fredag 19 augusti 2022

En viktig fråga om vad som står i RF

In Swedish. -- En viktig fråga för det moderna Sverige är denna: är Sverige mångkulturellt per definition? Är mångkulturalismen inskriven i grundlagen?
Det hörs ibland från PK-håll: "Sverige är mångkulturellt, det står i grundlagen"...

Men detta är lögn.

Sverige är INTE mångkulturellt enligt Regeringsformen.

Det är en myt.

Termen ”mångkulturell” osv. förekommer inte i Regeringsformen.

Det som folk syftar på när de säger detta är följande: en sats i paragraf 2 som säger att minoriteters ”möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas”.

Före 2010 stod det ”bör”, den nya skrivningen med ”ska” var en skärpning.

Men såklart är detta långt ifrån någon klausul om att Sverige skulle vara mångkulturellt och att etniska svenskar därmed upphört att existera.Relaterat
Svenskfientligheten som idé är passé
Antivitism är olagligt
Ett rike utan like (2017)
Foto ur det svenssonska arkivet: Åsele

Inga kommentarer: