tisdag 26 juli 2011

William Shakespeare: "Stormen"


Härmed en titt på en gåtfull pjäs.
Shakespeares ”Stormen” (”The Tempest”) börjar med ett skeppsbrott. Detta har alltid varit en utmaning för scenografer: hur gestaltar man ett skeppsbrott på en teaterscen? – Besättningen kommer iland på en ö styrd av den gåtfulle Prospero. Denne har sin dotter Miranda som sällskap. Plus tjänaren Caliban, ett gåtfullt monstrum. Dessutom finns där luftanden Ariel.

Mystiken tätnar! Skeppsbesättningen möter i alla fall ön och dess innevånare. I en scen måste en sjöman ta skydd under ett täcke bredvid Caliban. Sjömannen säger: ”Danger makes for strange bedfellows.” Andra bevingade ord i denna pjäs är ”A great general in dreamland”, ”my tricksy spirit” och ”we are such stuff as dreams are made of”.

En tolkning som lanserades av Thomas Campbell 1838, vidmakthållen ännu 1936 av R. Howard i hans bok om denna pjäs, är att Prospero är Shakespeare själv, den geniale magikern som i scen 2 sitter i sin kammare på ön och pratar avspänt med sitt livsverk (förkroppsligat av Miranda). Anden Ariel är i så fall fantasin.

”Stormen” är en sen pjäs och Shakespeare ska ha känt att diktarförmågan var på upphällningen: ”Nu är det med min trolldom slut” säger Prospero på slutet. Han lägger ner sin stav och mantel och släpper greppet om dramats gestalter, som ju är ”such stuff that dreams are made of”.

Jag tycker det är en plausibel tolkning. Visst finns det rum även för flera synsätt, det gör det alltid, men denna tolkning är rimlig inom sina ramar. Bland annat detta med att Ariel framstår som olydig i sitt mellanhavande med Prospero, kan ses som den åldrade diktarens problem med fantasin: den vill inte göra tjänst som förut!

- - -

Konst är som det är: mångtydigt. ”Stormen” har, på olika sätt, kommunicerat till människor genom århundradena. På 1950-talet inspirerades till exempel sf-filmen "Forbidden Planet" av denna pjäs och på 1980-talet gjorde Per Åhlin den tecknade filmen ”Resan till Melonia” utifrån samma förlaga.

Shakespeare är alltid Shakespeare. Man finner alltid något i hans pjäser. Och om man vill ha en pjäs som är svår att klassificera och avkoda ska man läsa ”Stormen”.

Här finns mycket! Här finns en ö, här finns magi, här finns övernaturliga väsen. Till ön kommer vissa vardagliga människor och de förundras storligen av vad de ser. Mindre överraskad är öns härskare, Prospero, som drar igång vissa intriger mot besökarna som han tycks ha träffat förut. Prospero är ju landsförvisad och en i besättningen har del i detta. Men även Prospero är som antytt ödmjuk; han inser på slutet att hans trollkraft är på upphällningen.

Allt slutar i en anda av försoning.

Man kan kalla det: harmoni genom konflikt.

- - -

Jag nämnde filmen ”Forbidden Planet” ovan; den blev i sig inspiration för TV-serien Star Trek. Och denna lånade inte bara filmens ram (= jordiskt rymdskepp som far runt och undersöker kosmos), den omarbetade då och då vissa andra Shakespearedramer till sf-skrud. Se bara på de tidiga TV-avsnitten ”Catspaw” (som lånar från Macbeth). Samt ”Elaan of Troyius” (The Taming of the Shrew). Plus diverse citat och referenser i titlar och annat.
Relaterat
Star Trek
Mythago Wood
Ballard

Inga kommentarer: