lördag 3 juli 2010

Holy holism


När Bob Rock skulle producera Metallicas svarta LP lärde han dem ett nytt sätt att producera. Dittills hade Ulrich och Hetfield proddat själva: de hade då spelat in ett avsnitt av låten i sänder, det var lättast så tyckte de, men detta gav ett lite stelt intryck i slutändan. Istället sa Rock åt dem att bara spela låten först för att få känsla för helheten, och därefter analysera hur den skulle spelas in. Och därefter, såklart, spela in.

Med andra ord var detta ett holistiskt synsätt. Det gäller att greppa helheten innan man går vidare.

Låt mig ge några fler exempel på hur holism och systemsyn kan användas för att lösa problem. Den närsynta metoden, ensidig analys och detaljfixering är däremot återvändsgränder. Analys må behövas, men den måste alltid fogas in i en helhet.

Exempel: i den strategiska debatten råder ofta ett slags yrvakenhet; man stirrar sig blind på det senaste kriget och säger att så här kommer alla krig att utkämpas från och med nu. Efter 9/11 talas bara om terroristhot, efter Jugosalvien och Rwanda talades bara om etniska konflikter, efter Kuwaitkriget bara om smarta vapen osv. Och efter Oktoberkriget 1973 var det pansarvärnsrobotarna som var på tapeten; aj satan tänkte alla försvarsanalytiker, måste vi skrota alla stridsvagnar nu? Pv-robotarna hade nämligen skördat väldeliga i detta krig.

En viss major sa då (Sune Nyström i Arménytt)) att detta var fel synsätt; pv-roboten var nämligen del i ett system, och i detta system ingick både stridsvagnar och robotar. Och med dylik holism applicerad på strategidebatten, kan man säga att nästa krig inte blir så eller så, utan en kombination av flera elemenet: lite terrorism, lite etnokonflikt, lite high-tech... I vilka delar varje dos kommer att förekomma, det däremot är kruxet - i varje överblick, varje holistisk analys.

Fler exempel på holism till vardags, i sakliga verksamheter? Tja, i ett modellprogram på TV (Top Model Canada) fick de tävlande en dag besök av träningsguru som gick ut med dem i skogen, la fram en våg - och krossade den med en slägga...! Budskapet var: "Strunt i vågen, strunt i kaloriräkning, det enda som betyder något är hur du ser ut i spegeln och hur du känner dig!" Ett sant holistiskt råd; se gestalten, strunt i nördiga mätvärden. Modellerna jublade förstås, det var ett hjärtevärmande gott råd; ändå undrar man hur många Skippers och skönhetsmissar som verkligen orkar köra ett sånt upplägg. Enkelt i teorin, svårt i praktiken. Och det enkla är svårt som Clausewiz sa.

Fler tunga exempel på holism i vardagen, i näringsliv och "verklighet"? Det kunde vara uttrycket "på gott och ont". Man ser ett visst fenomen (en författare, en film, ett land, en stad) och tar både in ljus och skugga i kalkylen. Man erkänner att någon enkel formel för att beskriva fenomenet finns inte, man lär sig leva med komplexiteten. Det är holism in nuce för mig.

Holism är vägen. Man må analysera problem så mycket man vill, tänka sönder dem och ta isär dem i sina beståndsdelar, men något slags vision av något större måste man ha i slutändan. I arbetsliv och strategi, i bantning och skapande, ja på alla livets områden (vetenskapssyn, livsåskådning...). Se gestalten! "Ich bin kein ausgeklügelt Buch, ich bin ein Mensch mit sienem Widerspruch!"

(Fritt übersatt: Jag är ingen konstruerad roman, jag är en motsägelsefull människa. Bilden föreställer förresten en bro i Grekland. Jag fann den på en sajt med "Världens fränaste broar", typ.)

Inga kommentarer: