onsdag 4 maj 2011

Det Stora Babylon krigar vidare


USA bedriver sitt "krig mot terrorn". Som supermakt krigar man i öst och väst, man är i sista fasen av sitt imperiala skede. Och att Osama Bin Laden nu är död betyder föga; kriget mot terrorn är evigt, det måste fortgå för alltid så att rustningsindustrin föds och så att alla regeringsorgan som bildats efter 9/11 får sin existens motiverad. Det är säkerhet som löpt amok, det är "Det Stora Babylon som tronar över många vatten", som härskar över halva jorden, bedriver handel med alla folk och som är rikt bortom all föreställning. Fler än jag har sett Uppenbarelsebokens Babylon som USA och jag nämner det i slutet av denna artikel, ger indicer på varför denna tolkning kan stämma. Låt mig bara säga att Frihetsgudinnan har en viss roll i det hela. Jag säger inte att USA ÄR Uppenbarelsebokens Babylon, men att det KAN VARA det. I övrigt i denna artikel ska jag visa på moderna tolkningar av samma skrift, hur första och andra världskriget, Tjernobyl, Gulfkriget och annat kan ha förutsagts här. Nota bene: KAN HA.
1.

Låt oss titta på Uppenbarelseboken, Johannes Uppenbarelse. Och lite parentetiskt: titeln bör nog vara ”Jesu Kristi uppenbarelse”. Första raden lyder ju: ”Detta är en uppenbarelse från Jesus Kristus”…

Titeln åsido; vad handlar denna bok om egentligen? Vad betyder allt? I alla tider har folk försökt tolka denna skrift och nu ska jag göra detsamma. När kommer vi då att nå sanningen om denna bok? Vad är facit?

Svaret är: någon entydig tolkning är svår att finna. Det finns mer eller mindre goda tolkningar. Endast Gud själv har svaret. Vi får vänta tills vi möter honom för att få svar.

Men som sagt, det finns mer eller mindre goda tolkningar, mer eller mindre plausibla. Här ska jag försöka finna några. Jag gör det som antytt med moderna tider för ögonen: att säga att den eller den figuren är Caesar eller Muhammed tycks mig i sammanhanget poänglöst. Jag ser tiden från första världskriget och framåt.

Och just detta första världskrig sägs förutspås här, i kapitel 8 vers 7:
Och den förste stötte i sin basun. Då kom hagel och eld, blandat med blod, och det kastades ned på jorden; och tredjedelen av jorden brändes upp, och tredjedelen av träden brändes upp, och allt grönt gräs brändes upp.

Sedan, i vers 8-9, följer VK 2:
Och den andre ängeln stötte i sin basun. Då var det som om ett stort brinnande berg hade blivit kastat i havet; och tredjedelen av havet blev blod.

Och tredjedelen av de levande varelser som funnos i havet omkom; och tredjedelen av skeppen förgicks.

VK 2, verkligen? Jo, för detta ”brinnande berg” i vers 8 har nämligen tolkats som atombomben över Hiroshima. Varför inte: VK 1 i första versen, VK 2 i andra. Och efterkrigstiden? Det är kärnkraftsolyckan i Tjernobyl, som för sin del är ryska för ”Malört” som vi finner i vers 10-11:
Och den tredje ängeln stötte i sin basun. Då föll från himmelen en stor stjärna, brinnande såsom ett bloss; och den föll ned över tredjedelen av strömmarna och över vattenkällorna.

Och stjärnans namn var Malört. Och tredjedelen av vattnet blev bitter malört; och många människor omkommo genom vattnet, därför att det hade blivit så bittert.
2.

Så raskt över till ett annat citat som är aktuellt, 11:6:
De hava makt att tillsluta himmelen, så att inget regn faller under den tid de profeterar...

Denna kontroll över himlarna har tolkats som HAARP, ”High Altitude Auroeal Research Program”, ett atmosfäriskt undersökningsprogram vars skog av antenner möter besökaren vid Gakona i Alaska. Men indicierna är svaga här; aktuellt kapitel talar om ”Guds två vittnen” som är två olivträd, två ljusstakar som står inför Herren. Det är de som kan profetera enligt ovan och de har av andra tolkats som något helt annat än HAARP. Så vem vet vad vi ska tolka detta bibelställe som.

I kapitel 9 talas om hemsökelse av ett slags bisarra gräshoppor och pansrade hästar. Detta har på en viss Youtubefilm tolkats som stridshelikoptrar och tanks i Gulfkriget… Stridshelikoptrar har väl en viss likhet med dessa gräshoppor och rotorsurret kanske är detta:
… och rasslet av deras vingar var såsom vagnsrasslet, när många hästar med sina vagnar störta fram till strid. (9:9)

Gulfkrigsyttringar...? Minns även hur himlen förmörkades av alla oljebränder. I det strax föregående 8:12 där den fjärde ängeln blåser i sin basun sägs:
Och den fjärde ängeln stötte i sin basun. Då drabbade hemsökelsen tredjedelen av solen och tredjedelen av månen och tredjedelen av stjärnorna, så att tredjedelen av dem förmörkades och dagen miste tredjedelen av sitt ljus, sammalunda ock natten.

- - -

Nu över till ett centralt avsnitt, kapitel 13 med sitt berömda Vilddjur och 666. Och Vilddjurets märke, vers 16-17:
Och det [= Vilddjuret] förmår alla, både små och stora, både rika och fattiga, både fria och trälar, att låta giva sig ett märke på högra handen eller på pannan,

så att ingen får vare sig köpa eller sälja något, utom den som är märkt med vilddjurets namn eller dess namns tal.

Vad är då detta i moderna termer? Vi ser redan början på det med ett chip som kan opereras in i handleden.

Se bara denna artikel från DN 5 april i år: detta inopererade chip öppnar iofs bara elektroniska lås. Men var så säker på att detta går att göra till betalchip senare. Och obligatoriskt ”för alla som vill köpa och sälja”. Notera för övrigt den insmickrande tonen i artikeln, hur artikelns huvudperson ”bytte ut fredagsmyset mot lite lokalbedövning och ampullinjicering hemma vid köksbordet”…

By the way, man för alltså in chipet MED KANYL: då är det bra litet! Det är tillverkat med så kallad nanoteknik, ingenjörskonst på molekylär nivå. Vissa säger att svinfluensehysterin förra året var en förövning till ett dylikt: säg att ett dödsvirus är på väg, tvinga folk att vaccinera sig, smyg in ett nanochip och vips har du märkt alla med Odjurets Märke. Det lär gå lätt i Sverige där det, i förövningen à la svininfluensa, var 60% som lurades att ta vaccinet, alla helt i onödan. Polens befolkning tog ju t ex inget och de lever än. Ja, faktiskt mår vi sämre för detta: googla på narkolepsi, svininfluensa.
3.

Låt oss nu titta på kapitel 17 av Uppenbarelseboken. Vem är det som skildras med sin sjustråliga krona på tio huvuden, med en kalk i sin hand? Enkelt: det är Frihetsgudinnan! Se bara på dess sjustrålade krona och fundamentet hon står på som, sett uppifrån, är en tiouddig stjärna. Go figure.
Och en av de sju änglarna med de sju skålarna kom och talade med mig och sade: »Kom hit, så skall jag visa dig, huru den stora skökan får sin dom, hon som tronar vid stora vatten,

hon som jordens konungar hava bedrivit otukt med och av vilkens otukts vin jordens inbyggare hava druckit sig druckna.»

Sedan förde han mig i anden bort till en öken. Där såg jag en kvinna som satt på ett scharlakansrött vilddjur, fulltecknat med hädiska namn; och det hade sju huvuden och tio horn.

Och kvinnan var klädd i purpur och scharlakan och glänste av guld och ädla stenar och pärlor; och i sin hand hade hon en gyllene kalk, full av styggelser och av hennes otukts orenlighet.

Och på hennes panna var skrivet ett namn med hemlig betydelse: »Det stora Babylon, hon som är moder till skökorna och till styggelserna på jorden.»

Och jag såg kvinnan vara drucken av de heligas blod och av Jesu vittnens blod. Och jag förundrade mig storligen, när jag såg henne.

(17:1-6)

Och visst är Det Stora Babylon här och i kapitel 18 otäckt likt USA: du tronar över många vatten, du är rik, du handlar med hela världen... Visst kan detta stämma in på andra länder historiskt; Uppenbarelseboken är ett konstverk och sådana är till sin art mångtydiga. Entydighet hör för sin del till allegorier och det är helt annan genre. Så olika tolkningar kan gå för sig för profetior som denna, ”it’s anybody’s guess”. Men för att fokusera på Det Stora Babylon så nog är USA, symboliserat i New York med Frihetsgudinnan (sju ”huvuden” och tio horn), ingen dålig kandidat till denna titel.
Relaterat
USA:s beredskap inför kollapsen
Science fiction från höger
"Actionism" -- presentation på svenska
Ett rike utan like (2017)
dn dn dn dn svd svd svd svd
Målning: Robert Svensson

1 kommentar:

Maximilian van Kasteel sa...

Och du har sammanfattat hela terrorismens själ i en enda blogg.
Religion och bristen på respekt för att alla inte vill tro på samma sak. Det är anledningen till att vi är i krig med Islam sedan 600-talet! Att som många andra hänvisa till västvärldens imperialism och fattigdom, är inte ens början på sanningen.