söndag 25 mars 2012

Nationalism i den nya eran


I det amerikanska presidentvalet talas föga om vita människor. Men det måste man börja göra. Även vita människor existerar. Dagens anti-vita sentiment måste upphöra. Och den astrala nya ordning jag ser i min kristallkula kan ge garantier för de vita folkens fortsatta existens i affirmativ, samnationell anda. De krumbukter som lett till knäfall för en viss attentatsman, han som först troddes vara vit men sedan visade sig "etnisk", måste upphöra. Och dessa krumbukter kommer att upphöra. Detta år kommer att se början till en mer identitär världsordning, fri från turbokapitalism och automatisk fientlighet mot de 600 miljoner vita människorna i denna värld. Utvecklingen blir fredlig, något mer krigsspelande som det mellan Nordkorea och världen blir det inte. Och Dick Cheneys med flera NWO blir inte av. Samnationalism under astrala makter blir melodin. dn
Denna tråd startades 9 mars i år. Den handlar om de stellara krafter som ska höja världen till en ny, mer andlig nivå. Det är humanoida aliens, Ashtar Command och nya kvastar. Det är fri vilja, Kristus som chef (han kallar sig nu Sananda) och goda nyheter. En Flashbacktråd om det hela finns här.

Men är det bara goda nyheter...? Det beror på hur man ser det. Kanske blir det Neues Ordnung och hårda papper? Nåväl, inte hårda. Men omdaningar kommer att ske. Jag skrev på bloggen den 9 mars:
I den nya världen lär (...) många gränser falla. Men kan vi som folk få ett ord med i laget, kan vi få garantier för fortsatt existens, för ett slut på anti-vitt sentiment och svenskhat, för en human biodiversity och acceptans även för vita identitärer i det nya läget, ska det nog ordna sig.

- - -

Samarbete, samnationalism och "we, the people" är måttot för dagen.

Således: i framtiden måste varje folk få säga sitt i samnationell anda, dagens multikulturalism och anti-vita agenda måste upphöra.

Finns det då indicier för de stellara makternas agenda? Finner man på nätet detaljer om den nya erans politik? Ja, och att döma av en viss Ashtar-sajt ("Brother Veritus' Website") kommer det att finnas garantier för varje folks fortsatta existens. Även vita, även svenskar. Så tolkar jag det.

Först sägs detta om dagens onda New World Order och Illuminati, följt av en skiss av en bättre ordning:
These Illuminati families want to impose and maintain "super capitalism" and with it their de facto world government. This alien organization —called the Galactic Federation— also wants a world government but they want it based on the opposite of super capitalism. The Galactic Federation want an open democratic socialist government where all peoples live in freedom, wealth, abundance and love and certainly don't support the concept of a handful of billionaires running the planet.

NWO är som sagt turbokapitalism (= "super capitalism"). De goda i detta fall, "this alien organisation" (= Ashtar Command, a.k.a Galactic Federation of Light) vill ha motsatsen. Ordet "socialism" kanske sticker i ögonen. Men det ska man inte hänga upp sig på tycker jag. Det står ju "open democratic socialist government". Tänk svenskt 50-tal med låga skatter och frånvaro av aggressiv multikultur.

Längre ner i artikeln preciseras samnationalismen:
The Galactic Federation wants to see a world government developed in Canberra, Australia, (the crown chakra of the world) led by the Chinese Government and supported by the Indian and American Governments. This would be based on open democratic loving spiritual socialism. Each country would maintain their unique individual sovereignty, languages and culture and all countries would be totally respected. No nuclear weapons would be allowed whatsoever.

Vän av ordning frågar sig: varför nämner man inte Europa...? Nåväl, detta måste vi påminna dem om när det gäller: Europa existerar också! Liksom MENA. Alla världsdelar måste såklart få vara med. "Spiritual socialism", individuell suveränitet för varje land, respekt för varje språk och kultur. Och inga kärnvapen. What's not to like?

Ärligt talat är detta vad som behövs. Internationellt samarbete på sant federalistisk grund. Inte dagens plutokratiska ordning med ett USA, FN och EU som bombar varje land som inte lyder. Temat ska vara samnationalism, trygghet för varje folk att existera som en del i det hela - och även vita folk ska erkännas, även de ska få sitt ord med i laget. De ska inte skuffas undan i det nya läget. Det får vi själva se till. Risken finns annars för new ageare att idka vitt självhat och krama ihjäl alla andra folk. Men det kan vi som regimkritiker, kulturkrigare och dissidenter ändra på. Vi kan vrida sentimentet i samnationell, affirmativ riktning. Vi kan få slut på svenskfientlighet och anti-vitt sentiment. Var med och påverka!

Generellt kan sägas att Galactic Federation of Light samarbetar med oss. Vår fria vilja att delta eller inte i denna process, denna energihöjning, är fundamental. GFL arbetar enligt principen om "non-interference on the free will". Och som jag visat har vi nu indikationer på att samnationalism ska råda i den högre andlighetens era. Det gör att jag som traditionell svensk kan stödja detta.
Relaterat
Tolkiens verk
Lovecraft-böcker på svenska
Tidslinje: konservativ fantastik

4 kommentarer:

Anonym sa...

Jag vet inte hur jag ska läsa det här. No offence, men min spontana tanke är att det är väldigt flummigt. Vad sjutton är galactic federation of light?

Aliens är onekligen ett fenomen som hör till vår tid.Det finns gott om berättelser, filmer och tv-serier om dem och många fäster olika förhoppningar vid fenomenet. Men jag tillhör den desillusionerade sorten för vilken det ligger närmare tillhands att tolka fenomenet som ett slags Hollywoodspektakel som går ut på att manipulera folk. Det är alltså i grund och botten propaganda riktad mot en viss målgrupp: "new ageare".

Svensson sa...

Här är en sajt med diverse info om galaktiska federationer av andlig art.

Hur du ska läsa detta? Läs inte alls om det inte intresserar dig. Jag skriver rimligt pedagogiskt. Men jag tänker inte förklara allt. Då bleve ju inläggen rena romanerna. Och jag skriver inga romaner just nu.

Jag har bloggat om esoterica sedan starten 2007 så den sedvanlige Galaxläsaren torde vara luttrad. Och de astrala aspekter jag skriver om idag förklarar vad som händer IRL. Därför detta tema. Som i sig inbegriper politiska åsikter jag tidigare luftat, som nationalism och etnicitet. Se inlägg.

Waldemar sa...

Human Biodiversity reading list:

http://www.humanbiologicaldiversity.com/

Svensson sa...

Här länken klickbar.