måndag 18 februari 2019

"Burning Magnesium" recenserad på Motpol


This about a review in Swedish of my novel Burning Magnesium. For its part, the book is presented in English here. -- Min roman Burning Magnesium gavs ut förra året. Nu har den recenserats på Motpol.
Carl Oscar Andersson är en svensk författare och skribent, känd för romanen Gautica (2017) och aforismsamlingen Tankar bortom röken (2018). Han skriver även på den identitära sajten Motpol. Och där har han nu recenserat min roman Burning Magnesium.

Andersson kan för sin del relatera till krigsroman-genren. Remarque, Hassel, Jünger snitslar av det hela. Och sedan säger han bland annat detta om Objektet Ifråga, Burning Magnesium:
Det är en frisk fläkt att läsa Svenssons verk. (...)

Redan från början skiljer sig berättelsen från andra motsvarande berättelser om andra världskriget genom sin filosofiska djupsida. (...)

Det är imponerande att en svenskfödd författare som Svensson lyckas skriva en så gripande roman på ett främmande språk, förvisso engelska. Det är lätt hänt att försöka sig på direktöversättningar av svenska begrepp och litterära vändningar men Svensson har hittat ett personligt uttryck för sin engelska.
Andersson noterar bokens faustiska perspektiv. Man kan säga att han har blick för det viljeliv, den stegrade livspuls som boken skildrar. Han säger bland annat detta om bokens huvudperson, Arno Greif:
Som protagonist är Arno Greif mycket intressant, han har en annan tagning på kriget än de flesta. Erfarenheten av kriget är inte katastrofal, inte för den som vill spänna vakenheten till sina gränser och uppleva livet invid dess absoluta gränser (vilket personer som i mindre dramatiska sammanhang eftersträvar när de hoppar fallskärm ur flygplan, kastar sig ut från klippor med Bungyjump, färdas i snabba hastigheter, etc., aktiviteter som ur ett modernt perspektiv är lika irrationella som kriget).
Detta är tämligen träffande. Den faustiska, nietzscheanska livsstilen med "att balansera på vulkankraterns rand" för att höja sig, den är ju inte bara en högerföreteelse, yttrad i en roman som min. Den är ganska vanlig bland vissa av dagens västerlänningar -- de antydda bungy-jumpers, fallskärmshoppare och äventyrssportare som idag hyllas för sina insatser.

Avslutningsvis säger Andersson detta om Burning Magnesium:
För den som vill läsa en krigsroman som avviker från det moraliserande, pacifistiska perspektivet, har Jüngers I stålstormen länge varit det uppenbara alternativet. Med sitt verk, Burning Magnesium, har Lennart Svensson givit oss ytterligare ett alternativ.
Du finner recensionen här.
Relaterat
Burning Magnesium recenseras på Motpol
Andersson: Gautica (inledning till recension i Nya Tider)
Andersson: Tankar bortom röken (inledning till recension i Nya Tider)
Burning Magnesium presenterad på svenska här på Galaxen

Inga kommentarer: