fredag 8 juni 2012

FN:s folkmordkonvention: aktuell idag
Folkmord, ett lågintensivt sådant: kan det sägas pågå i Sverige idag...? Är det så att massinvandring jämte sådant som antinationell propaganda och antivitt sentiment -- är det lika med folkmord...? Så kan man i alla fall tolka FN:s konvention från 1948 om detta -- om folkmord, eng. genocide. Konventionen heter CPPCG i original: Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. Är det i så fall bara "lågintensivt folkmord" eller "förberedelse till folkmord"? Döm själva. Något skumt är det i alla fall, denna massinvandring och antinationalism. Det är på gränsen till åtalbart inför krigsförbrytartribunalen i Haag. dn dn dn dn svd svd svd Fria Tider Fria Tider Fria Tider
En gång i tiden propagerade skola och media för Sverige. Efter 1945 ändrades det. Då skulle Sverige smutskastas. Traditonell historia tonades ner och internationalism blev melodin. Riktig fart tog det efter 1968 då vänsterism, självhat, manshat och tredjevärldskramande blev agendan.

Detta plus massinvandring (Ullenhag: 15% utrikes födda) är för mig förberedelse till folkmord. Och den som ger sitt samtycke till detta är medskyldig. Om du visar complicity är du enligt artikel 3e i FN:s folkmordskonvention (CPPCG) medskyldig till folkmord.

Sagda dokument definierar vad folkmord är. Artikel 2 säger bl.a att folkmord kan bestå i "[c]ausing serious (...) mental harm" (2b) på en folkgrupp. Detta sker med oss svenskar: genom konsekvent antinationalistisk propaganda i skolor och media sedan 1945 görs vi till ett historielöst fellahfolk. Vi skolas till kollektiv minnesförlust gällande vår historia som ett folk. I kosmopolitisk anda görs vi till "världsmedborgare", "bara människor"... Likt tjecker, polacker (q v 1939) och palestinier (idag) inympas i oss påståendet att vi inte existerar som folk (påståenden sådana som Dick Harrisons förnekande att Tacitus' sviones är lika med svear). Det är hjärntvätt det, det är att orsaka mental skada på ett folk.

- - -

FN-dokumentet: folkmord sägs vidare vara "inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction" (2c). Det är vad som händer oss idag: det är "barnvagnskriget mot oss" varmed vi alstras bort. Svenska kvinnor föder i snitt 2 barn, invandrade utomeuropeiska mödrar föder fler än så. Eftersom massinvandringen sker medvetet (vi har trots allt en regering, den kan om den vill begränsa invandringen, se på Holland), är detta i sanning kalkylerat - calculated.

Men det pågående folkmordet har ännu en nivå. FN-dokumentet ifråga säger att folkmord även kan bestå i "[i]mposing measures intended to prevent births within the group". Och detta görs genom antinationell propaganda, se ovan. Svenska kvinnor får veta att de är värdelösa i sin egenskap av svenskar. Detta stimulerar knappast framtidstron.

Man kan säga: vita kvinnor i gemen är inte motarbetade. Men om de söker sin identitet som vita, då kallas de rasister och utesluts ur samhället. Och det är en fientlig, sinnessjuk, sinnesstörande ordning. För om svarta och gula gör samma sak anses de fina. Alltså förekommer antivit propaganda mot svenska kvinnor, alltså borde Sverige kunna dras inför Haagtribunalen. För detta och de andra folkmordsmässiga bruk jag talar om idag.

Haag är en sak. Ni mina läsare är en annan. Men jag frågar er som stödjer massinvandring, svenskfientlighet och antivitt samhällsklimat: hur känns det att vara medskyldiga till folkmord? Ska ni joina Carina Rydbergs vithatarfalang eller ska ni ta ert förnuft till fånga...?

- - -

Den som inte agerar mot folkmordssentimentet är medskyldig. Han visar "complicity" -- han låter det ju hända.

"Complicity" (artikel 3e, "complicity in genocide"), plus aktioner, beteenden och metapolitisk verksamhet i frågan, plus att handgripligen döda folk, detta nämns i folkmordskonventionens paragraf 2:
In the present Convention, genocide means any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such:
(a) Killing members of the group;
(b) Causing serious bodily or mental harm to members of the group;
(c) Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part;
(d) Imposing measures intended to prevent births within the group;
(e) Forcibly transferring children of the group to another group.
Folkmord är allvarliga saker. Så i detta fall har folkmordsmedlöparna FN:s lagtext emot sig. Varje handling som ens nuddar vi tanken på att ett visst folk inte ska få existera, är straffbara i de länder som skrivit på konventionen. Och dit hör Sverige. Vi har ratificierat konventionen och därtill antagit en svensk lag om straff för folkmord. Det sista skedde 1964.

Och for the record artikel 1 säger detta: "The Contracting Parties confirm that genocide, whether committed in time of peace or in time of war, is a crime under international law which they undertake to prevent and to punish."

Att ens som tidningsläsare etc låta antivit propaganda fortgå är ett brott. Avtalstexten är tydlig på den punkten. Lagtexten är formulerat så att varje form av aktion, vare sig handgripligt eller ideologiskt, som riktas mot ett folks existens, är olaglig.
Relaterat
"Svensk" = ett sedvanebegrepp
Jordkrönikan
Eld och rörelse: fri pdf
Memoarer

10 kommentarer:

Anonym sa...

HAhaha... du är ju helt galen Svensson! Vad får du alla tokigheter från? Röster i huvudet?? Hahaha...

fm sa...

Vilken huvudlös kommentar av anonym; ett resultat av det ruttna svenska skolväsendet.

Anonym sa...

Det Svensson beskriver är sant.
Det sker en medveten socialpolitik som gör att det nu anses onormalt för en kvinna att välja att bli mamma vid 18 års ålder (men helt normalt att kasta sig in i ett individualistiskt, experimentellt lesbiskt förhållande. Aktivt understött av kriminella organisationer som denna: http://www.rfsu.se/).
Aborttalen är skrämmande höga. Minst 10 liv om dagen (statistiken tystas ner).
Under 20 år har lika många foster som ovälkomna liv utraderats, som det har importerats främmande folkslag till Sverige. Befolkningen byts långsamt ut.
Just det, befolkningen byts ut.
Detta är en realitet. Det vet alla vakna människor. Endast fånar skrattar och hånar när detta faktum påtalas.

/Wolfrechts

Anonym sa...

Tillägg: distinktionen foster/ ovälkommet liv bör förtydligas: fostret blir till vid den biologiska befruktningen; det nya Livet koncipieras i Anden.
När Anden meddelar sig och dennes meddelelse avvisas, sker en andlig abortion. Det är därför vi lever i en Dödens kultur-Culture of Death. Där alla självrättfärdiga, förnöjda, självgoda människor egentligen är mördare. De kan därför avvisa det som egentligen betyder något med ett flatgarv.

Svensson sa...

Bra påminnelse Wolfrechts, detta med abortkulturen. Abort är ett problematiskt bruk men det har upphöjts till normalitet. Och är del av folkmordssentimentet.

Anonym sa...

Att kränka och förnedra en befolkning.
Attackera det som befolkningen anser heligt och vördnadsvärt.
Såga ner ett friskt träd som är nära 1000 år gammalt.
Nordisk Ande.
Nordisk Druidism.
Kränkt:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:TV_eken_2012-01-11.jpg


/Wolfrechts

Svensson sa...

Klickbar: här.

Som nationalist etc har man ju massor av argument på sin sida, som det du antyder: tusenårig kultur, heden tradition, samt framför allt att man lever FÖR något. Man är inte som kosmopoliten emot det hela.

Att stå på den mark som ens förfäder odlat skänker styrka. Att argumentera mot detta, att kritisera svensk tradition och svensk odling, det är till sin natur något svagt. Det är att hälla ättika i vinet.

Anonym sa...

En befolkning som inte skall reproduceras uppmuntras samtidigt till promiskuitet.
Stockholms Landsting demoraliserar ungdomen: http://www.sll.se/SLL/Templates/NewsPage.aspx?id=61632

"Jeg har skrevet en del i kompendiet om fraværet av moral i Norge etter 1968. Det er store problemer. Problemet er at det løftes opp idealer i Norge i dag som er svært skadelige i Norge og som vil ha stor skade for fremtiden vår.

Når det gjelder kjønnssykdommer og den seksuelle revolusjon, så er det faktisk noe som er underanalysert, og det har skapt store problemer i Europa.

Idealet som løftes opp er å ha sex med så mange som mulig ukjente, og i stedet for å løfte opp kjernefamilien, så har man fokus på å oppløse kjernefamilien, med de problemene det skaper.
For eksempel «Sex and the City»-idealet, der Samantha og Carrie, som da igjennom 100-200 episoder av den serien, har hatt sex med hundrevis av menn. Det er de idealene som løftes fram i dag.
Dette er en sykdom. Disse syke idealene bør sensureres og skjermes fra samfunnet vårt.
Så kommer man til forsømmelse av sin plikt overfor familien og nasjonen." (Breiviks slutplädering)

/Wolfrechts

Anonym sa...

Tillägg: Nerthuskulten i Norden. Nordisk Druidism. "Ordet sägs komma från indoeuropeiska dru som (enligt Plinius d.ä.) betyder ek. "Druiderna utför inget offer utan ett ekblad, så kom deras namn, druider, från ett grekiskt ord dryas, som betyder ek, från denna vana." (Plinius d.ä.) Kopplingen till eken går sannolikt tillbaka till de naturreligioner där träd intog en viktig roll, som Nerthuskulten, vilken också i Norden intog en central roll vid tiden för vår tideräknings början".

(Wikipedia)

Svensson sa...

Det kan stämma med druidism. I sanskrit är daru lika med träd.