måndag 28 oktober 2013

Morgondagens reklam
Härmed en titt på morgondagens reklam. Den kommer att finnas enbart på nätet (och i TV/radio). Nätet är centralt, print är helt oviktigt. Men även blaskornas webbsidor håller på att marginaliseras. Med andra ord kommer annonsering i print- och webbtidningar (SvD, DN etc) att helt dö ut. Det är den slutsats jag drar av Magnus Sandmans debattartikel i Dagens Media från i maj, "Sju punkter som ger Jens Welin rätt".
Det handlar om reklam. I korthet: tidningar är onödiga mellanhänder, såväl i print som i webbform. Nätet är den centrala informationsförmedlaren. Den nämnde Sandman har dock bara fokus på att print får det svårt. Men hans resonemang är intressant. Bland annat säger han detta:
De som gör egna printpublikationer idag kommer flytta över dem till webben i digitalt format, eftersom analoga produkter kommer att bli helt sekundärt, men säkerligen finnas kvar av nostalgiska skäl ett tag till.
Vad Sandman tycks mena är att ett mellanled, i form av reklam i tidningar, kommer att försvinna. Om ett företag bara behöver annonsera på webben blir man ju sin egen redaktion, så att säga:
Alla företag kommer att tvingas arbeta som publicister och marknadsavdelning kommer att förändras till att mer likna redaktioner som i realtid kan föra en dialog med sin målgrupp med hjälp av modern teknik och automatiserade processer.

Allt måste vara digitalt delbart. Kan du inte erbjuda dina läsare att ta del av och dela med sig av din kunskap och din information så hamnar du snabbt på efterkälken. I och med att allt blir socialt så kommer din målgrupp, eller om du vill kalla dem för din publik, bli själva motorn för hur ditt material sprids. Då ökar också din relevans vilket i sin tur för med sig att sökmotorerna, dessa viktiga informationsagenter, lyfter fram just ditt material vid sökförfrågningar.
"Att allt blir socialt" torde betyda att allt kommer att försiggå på webben. Ett företag behöver närvara som hemsida, på Facebook med mera. Men att ha en annons i en papperstidning är tydligen helt på väg ut.

Sandman gör denna bistra förutsägelse om print:
Där digitalt var en ny, men marginaliserad nisch-företeelse på 1990-talet ser jag att dagens köpta media kommer befinna sig inom en kort framtid. Att företagen har börjat hitta och utveckla sina egna alternativ till fack- och affärspress är något som redan sker.

Att göra reklam är annorlunda i nätets epok. Folk söker upp din produkt: de googlar den, antingen bara som ett ord eller som flera ord (= "söksträng"). Och för att möta sådana frågor måste man ha relevant information att erbjuda på sin hemsida.

Vad Sandman inte nämner är att om företagen på detta sätt gör reklam direkt på nätet, då behövs inte heller annonsering i webbtidningar. Det är redan ett känt faktum att blaskorna inte tjänar något på sina internettjänster.

- - -

Nåväl. Den gammaldags, envägs reklamen är på väg ut. På samma sätt som den gammaldags, envägs journalistiken är på väg ut.

Alla vet detta: de gamla mediehusen går under. Även om de går över till webb kommer de inte att tjäna pengar som förr.

Det är som att se dinosaurierna dö ut, i realtid. Saurierna går under och däggdjuren, synbarligen små och omärkliga, vinner mark. Dinosaurierna är tidningar som SvD, DN, AB och Expressen. Däggdjuren är Fria Tider, Nya Tider och den fria webben.

Dinosauriernas död... nu på en webbskärm nära dig. Fram med popcornen, det här blir roligt...!

Har du positionerat dig för skiftet? Har du slutat läsa ljugmedia? Har du breddat dina åsikter, bort från "antirasism" och lobotomi och mot samnationalism, sedvanerätt och folkens självbestämmanderätt?

- - -

Det är mycket som händer nu. Det är inte bara frågan om syndrom av typen "elljus ersätter gasljus". Det är ett teknik- och opinionsskifte av episka dimensioner.

Detta är globalt. Aggressiv globalism, storföretagens rofferi och materialism ger vika för småfolkens fortlevnad, den lilla världen, minskad materialism och ökat fokus på förvaltarskap och samarbete. Tekniken kommer att fortsätta utvecklas, vi kommer inte att leva i armod -- tvärtom, det är en fredlig, rik värld vi lever i. Men skitmedia förtiger detta.

Stora förändringar är på gång i världen och det speglas i media. Kom ihåg var ni läste det först.

Tittande på nyheter ner från 55% till 38%... 80% av amerikanerna misstror MSM... djupt dipp i reklamintäkter för print...

Den som förnekar att en revolution är på gång kan jag inte ta på allvar.
Relaterat
Nyhetssvepet
Södergrans bellatoriska sinnelag

Inga kommentarer: