måndag 21 oktober 2013

Dokument: När man 2011 jagade "Härnösandsbloggaren", dvs mig


Nu följer en historisk tillbakablick här på Galaxen. Det är en sedelärande historia för envar dissident och regimkritiker. Det handlar om när jag utmålades som Värre Än Hitler 2011. Fokus ligger denna gång på själva MSM-texterna som svartmålade mig. -- För nytillkomna läsare kan sägas att jag heter Lennart Svensson. Det är om mig detta inlägg handlar. Och det är mitt filmstjärneleende på bilden ovan, foto taget 2013. Men jag hade färre skäl att le när denna affär rasade.
Härmed en titt på fem historiska dokument. Det är artiklar i svensk MSM. Och de är från hösten 2011, då jag bloggade om Breivik.

Det var alltså i nådens år 2011. Som fri skribent skrev jag om Breivik och hans dåd. Mainstream media fick detta till att jag ”stödde Breivik”. Det var en märklig reaktion. Det är som att påstå att Hitlerbiografen Ian Kershaw skulle ”stödja Hitler”. Den svenska ”eliten” försökte kasta skit på mig genom att kalla mig ”Breivikanhängare” och liknande. Men för att inga tvivel ska råda: jag har aldrig stött Breivik. Jag är emot våld som lösning på samhällsproblemen. Jag tog tidigt avstånd från Breiviks dåd, se här.

Det var ett av mina första inlägg i ämnet, upplagt 2/8 2011 på bloggen. Där fördömer jag Breiviks vansinnesakt och lyfter offren. Man kan säga: jag har hedrat Utöyas offer mer än vad Expo någonsin gjort. – Hösten 2011 blev i alla fall mitt bloggande om Breivik riksintresse. Härmed en titt på de centrala MSM-texter som publicerades i ämnet. Det rör sig om ett TT-telegram, en DN-notis, två artiklar på Svt.se och lite annat. De är:
1. Svt.se 17/11 2011: ”Breivik-anhängare sparkas”
2. Svt.se 18/11: ”Säpo följer inte extrema bloggare”
3. TT 17/11: ”Sparkad för Breivik-stöd”
4. Expo 18/11: ”Fick avbryta sin praktik efter att ha hyllat Breivik”
5. Verdens Gang 17/11: ”Universitets-anstatt i Sverige sparket for Breivik-hyllest"
Jag är inte glad över att ånyo möta dessa texter där jag utmålas som Värre Än Hitler. Men jag går här till botten med denna affär för att förhindra att den svenska mediaeliten ska kunna blåsa liv i den igen. Tro mig, ”eliten” försöker alla knep för att kasta skit på internethögern, särskilt i ljuset av riksdagsvalet som är om knappt ett år. Valtemperaturen är redan hög. Men de ska inte lyckas med sitt svartmålande av mig. Det var mitt motto 2011 och det är det än idag.1. Svt.se 17/11 2011: ”Breivik-anhängare sparkas”

Här har vi alltså en av de första artiklarna i ämnet. Den är från 17/11 2011. Det var alltså denna tid då jag hade en praktik på Mittuniversitetet. Efter att ha bloggat under arbetstid ansågs jag ha brutit mot MIUNs stadga. Praktiken avslutades. Del i beslutet var nog att jag i aktuellt blogginlägg såg på Breivik ur högersynpunkt. Detta fick MIUN att gå i taket. Liksom svensk media.

Jag kom att smutskastas för mitt bloggande om Breivik. Jag tog förvisso avstånd från våld. Det noterade man inte. Jag var höger och fick därför inte skriva om Breivik. Sådant var och är samhällsklimatet i detta land.

Jag fick sparken från MIUN. Jag hade bloggat på arbetstid. OK, medges, det var antagligen en svår förbrytelse, trots att jag skötte mina arbetsuppgifter och bara bloggade när det inte fanns annat att göra. Men personligen var jag glad att lämna stället; det var den 11/11 2011. Att sedan detta skulle bli en riksnyhet trodde jag inte. TT sände ut ett telegram om det hela. Och Svt.se skrev två texter i frågan. Den första är från 17/11 2011, rubrik ”Breivikanhängare sparkas – skrev rasistblogg på universitetet”. Ingen underskrift; det var en anonym artikel. Där står mycket. Det hela börjar med formuleringar som är klassisk guilt-by-association. Så här:
En praktikant vid Mittuniversitetet i Härnösand har fått sluta sin anställning till följd av sina högerextrema åsikter. [Sedan nämns, felaktigt, att jag visat sympati för Breivik. Sedan detta om mina åsikter:] Åsikterna har bedömts som rasistiska och främlingsfientliga.

I texterna finns formuleringar som kan tolkas som en uppmaning till väpnad kamp mot det multikulturella samhället. Han beskriver dagens samhälle som PK-regimen.
Minsann, i mina texter finns alltså formuleringar som kan ”tolkas som” det ena och det andra. Det var värst vad jag ger upphov till fantastiska tolkningar. Men det är väl min skicklighet som författare som spökar antar jag.

Mer i samma stil ur samma artikel:
Mannen som är 45 år har fått sin praktikplats via Härnösands kommun.
Han beskriver sig som radikalkonservativ och uttrycker en rad högerextrema och främlingsfientliga åsikter. Åsikterna är anti-islamistiska och liksom Breivik beskriver han sig också som konservativ kristen.

Han gör även kopplingar mellan Breiviks attack på norska arbeiderpartiet och socialdemokratin i Sverige.

Bloggaren och hans aktiviteter på nätet är inte kända av Säkerhetspolisen. Både han och hans åsikter har varit helt okända och man har inte heller blivit varskodda av Mittuniversitetet.

– Men materialet verkar intressant och det är särskilt kopplingen till Breivik som får mig att reagera säger Dick Lindberg vid Säkerhetspolisen i Umeå.
Jaha, Säpo skulle bussas på mig. Nåväl, jag hade inget att dölja. Och det kan meddelas att Säpo aldrig ringde. Det blev inget bultande på dörren klockan 4 på morgonen, inget ivägsläpande till polisbunker, inget förhör – inget.

Men vill Säpo förhöra mig så ställer jag upp anytime. Jag har inget att dölja.

Vidare i artikeln berättas att MIUN reagerade på mina högeråsikter. Detta förhållande är såklart sjukt; vi har åsiktsdiktatur i akademin. Men det har jag ju vetat länge och väl. Och rättsligt har jag inget att säga om detta att jag sparkades. Bestämmer sig en arbetsgivare sig för att avsluta en praktik som denna har man ingen juridisk chans att hålla sig kvar.

Därefter nämner Svt.se detta om mina övriga texter, Svenssongalaxen och den engelskspråkiga Ersatz Moonlight:
Det är ett mycket omfattande material som finns publicerat i praktikantens bloggar på nätet. Det finns dels en svenskspråkig, dels en engelskspråkig blogg. På nätet har han också publicerat flera böcker. Det rör sig om fiction, men med det gemensamma att ett nytt samhälle byggs upp ur ett gammalt, raserat.

Det där sista syftar på min roman "Antropolis" från 2009.

Det där var alltså text nr 1 från Svt.se. Den var osignerad. Mediaeliten jagar en bloggare (= mig, men utan att nämna namn), genom att hota med Säpo. I artikel nr två (18/11) fortsätter man tala med Säpo. Låt oss nu titta närmare på denna text.2. Svt.se 18/11: ”Säpo följer inte extrema bloggare”

I Svt.se:s andra artikel, 18/11, talar man mer om Säpo. Fria bloggare ska granskas av dem anser man. Sedan intervjuar man Expos Alexander Bengtsson. Denna artikel är signerad; en viss Patric Sellén har skrivit den. Rubriken är ”Säpo följer inte extrema bloggare – hade inte koll på Breiviksympatisören i Härnösand”. [Länk]

Om detta med Säpo har jag åter inget att säga. Om de får ett tips på att det finns en terroristsympatisör måste de såklart agera. Även om tipset, som i detta fall, är ett villospår. Jag är ju fri skribent, ingen terrorist.

Intressantare är artikelns intervju med Expos Alexander Bengtsson. Han går på rätt hårt. Det här är återigen exempel på klassisk svartmålning, och feg sådan: mitt namn förtigs men jag ska ändå utmålas som Fan. Det kallar jag en passiv-aggressiv taktik.

Denna artikel ger återigen en felaktig uppgift; jag sägs stödja Breiviks handlingar. Men att jag är emot terrorism vet ni vid det här laget. Så här låter det när Svt.se intervjuar Bengtsson:
Alexander Bengtsson på tidskriften Expo, som kartlägger rasistiska och högerextrema organisationer, säger att han känner till den 46-årige Härnösandsbons blogg.

– Han finns lite i utkanten av den svenska främlingsfientliga bloggosfären, säger Alexander Bengtsson.

SVT: Är du överraskad över att han öpper stöder Breiviks värderingar?

– Det var väl egentligen bara en tidsfråga innan någon skulle göra det. Det är ju många som dessförinnan skrivit om kriget mot islam, och så vidare. Så på så sätt var det inte förvånande.

SVT: Kan bloggaren som mannen i Härnösand utgöra en fara för samhället?

– Samhället bör bevaka alla som motsäger demokratin och som förespråkar och uppmanar till våldshandlingar – oavsett om det är enskilda individer eller organisationer, säger Alexander Bengtsson.

”Fara för samhället” – det är alltså jag...! Underbart. Jag torde vara den ende svenske författaren idag med denna etikett.3. TT 17/11: ”Sparkad för Breivik-stöd”

Det finns en tredje central text i ämnet, från TT. Det var den som startade allt. Ett telegram gick ut och blev artikel i hela svenska pressen (SvD, NSD, Arbetet mm). ”Sparkad för Breivik-stöd” hette notisen. Publicerad i DN 17/11 2011 löd den så här:
En praktikant vid Mittuniversitetet i Härnösand har tvingats att sluta efter att i sin blogg ha uttryckt stöd för den norske massmördaren Anders Behring Breivik.

– Jag blev uppmärksammad om hans bloggande under förra veckan, säger Tomas Berglund, prefekt vid institutionen, till SVT:s Mittnytt.

Mannens högerextrema åsikter stred enligt Berglund mot allt vad universitetet står för. Han hade även bloggat på arbetstid.
Jag har inget att tillägga om detta. Jag återger den bara för att få denna dokumentsamling komplett. Men visst, jag protesterar mot formuleringen att jag skulle ha ”uttryckt stöd” för Breivik. Jag har tvärtom fördömt honom. Se här och hundra andra ställen.4. Expo 18/11: ”Fick avbryta sin praktik efter att ha hyllat Breivik”

Det finns även en artikel på självaste Expo, 18/11 2011. Rubriken är ”Fick avbryta sin praktik efter att ha hyllat Breivik”. Den är skriven av Sonja Anshelm. Här finns en del lödiga citat av mig så jag lägger upp även denna:
En praktikant på Mittuniversitetet i Härnösand tvingades sluta sin praktikplats efter att ha uttryckt stöd för den norska terroristen Anders Behring Breivik på sin blogg. [Min kommentar: jag har inte uttryckt stöd för Breivik, tvärtom.]

Enligt Tomas Berglund som är prefekt vid institutionen strider praktikantens högerextrema åsikter mot vad universitetet står för, rapporterar TT.

På sin blogg skriver praktikanten bland annat "Att föranstalta massinvandring och sedan tysta dess kritiker med brännmärkning, att hjärntvätta folket så att debatt omöjliggörs, detta är ett krigsliknande tillstånd. Sådan är Breiviks bild av läget och jag tycker den har vissa intressanta drag."

Han skriver även: "Världen må vara krisartad och krigsaktig men inom mig har jag frid. Så kom an bara, kulturmarxister, plutokrater och bankirer beyond the sea, jag är beredd, jag ska nog bjuda er spetsen!"

Till den norska tidningen Verldens Gang hävdar praktikanten att han inte har uttryckt stöd för Breivik.

-Jag skildrar hur Breivik kan ha tänkt och varför han gick i krig mot mångkulturen, men jag skriver även att jag själv är emot våld, säger han.


5. Verdens Gang 17/11: ”Universitets-anstatt i Sverige sparket for Breivik-hyllest”

Norska Verdens Gang nämndes nyss. Dess journalist pratade jag faktiskt med på telefon. Han – Hans Henrik Torgersen – skrev sedan om mig. Han nämnde mitt namn i artikeln; jag tror han bad om tillåtelse för det. Han fick även tillåtelse att använda en bild av mig. Jag visste förstås att det inte skulle bli någon söndagsbilage-artikel, men jag gick med på det ändå. För i sak hade jag inget att dölja. Det har jag aldrig haft. Jag strider alltid med öppna vapen.

Torgersen skrev sedan en artikel 17/11 under rubriken ”Universitetsansatt i Sverige sparket for Breivik-hyllest”.

Där sägs ungefär vad som sagts ovan i detta inlägg, som att jag fick lämna MIUN på grund av mitt Breivikbloggande. Och det ges samma diskutabla glidningar – som att jag stödjer Breivik, vilket ju är absurt. Helt gripet ur luften och lögnaktigt. Det sägs även att jag är radikalkonservativ, kristen, rasist och extrem. Jag fick dessutom komma till tals och säga att jag inte skulle bedriva någon process mot MIUN, men att jag skulle fortsätta att blogga. Även om Breivik. Och det gjorde jag, hela hösten 2011 samt våren och sommaren 2012 fram till domen.

Här är en passage ur VG-texten, översatt av mig för det blogginlägg ni nu läser (originalet är på norska):
45-åringen [= jag] har både en svensk och en engelskspråkig blogg. Det är ett omfattande material på bloggarna. Han har också publicerat flera böcker på nätet. Böckerna framställs som fiktion, men det genomgående temat är att man bygger ett nytt samhälle utifrån ett som gått under.

Detta var återigen en referens till "Antropolis".Coda

Återigen, jag ogillar att rota i dessa texter. Att se sig själv utmålad som ”Breivikanhängare” är fan i mig inte kul. Men jag tar tjuren vid hornen och går denna match ändå. Jag är inte rädd för ”eliten”, vad den än hittar på. Så jag lägger upp detta för att visa att jag inte kan knäckas av en operation som denna. Jag har inget att dölja. Så kom an bara, kasta vilken skit ni vill på mig kära ”samhällselit”, jag är nog beredd för rond 2 om ni vill dra igång den.

Kom an bara, DN, Expo, Svt.se och alla andra – vad är det som hindrar er? Ska en högerradikal som jag få fortsätta ostört? Ni måste ju stoppa rasismen, stoppa extremismen...!

Eller är ni rädda för att jag, om jag blir föremål för en ny kampanj, bara kommer att tjäna på det? Ungefär som SD stiger i opinionen även om media kastar skit på dem, som i järnrörsaffären? – Aha, då förstår jag varför ni inte vågar angripa mig igen.
Relaterat
Svensson: biografi
"Eld och rörelse" åter tillgänglig
Redeeming Lucifer
Boye: Kallocain (1940)
Gedin: Verner von Heidenstam -- ett liv (2006)

2 kommentarer:

Anonym sa...

"Motto" stavas det väl.

Svensson sa...

Visst är det så. Jag har ändrat i inlägget nu.