måndag 22 juni 2009

Nova recenserar


Nordens största sf-magasin heter Nova Science Fiction. Det senaste numret är nr 20 och här har man recenserat "Eld och rörelse".
Det är Mats Linder som granskat boken. Han säger att jag har "en personlig och tilltalande stil", och nämner sedan adjektiv som "disparat" och "udda". Han noterar att här finns skämtsamma pastischer och rena sf- och fantasynoveller plus en del annat.

Han siktar också in sig på titelberättelsen, självaste "Eld och rörelse":
Det är en snarast naturalistisk, helt osentimental och - som det tycks mig - mycket realistisk skildring. (Innan slutet) ... har vi fått följa diverse skeenden varav det mesta handlar om militära förehavanden, det är pv hit och ksp, spränggranater och grk dit...
Man är tacksam för en dylik recensent: han har ögon att se med, och här, för denna krigsberättelse, har han noterat att "det mesta handlar om militära förehavanden" och att militära förkortningar och begrepp förekommer. Gott sei dank för det, han har läst vad jag skrivit.

När Linder så tar ett helhetsgrepp på samlingen, nämner han sådant som annorlunda, levande, personligt. Man kan bara buga.
Relaterat
Bokens pdf tillgänglig här

1 kommentar:

F. G. Granlund sa...

jag vidhåller att du behöver min redigering av denna långnovell/kortroman.

Men du behöver inte svara. Jag vet din åsikt.