tisdag 11 februari 2014

Reflektioner kring C. O. Hulténs "Regnskogen"


Carl Otto Hultén är en svensk målare. Hans motiv har fantasiprägel. Det är andra världar än vår egen som skildras. Hultén föddes 1916 i Malmö.
C. O. Hultén påverkades en del av sin tid i Afrika. Jag fastnar till exempel för bilden ”Regnskogen” (1974, se bild ovan).

På denna målning ser vi ett oregelbundet, gåtfullt klot, svävande över en frodig, grön djungel. Klotet och vegetationen är i sig realistiskt återgivna. Skuggor och högdagrar är anbringade enligt klassisk västerländsk oljemåleriteknik, en teknik utvecklad från Italien via Flandern över sydtyska mästare till Frankrike, där det omsider upplöstes i impressionismen. Hultén ingår i denna tradition. Och ”Regnskogen” är formellt realistisk. Hultén är ingen upplöst impressionist. Inte här i alla fall.

- - -

Att måla skenbart realistiskt men göra motivet overkligt kan sägas stamma från Salvador Dalí, hos vilken man kan finna realistiskt återgivna, ”vanliga” landskap och himlar, parat med ”det där overkliga” som gör det till surrealism. Se till exempel Dalis ”Crucifixion” där ett kors med Kristus svävar i rymden ovanför en sjö. Sjön med båtarna, bergen och himlen är oerhört väl fångade i traditionell, med ändå fantasieggande stil (en detalj av Dalis bild återges här). Det är den dramatiskt svävande, i sig lika realistiske korsfäste som ger det hela lyftning. Men en galen idé är inte allt, hantverksskicklighet måste till också. Det ser man hos Dali och det ser man hos Hultén.

Enligt Wikipedia påverkades Hultén bland annat av Max Ernst, en surrealist i klass med Dalì. Wikipedia kallar Hulténs Afrikabilder för verklighetsanknutna, men med en overklig stämning. Och det kan man ju hålla med om.Relaterat
Science fiction från höger
"Actionism" -- presentation på svenska
Ett rike utan like (2017)

Inga kommentarer: