lördag 6 juni 2009

Boknytt


"Antropolis" handlar om en stilig yngling som förenar teknik med ande, kultur med arbete. Det hela utspelas i en stad år 2165, en stad präglad av kristallteknik, immanensfält och hus av smiss och plastål, en skimrande framtidsstad med rötterna kvar i det förgångna; man hör ännu ekon i gamla valv, det är ingen H. G. Wells-framtid där allt rivits och byggts nytt (q v "Tider skola komma").

Sådant är upplägget boken, skriven av en viss påg boendes i Uppsala - alltså undertecknad. Ni som läser denna blogg vet det redan, men jag håller alltid dörren öppen för nytillkomna läsare, därför denna info.

Läs mer om boken här.

Inga kommentarer: