söndag 9 maj 2010

Samâdhi


Ett tänkvärt ord i Bhagavad-gîtâ är "samâdhi" i vers 2.53. Det betyder "koncentrerad tanke". Roten "dhî" har för sin del att göra med "tänka".

Yessir, och samâdhi är modellen; vi kan alla tänka, men tanken har ofta en tendens att fara sina egna vägar, vela hit och dit och ge sig av till omöjliga länder. Det har sin charm ibland, men större ting skapas om tanken riktas åt något håll, om viljan tar kontrollen över den. Då får vi precis detta samâdhi, som är instrumentet för meditation, tanke på det gudomliga, på godhet och gyllene ljus.

Det är för såna här saker jag älskar sanskrit: man får sitt ordförråd utökat, man får en snygg synonym för något som inte kan uttryckas så bra på svenska eller andra europeiska språk: "samâdhi" är bara tre stavelser, "koncentrerad tanke" däremot är åtskilliga fler. Samâdhi är poesi in nuce just för sin ekonomis skull; poesins hemlighet är att uttrycka något med så få ord som möjligt, ja så få stavelser som möjligt.

Idag är det den 9 maj. En söndag. Fiskmåsarna skriar, bilarna brusar. Snön smälter i Vårdkasbacken, en slalombacke vi har här i Härnösand.

- - -

Snödrivorna smälter. Ja, häromdagen fanns de ännu kvar men nu är det slut med dem, våren är här.

Nyss ringde kyrkklockorna. Klockan är 10:35. I kyrkan går jag inte, inte i högmässa, men jag blickar gärna mot domkyrkans vita skapelse när jag rör mig i staden. Praise the Lord - hoc est corpus - hoc est sanguis -

Prisa Gud. Försätt dig i samâdhi, koncentrera dig på Gud och hans ande, Guds son - som inkarnerades - hos oss - som människa - för att göra oss gott, höja oss till en ny nivå i utvecklingen.

Se där, en söndagspredikan är igång. Men något sådant vill ni väl inte höra. Ni vill väl hellre höra en sådan där, vid det här laget, bekant svenssonsk domedagsprofetia om hur bankväsendet kraschar, naturkatastrofer ökar, Mellanöstern flammar upp och allt det där.

Ja visst vill ni...? Ni skräms lite av perspektiven men ni gillar mer att bli skrämda än att bli glada va, rätta mig om jag har fel.

Nåväl, idag får ni ingendera. Jag tänker varken tala om evangelium eller det motsatta, de fanstyg vi kan vänta oss. Jag tänker bara säga: fiskmåsarna skriar, bilarna brusar på E4:an och snön smälter i Vårdkasbacken.

- - -

Vad gäller samâdhi så är dess lokativform "samâdhau", vilket före vokal blir "samâdhav", och versen 2.53 som jag nämnde lyder i sin helhet så här: "Shruti-vipratipanna te yada sthasyati niscala / samadhav acala buddhis, tada yogam avapsyasi."

Översättning: "When your mind is no longer disturbed by the flowery language of the Vedas, and when it remains fixed in the trance (= samâdhi) of self-realization, then you will have attained the divine consciousness."

Inga kommentarer: