söndag 11 mars 2012

Politisk ordlista


Politik. Det är sådant som bedrivs i Sverige idag. Det är offentliga frågor, sådant som angår oss alla. Skatter, utrikesaffärer, partitaktik, massinvandring - mycket sådant. Och till det kommer åsikter, kommentarer och ett speciellt språk. I denna översikt listar jag begrepp som gäller för svensk politik just nu. Slagsidan är identitär. Vissa mer tidlösa, ideologiska faktorer finns också med som Jünger, Evola och Spengler. Dessutom förklaras vissa förkortningar som nätläsaren av idag måste känna till: GM, MSM, PUT osv. För övrigt är detta min personliga syn på det svenska idépolitiska landskapet idag. Jag är ingen officiell talesman för radikalkonservativa mm. Men jag har dessa åsikter och jag speglar dem nedan. Man kan säga: det är mitt preorogativ som fri german att uttala mig om dagpolitiska frågor som dessa. Och om ni stör er på någon definition, kommentera. dn dn svd svd
Fria Tider Fria Tider Fria Tider
ANTROPOLIS – svensk roman från 2009. Dagens materialism och nihilism symboliseras här av ”Metropolis”. Metropolis går så under i Stormen och på ruinerna bygger man en civilisation präglad av andlighet och musiska makter: Antropolis.

ARIER – indoeuropeiska folk kallas traditionellt arier. Belagt bl.a hos Herodotos (hoi arioi, pl), i statsnamnen Irân och Eire. Nordindier, iranier, ryssar och andra slaver, greker, väst- och nordeuropéer är ariska, indoeuropeiska folk.

ARKEOFUTURISM – att förena det bästa ur tradition och historia med modern teknik och vetenskap. Lanserat av Faye (q v), i Sverige vidarefört av Järvenpää (q v).

BO – förkortning för ”brottsoffer”. I Berns Salonger-mordet 1982 var Magnus Nordenmark BO.

BRUNPIXLING – när MSM (q v) utmålar en regimkritiker som en fara för demokratin men samtidigt avmänskligar honom genom att i bild sudda ut hans ansikte.

CAESAR, JULIA – svensk journalist som kritiserar massinvandringen i boken "Världsmästarna" (2010).

DJUPHÖGER -- den riktiga högern, essentialhögern, den som inordnar tradition, folk och etnicitet i sin världsbild.

DUBBELTÄNK – relativism, idag ofta lika med olika moralisk måttstock för invandrare och svenskar. Ex. invandrare eller vänstermänniska som begår brott förlåts, en etnisk svensk som begår samma brott straffas hårdare.

EVOLA, JULIUS – italiensk skriftställare (1898-1974). I ungdomen avantgardepoet och målare, senare intresserade han sig för zen, Bhagavad-gîtâ och sufism. Han var anti-vänster och stödde Mussolinis maktövertagande 1922, men för fascismens småborgerliga natur hade han föga till övers. Han vurmade för den traditionella livsform som genomsyrade Romarrikets samhälle.

FACEBOOKFEMINIST – se Twitter-fitta.

FAYE, GUILLAUME – fransk högerfilosof. ”Why We Fight” (2001), "Archeofuturism" (1998). Faye väntar sig en megakris de närmsta tio åren, effektuerad av bl.a massinvandring, peak oil, miljöförstöring och islamism. Vi lever idag i ett slags interregnum säger han, dagens politiker tar inte ansvar för dessa annalkande kriser. En omvälvning är att vänta.

FRIA TIDER - bred, regimkritisk webbtidning med skribenter som Carl Lundström och Widar Nord. Skriver om inrikes och utrikespolitik, om massinvandring och invandringsrelaterad brottslighet.

GOTISKA KLUBBEN - en gotisk blogg med omisskännlig prägel. Läs den, läs om Hanna Widerstedt, Ingrid Lomfors, Dag Stålsjö, Beckomberga sjukhus, haikus, SD, Fria Pro mm mm.

GM – förkortning för ”gärningsman”. I mordet på Magnus Nordenmark 1982 var Jacques Wallner GM.

HALALHIPPIE – vänstermänniska som tolererar slöja, kvinnlig omskärelse och sharia bara för att högermänniskor tenderar att vara emot detta.

HALMGUBBE – debatteknik där man ger en vrångbild av den tes man bekämpar. Ex ”forntidens svenskar hissade inte svenska flaggan och sjöng nationalsång, alltså är nationalism en chimär”. Av eng. strawman.

HELENA PALENA - var tidigt ute med hur svininfluensavaccinet orsakat narkolepsi. För övrigt frispråkig och ett salt i bloggosfären.

IMPLICIT WHITENESS – underförstådd vithet. Där vita utgör majoritetskultur tas vitheten med rätta för given. T.ex en film med bara vita skådespelare sägs ge uttryck för implicit whiteness, något som retar gallfeber på multikulturalister som nödvändigt måste ha in ett svart alibi (q v).

INDOEUROPÉER – q v arier.

IDENTITÄR – en person som söker sin särart i den egna etniska och kulturella bakgrunden. Nota bene: i rådande regim anses det fint om, säg, en svart person söker sin identitet men om en vit person gör det brännmärks han.

JALVING, MIKAEL - dansk författare som skildrat ett Sverige där inget debatteras, där locket läggs på, där tystnad råder i avgörande frågor som massinvandring, regimkritik och islamkram. Hans "Absolut Sverige" återger intryck och intervjuer från norr till söder, från Lappmarken till Malmö. Den berättar om det ingen svensk MSM-journalist vågar skriva om: skolbränder, misslyckad integration, tigandet, demokraturen. Mycket riktigt fick hans bok negativ kritik i DN och SvD, trots att detta är en bok som kan låsa upp den svenska debatten och få eliten att erkänna att tigandets tid är förbi. En av de dissidenter som intervjuas i Jalvings bok är Thomas Nydahl, se här.

JÜNGER, ERNST – tysk författare (1895-1998). En traditionellt sinnad metafysiker, insektssamlare och dagboksförfattare, upphovsman till romaner, essäer, och samtidsskildringar som tecknar 1900-talet i radikalkonservativ anda. Tysklands störste författare sedan Goethe.

JÄRVENPÄÄ, JOHN – författare till "För livets skull – arkeofuturism som ny politisk riktning” (2011). Som motvikt mot materialism, tillväxtdyrkan och miljöförstöring målas en vision av ekologisk hållbarhet, helhetssyn och traditionella normer. En förebild är den franske tänkaren Faye (q v) som lanserat termen arkeofuturism.

KÂLI YÛGA – enligt Julius Evola (q v) och hinduismen den nuvarande tidsåldern, präglad av materialism, ateism och sedernas förfall. Motsvarar Hesiodos femte ålder (= järnåldern) samt den ”yxitd, vargtid” som Eddans Völuspa nämner då hor och mord är ordningen för dagen. Antagligen slutar denna Kâli Yûga i år.


MASSINVANDRING – när integrationsminister Ullenhag konstaterar att vi har 15% utrikes födda i landet, då råder massinvandring. 15% arbetslöshet skulle t.ex i jämförelse ha kallats ”massarbetslöshet”.

MENAMiddle East and North Africa. Folk från denna region tenderar idag att ses som ”den andre”, ”den älde vilden”. Varför skulle annars MENA-människor som Gina Dirawi och moderaten Abdirizak Waberi ha den gräddfil i debatten de nu har? Ingen MSM-röst vågar säga emot dem.

MOTPOL - ett nätverk av identitära, radikalkonservativa, traditionalistiska bloggar som Oskorei, Solguru, Reaktion, Ad Acta, Marcus Larsson, Jonas de Geer, Wodinaz, Gudomlig Komedi och Rent Principiellt.

MSM – mainstream media, gammelmedia i form av TV och etablerade dagstidningar.

NYNEGER - svensk som förnekar att han är svensk. Term myntad av Gotiska Klubben. Jfr "nysvensk".

NYSVENSK - utomeuropeisk invandrare som räknas som svensk.

PLEBICISM – att vurma för det låga, de drabbade, för småfolk. Oförmåga att se storhet och heroism.

PK – förkortning för ”politiskt korrekt” (q v).

POLITISKT KORREKT – oförmåga att kritisera sådant som invandring, islamism och feminism.

PUT – permanent uppehållstillstånd. Eftertraktat av invandrare.

RADIKALKONSERVATIV – en ståndpunkt som förenar massinvandringskritik med klassiska konservativa värderingar som tro, trygghet och tradition.

REDUCTIO AD BREIVIK – (lat) att reducera eller döda en debatt genom att hänvisa till den norske terroristen Anders Behring Breivik. Ex: ”Så du är emot feminism, det var Breivik också. Satans mördare!”

ROBOTRADIKALER - lika med "vänstern". De är emot allt, är negativa mot allt, har ingen egen agenda. Begreppet robot radicals fann jag i denna bok av David Icke.

SENTIMENT – samhällsklimat, tidsanda, ett komplex av känslor och värderingar som råder vid en viss tidpunkt. Aktiemarknaden kan t.ex vid ett visst läge präglas av outtalade åsikter för om man bör köpa eller sälja. Applicerat på samhällsdebatten så råder vid en given tidpunkt olika mönster och syndrom av åsikter. I skrivande stund är sentimentet på väg att omstöpas från vänsterism (q v) och PK-ism (q v) till sans och måtta.

SPENGLER, OSWALD – tysk författare (1880-1936). Skildrade i ”Västerlandets undergång” (1922) och ”Människan och tekniken” (1931) dagens västvärld, den faustiska kulturen, präglad av dominans och konkurrens, maskinkultur och rovdrift. Spenglers vision har sina brister men är nyttig som motpol till liberalismens idé om eviga framsteg. Spengler förutser att vår internationella världstadscivilisation kommer att gå under eftersom den helt enkelt blommat ut, den har kört slut på sitt krut. Allt är idag upprepning, satir och ironi, ingen tar längre något på allvar. Därför är det lika bra med en präktig undergång för att låta något nytt spira ur ruinerna.

SVART ALIBI – the token black guy. Att som i amerikanska tv-serier med vit ensemble ha med en svart rollfigur för att visa ”vi är inte rasister”.

SVENSK – traditionell svensk, representant för majoritetsbefolkningen i Sverige. Etnisk svensk, gammelsvensk.

SVENSKFIENTLIGHET – brottslighet som specifikt inriktar sig mot etniska svenskar, samt det faktum att svenskar inte kan bli offer för hets mot folkgrupp, är exempel på svenskfientlighet.

SVECOFOBI – (lat) rädsla för svenskar, rädsla för det traditionellt svenska. Att racka ner på svenska traditioner och svensk historia, att uttala sig nedsättande om etniska svenskar, det är exempel på svecofobi.

TERJA – (verb), ”att terja en bild”, att med Photoshop eller annat verktyg förfalska ett fotografi och hävda att det är äkta. Kommer av fotografen Terje Hellesö som hösten 2011 avslöjades för att ha fejkat bilder på lodjur i vildmarken. Avslöjandet gjordes på forumet Flashback. Samma forum, via användaren "Stig-Britt", avslöjade i december samma år gangstern Mille Markovics föregivna bild av kungen på sexklubb, som terjats från en film med kungen från 1976.

TRADITIONALISM – i Julius Evolas (q v) mening en livssyn baserad på antika esoteriska läror med baktanken att hela samhället ges struktur av dylik esoterism. I vidare mening en livsåskådning hos en kulturellt intresserad person som anser att historien och det förflutna spelar roll.

TS – förkortning för ”trådstartare”. Den som på ett diskussionsforum startar en tråd är TS.

TWITTER-FITTA – se Facebook-feminist.

VÄNSTERISM – ett komplex av åsikter som kännetecknas av plebicism (q v) och liknande anti-föreställningar: anti-vit, anti-yttrandefrihet, anti-traditionalism.

VERITOFOBI – (lat) rädsla för sanningen. Dagens svenska elit är rädd för sanningen om invandringsrelaterad brottslighet, svenskfientlighet och massinvandring. Begreppet myntades av den svenske psykiatern Thomas Jackson i hans bok "Veritofobi" från 2008 som handlar om dylikt.

VITPIXLING – en uppfinning av svensk media. Om en gärningsman trots den pixling som ska göra honom anonym ser för mörkhyad ut, ges pixlarna ljusare ton för att implicera att gärningsmannen är vit. Vitpixling har blivit mindre vanlig på sistone, just på grund av myntandet av öknamnet ”vitpixling”. Det har ersatts av ”ingen bild, inget signalement alls”.
Relaterat
Carlos Castaneda
Ett rike utan like (2017)
Svensson: biografi
"Eld och rörelse" åter tillgänglig
Redeeming Lucifer
Det röda massanfallet
Trotylstorm i öster (2018)

4 kommentarer:

Anonym sa...

Angående Halal-hippies.

Naser Khader är också en ledande person på vänsterkanten som upplyste det danska folket först om att "det är fel slags invandrare som kommer" (att det var landortsbefolkning och analfabeter) White trash hade de kallats för om de kom från USA. Samt att den lättvindiga anhöriginvandringen är det största hotet mot alla former av integration. Khader är också den som myntat begreppet Halal-hippies om naivt grodtrogna personer som lider av naiva p o s i t i v a fördommar om invandringen från mellanöstern. Efter ett möte med Mona Sahlin utnämnde han henne suckande till Halal-hippiernas drottning i danska medier.

- Khader själv är för övrigt Syrian och muslim. - Han har beskrivit sin barndom med analfabetiska föräldrar på landsbygden och en åsna som bästa vän för att förklara pedagogiskt vilka det är som anländer till Danmark.

Han har hemsidan http://www.khader.dk/ och är även initiativtagare till rörelsen Demokratiska muslimer för muslimer som frånsäger sig Sharian till fördel för demokratin. - För det har han mordhotats åtskilliga gånger.

Svensson sa...

Tack för detta. MENA-typer som i väst försöker förklara att allt är inte guld som glimmar i MENA får aldrig något gehör. Iaf inte där det "räknas", i eliten och MSM.

Anonym sa...

det är slående hur nivån sjunker vid dom begrepp där du inte kan copy/paste utan måste bidra själv..

Svensson sa...

Jag har inte copy/pastat någonstans. Allt är mina egna formuleringar.