjänsteförteckning har man rätt att få ut.

Nu återger jag delar av det hela här. Det gör jag för att förebygga angrepp på mig, angrepp sådana som en nationalist får vara beredd på i dagens kulturklimat. Anklagelser om lögn etc.

- - -

Jag begärde ut mina uppgifter. Vad fick jag då? Jag fick en bunt med papper. Se bild för detalj.

Nu tänker jag inte återge allt som står i dem. Men det jag nedan återger ur dokumentet berättar på ren svenska om mitt liv som infanterist, som verksam I Rikets Tjänst, som soldat beredd att försvara landet med liv och blod.

De papper jag fick av Rekryteringsmyndigheten kan sammanfattas som: följebrev signerat Lena Ahlbom-Barrefors (handläggare), kopior av inskrivningsdokument (hälsotest mm) samt utdrag ur Rekryteringsmyndighetens dataregister.

I det sistnämnda kan man läsa sådant som att jag, Per Hugo Lennart Svensson, 65---, var furir. Denna grad erhöll jag 2/8 1985. Min befattningskod var BEVAKNINGSGRUPPCHEF.

Vidare så var min krigsbefattningskod STF C BEVAKNINGSGRUPP. Jag har färdighet att köra lastterrängbil och tung lastbil. Mitt vitsord var X88 (= normalhögt). Jag tjänstgjorde på Västernorrlands regemente I 21, från oktober 1984 till augusti 1985. Utryckningen skedde 1/8 1985. Mönstrade gjorde jag i Östersund, den 19/9 1983.

- - -

Det var något om min tjänstgöring. Detta är fakta i målet. För övrigt kan man ju i ämnet tala om skidpatruller, grg-skjutning, ksp-rassel och taptot som ljuder över kaserngården i skymningen, en färdiginspelad trumpetmelodi, ekande från kasernvakten och ut över regementets kaserngård, dess huvudgata, dess bakgator och prång. Mer om det, om mina lumparminnen, här.

Om min värnplikt vill jag bara tillfoga detta: jag tjänstgjorde, jag försvarade landet. Dokumentet ovan talar sitt tydliga språk. Och nu fortsätter kampen metapolitiskt. Det är än tid, det är hög tid att försvara det traditionella Sverige mot globalister, kulturmarxister och betongliberaler. Det gör jag genom inlägg som detta.
Relaterat
Mina lumparminnen
Jag är fil kand

3 kommentarer:

Sundin sa...

Furir är ju inte fy skam Svensson, fanns där funderingar på en vidare karriär i det militära?

Svensson sa...

Hej Stewe Sundin, long time no C. -- Jag var rätt nöjd med att lämna firman 1985, jag for till Uppsala och pluggade. Historia, statskunskap och indologi blev det till slut.

Anonym sa...

Tja 1301, om man likt Lennart Svensson vågar inte bara skriva sitt riktiga namn och till och med ett foto på sig själv samtidigt som revolutionära fronten och dylika organisationer finns och man dessutom har låt oss säga i vissa kretsar väldigt kontroversiella åsikter är man åtminstone inte rädd för döden.