onsdag 1 mars 2017

Plattityder


Härmed en sammanställning plattityder. Dvs. klichéer. Enjoy.
Ett fint liv åstadkoms med gemensamma ansträngningar.

Generell information gynnas av utvecklingen.

Allt flödar samman i högtidlig yra, eldad vid sefirens fläkt.

- - -

Samarbete bör ske lokalt, nationellt och globalt.

Allmän strävan gynnar utvecklingen i stort och smått.

Synergieffekter uppstår i ett positivt bejakande av inre reserver.

Den inre energin ökas om den tas till vara som en styrka.

Ser man sig som stark blir man stark.

- - -

En ny tid gryr i samarbetets gröna ängder. Skleros och inside-the-box-tänk dör ut, nu kommer ett nytt spel med nya möjligheter. Sikta mot stjärnorna och nå trädtopparna, det är nog ett värdigt måtto for en ny tid, det är vi väl alla överens om eller hur?

- - -

Om alla hjälps åt går det bättre. Böj på knäna, ta ett djupt andetag. Fokusera. Allt går bara man vill.

- - -

Staten garanterar lycka till alla. Vi måste dock ta gemensamma tag för att skapa ett tryggare och mänskligare samhälle. Vi måste skapa en god utbildning för människorna i det här landet. Utvecklingens framsteg måste prioriteras. Vi måste trygga vår livsmedelsförsörjning enligt gängse praxis.

- - -

Landets vandel bedrivs i allmänna samhällskategorier.

Relevanta händelser speglas i media.

Allmänna sammanställningar informerar medborgarna.
Relaterat
Eld och rörelse: fri pdf
Jag och Flygrevyn
Katedralbyggare och kritiker
Vägsträcka vid Indalsälven

Inga kommentarer: