fredag 18 november 2011

Svenssonaffären, dag 2


Svenssonaffären, dag 2: sedan sist har Verdens Gang skrivit om mig. Jag telefonintervjuades igår. Journalisten har sedan researchat och fått fram följande om "45-åringen", dvs mig: "45-åringen har både en svensk og en engelskspråklig blogg. Det er et omfattende materiale på bloggene. Han har også publisert flere bøker på nettet. Bøkene framstilles om fiksjon, men gjennomgangstemaet er at man bygger et nytt samfunn fra et som er ødelagt." dn
1. Var ligger Antropolis?

"Antropolis" gavs ut på Etherion förlag 2009. Själva bokens idé fick jag kring 1997: jag skulle skildra vår tids ödesfrågor, våra fixa idéer och visioner, alltsammans iscensatt i en stad i framtiden. Förstudierna började: helt utan anteckningar, helt utan skisser funderade jag över frågeställningarna och planerade intrigen. Man kan säga att jag skulpterade staden och dess reella och ideella landskap. Sedan skrev jag boken 2005-2008. Och allt som har med boken att göra blir bara mer och mer aktuellt med tiden tycker jag. Läs följande referat på de frågor som tas upp och döm själva. Du som inte vill ha handlingen spolierad uppmanas sluta läsa här.

"Antropolis" bakgrund är i alla fall att civilisationen har brutit samman. Man talar om Stormen: det har skett en elementär omruskning av hela samhällstillvaron, allt har gått söderut. Det har krigats och varit interregnum. Mitt i detta föds Jenro Klao i en stuga på landet; vid 17 års ålder ger han sig så ut i världen och ser horribla ting. Han överlever dock och når omsider ruinerna av en namnlös stad. Han bosätter sig i en kyrkoruin och börjar städa upp där så smått. Omsider får han hjälp av en militär, en andlig ledare och en uppfinnare. Man knäcker de kriminella gäng som behärskat staden och får med tiden infrastrukturen i ordning. På uppfinnarens, Gotsis Fripp initiativ byggs gamla bilvrak om till svävare: det är kristallmagneten som gör det. Kristaller blir den främsta energikällan i Antropolis som man döper staden till.

Så det är år 2164, människan har genomlevt en kris, lämnat materalism, rovdrift och dominans bakom sig och grundat en kultur byggd på samarbete, andlighet och dans. Det förekommer fortfarande tvister i staden, mellan konventionell vetenskap och mer subjektivt grundad new age och intoning; Fripp står för det förra, Elander Lysion, "den andlige ledaren", för det senare. En medlare blir Jenro Klao, berättarjaget, stadens grundläggare; med tiden finner han sin roll som professor i historia på det universitet han grundar. Diverse intriger sker så på bokens 205 sidor men här ska jag koncentrera mig på vissa sakfrågor som tas upp, vissa debattämnen som är aktuella för oss ännu 2011. (jag fick idén till boken 1990, skrev den i början av 2000-talet och gav ut den 2009).
2. "Metropolishatarna"

En intressant roll spelas i boken av ett visst sällskap i Antropolis, "Metroplishatarna". De hatar den gamla kulturen, den som nu gått under: Metropolis, inbegreppet för materialism och chauvinism, själva den kultur vi 2011 ännu lever i. Den faustiska kulturen. Sagda sällskap hatar som sagt denna vår kultur, och Jenro Klao bjuds en dag in för att lyssna på ett föredrag där. Det hålls av Bider Praxis, sällskapets ordförande. Denne ger en rundmålning av allt som är dåligt med vår tid, som glashus, maskindyrkan, kulten av rörelse med mera, allt sådant som jag själv skriver under på:
- Vi brukar i denna förening häckla 1900- och 2000-talet [säger Praxis där han står i talarstolen, och nu tänker han fokusera på] vissa pregnanta löjligheter från denna kultur. Som faiblessen för hus av glas: inte många av dessa skapelser överlevde Stormen, ja de strök med i det allra första oroligheterna. Det behövdes inte många salvor från den tidens automatvapen för att ramponera dessa fina, speglande tomhetsfasader...

Praxis började komma upp i varv:

- Metropolis dyrkade maskinen, såg teknik som synonymt med maskinteknik. Man såg människan som maskin: ”Jag robot”, l’homme machine, detta var en sinnebild de aldrig gjorde sig fria ifrån. Sjukdomar botades med metalliska mediciner eller kirurgiska ingrepp, medan intoning på individen, örtmedicin och färgterapi sågs som avarter. Läkaren studerade människokroppen som ett objekt, såg sig aldrig själv i spegeln och sa ”här finns svaret”...

Praxis bytte fot i talarstolen, såg ner i sina papper och fortsatte:

- Metropolitanska sinnebilder, tidstypiska löjligheter i pregnant form. Det var vidare kulten av rörelse, yttrat i tävlingsraseri och rekordjakt. Till och med ätande tävlade man i, ett vanhelgande av brödets sakrament om ni frågar mig.

- Man föraktade stillhet och ro, åsynen av ett fridfullt ansikte. Metropolis’ nyckelord var oro; man dyrkade praktiskt taget denna oro, denna panikångest, stimulerad av ateism och frånvaron av mentalt ankare, av inre trygghet. Man lockades av varje svindel: en meteor träffar jorden och utplånar allt liv, en farsot bryter ut i morgon dag, temperaturen höjs en grad och dränker oss alla, utan pardon. Man försökte stävja denna temperaturhöjning med olika medel, som att sänka hemmatemperaturen en halv grad, sortera sopor och ta trappa istället för hiss – men det var bara självbedrägeri, kryptoreligiös botgöring för ateister. Låt gå för att konsumtionen och energiförbrukningen i Metropolis var onödigt hög, det var en ohållbar lyxnivå – men temperaturhöjningen var oberoende av detta. Den behövdes ju för att stämma människan till en högre vibration, den högre andliga nivå som vi idag befinner oss på.

- Och kosmiska kollisioner har vi ännu inte sett. Jag kan bara säga: vi kommer heller inte att se dem, Gud tillåter det inte... Det blev en paus: harklingar från auditoriet, Praxis som såg upp i taket för inspiration.

- Metropolis i våra hjärtan... Det var något som höll denna kultur tillbaka verkade det som, någon seghet i systemet, någon
immanent sirapstunghet – för det fanns de facto lovande drag, som kristallteknik och nyandlighet, komplementärmedicin och
kommunikationsteknik – men det räckte inte, spelet måste spelas till slut innan bladet vände sig. Vissa kraftlinjer måste löpas ut sedan de påbörjats.

[s 55-56]
Där har ni en civilisationskritik som heter duga. Men det finns mer i "Antropolis", mycket mer.
3. Traditionalism

Huvudpersonen i boken heter som sagt Jenro Klao. Han är professor i historia. Han är stadens kulturella samvete; han håller fanan högt för musiska makter, för bildning och sväng i en kultur som förvisso är bättre än dagens materialism men som ändå lider brist på konstnärlig känsla och romantik. Klao bekämpar bägge fraktionerna i staden, både teknodyrkarna och andlighetsfanatikerna, och han gör det genom att odla sin traditionella kultur, genom att hylla hjältar och dårar från förr, omhulda svunna tiders dikter och sånger. Med sin metahistoria vill han nå en högre syntes av dikt och liv, historia och vetenskap, lust och kval.

En dag tar sig Klao en promenad ut i stadens omgivningar. Mållöst vandrar han över myr och mo tills han når ett berg. Omsider når han en viss gravkammare vilket föranleder ett resonemang om kritisk vetenskap kontra inlevelse, hur tradition och gripenhet ska kunna fortleva i den torra akademisk luften:
Jag [berättar Klao] kom till ett skogsbryn med utsikt över en smärre dalgång. På motsatta sidan reste sig ett berg med en grotta. Aha, tänkte jag, var detta den gåtfulla gravkammaren man talade om, en gammal furstegrav från arkaisk tid...?

Jag såg ut över dalen, njöt av skogens böljegång över landskapet, av bergen som blånade i fjärran och av silhuetten av det närmsta berget, grottberget. Detta Alienor reste en brant sida mot mig, en rasbrant med vresiga klippblock. Kammen betecknades av inte mindre vresiga tallar.

Jag gick mot grottan, en vandring på några kilometer genom sedvanliga impediment som naturbyråkraten säger: diverse hinder i form av klapperstensfält, våtmark och snår. Men jag pinnade på bra, förvisso hade jag intagit en stärkande lunch – och grottan stod strax för min syn, jag gick andaktsfullt fram till den och klev in i dess mörker. Jag hade plockat på mig några torra pinnar på vägen och tände en av dem med min cigarrettändare, vilket gav hyfsat ledljus. Jag tog mig sakta fram över grottgolvet, förbi våta stenar och vattenpölar, och det stod inte länge på förrän jag nådde några trappsteg. Därefter blev golvet torrare och jämnare.

Gången vidgade sig till en sal. Mitt ljus flackade dramatiskt på väggarna. Snart fick jag syn på sarkofagen: en enkel kista av sten med ett lock. Jag drabbades av akut vördnad inför allt. Jag föll på knä och bad till grottans ande, bergets ande, den avlidne fursten, Den store anden, allt...
... ty riket är ditt, och makten,
och härligheten,
i evigheten. Amen.
Jag reste mig och gick fram till kistan. Locket var helt slätt, bar ingen inskription. Så vem låg begraven här? Det visste man inte,
men våra forskare hade sina teorier. Ledande teori var att allt tal om furstegrav et cetera bara var en myt; detta var bara en stenkista i ett berg, förmodligen en förvaringsplats för allehanda bråte. Inget att tala om. Man hade undersökt sarkofagen och funnit den tom, och detta plus en sedvanlig indiciekedja avgjorde saken.

Men inte för mig, så metahistoriker jag var; jag höll dörren öppen för sådant som förtjänade att vara sant. Så för mig var detta en hjältegrav, platsen för stoftet efter en Alexander, en Jeanne d’Arc, en Napoleon eller Marius. Man har helt enkelt behov av storhet, av legender, och kommer någon och bortförklarar eventuell storhet så flyttar ens projektion av detta bara fokus. Den dör inte ut.

Man måste ha fantasi, kan inte bara kapitulera för vetenskapen och låta den styra ens drömmar. Det må vara så att ”den moderna tiden bryter in med sin kritiklusta och omdanaranda”, som ju någon klagade, att bordet städas rent ”från all gammal värnlös tradition, som inte kan ställa fram några grova och konkreta fakta för sin sak”. Men denna förtvivlan måste man komma över; man måste styra förbi och bort till svängigare marker, till vidare perspektiv där ens drömmar kan leva för evigt. Och för mig skulle denna gravkammare för alltid vara platsen för storhet och gåtfullhet, en kristallisering av svunna tiders lust och kval – ett koncentrat av historia, metahistoria i sten. Man skulle alltid kunna komma hit och känna vad den kände, som kom till Kyros’ gravmonument i Pasargade och såg inskriptionen:
O människa, vem du än är och var du än kommer
ifrån, jag är Kyros som gav perserna deras impe-
rium. Missunna mig inte detta minnesmärke.

[s 83-85]
4. Antropolitanskt

"Antropolis" skildrar en stad i framtiden, en kultur som drivs samman med gisselslag från vetenskap och tro, som finner en ny väg i en orolig tid. Den visar på vad som komma skall, vad som kommer att gry över världen sedan vår tids materialism och sinnesslöhet spelat ut sin roll och människan vänder ett nytt blad.

Jag försöker profetera, försöker se vad framtiden må bära i sitt sköte. Härmed några citat som in nuce uttrycker det där profetiska som jag ägnar mig åt även på denna blogg, åt det där kristallsiandet som är så kul att ägna sig åt, tendensen att försöka fånga vår tid och vår kultur i pregnanta formuleringar:
Det var ju så att kulturen en dag helt enkelt hade tappat självförtroendet och begått harakiri: ”se hur en tid, hatad av sig själv, begår självmord”... Den metropolitanska kulturen hade kört slut på sitt krut, nått vägs ände. Imperiet föll, alla de vördnadsvärda institutioner varav civilisationen bestått: EU, FN, USA, IAEA, OAS, ASEAN... [s 64]

- - -

Och när jag vaknade i det där templet förstod jag att detta var Antropolis. Eller snarare: detta var ruinerna av Metropolis, på vilket vi skulle bygga vårt Antropolis. Det Stora Babylon var fallet, nu var det dags för Det Nya Jerusalem... [s 15]

- - -

... minnet av förfallstiden började blekna. Detta hade trots allt varit en drabbande kris, ett världsomspännande interregnum i kölvattnet av Imperiets fall. All ordning försvann över en natt och många dog av blotta förskräckelsen.

Men vissa hade överlevt, enstaka ting hade överlevt förödelsen – och jorden besatt liksom människokroppen självläkande krafter, det var ingen total undergång som vissa cassandror och jeremior siat om. Kanske folk i gemen glömde eländet så fort de slutade se dessa dödsfåglar i skyn, så fort de kunde sätta sig i solen med ett moget äpple och gona sig. [s 42]

- - -

[D]et var ett osäkert läge, interregnum och dödsfåglar i skyn, ett Imperium som gått under och lämnat kaos i sitt spår. Men den minskade tryggheten innebar förvisso också ökad frihet: ingen stat, inga skatter, inga påbud...

Civilisationen hade gått all världens väg, städerna var kaputt, men de som levat utanför städerna kunde hanka sig fram. Själv hade jag turen att göra detta – i den gröna stugan på landet, ett bortglömt hörn av världen.

- - -

Jag lämnade mitt hem en vårdag 2142 och vandrade runt några år i den förfallna civilisationen, lärde mig ett och annat och såg dekadansen, utstod en del faror men klarade mig tack vare en vänlig försyn. Solen sken genom slöjor av rök; det hade förvisso brunnit och mycket hade raserats. [s 13]

- - -

- [V]i kan alla dra vårt strå till stacken, vi skapar själva vårt Antropolis i samklang med högre makter. ”En öppen stad, ej en befästad, bygger vi gemensamt.” Rymdens fullhet omger oss, ett besjälat âkâsha där vi kan flyga fram som andliga rymdskepp, sökande nya världar och nytt liv, susa fram som i ett oändligt äventyr: To seek out new worlds, to discover life, to boldly go where no man has gone before... [s 202]
5. Coda

En coda, en sammanfattning kan behövas efter alla dessa citat. Jag skulle kunna citera mer för boken innehåller trots allt mycket som gör att debattera och diskutera. Men det får vänta till en annan gång.

Fler än jag skriver sf och framtidsfiktion. Men i dagens västvärld är jag rätt unik i det att jag inte bara utmålar kaos och smärta utan även visar på rimliga vägar ut, på strategier vi kan pröva nu när materialismen och chauvinismen sjunger på sista versen. Se er omkring, se på Mellanöstern och dess röra, ja redan idag spelas märkliga metropolitanska akter upp därnere med krig och oljedyrkan, intriger och vapenrassel. Än är inte Antropolis' skimmer här men ni kan få se det om ni läser romanen...!

"Antropolis" har förresten recenserats här och där. Till exempel skrev Mats Linder i Nova SF 20/2009 detta: "Lättläst och personligt språk, massor med tankar och resonemang, sympatiskt innehåll." Så nu vet ni det.
Relaterat
Elander Lysion
Hadar Lacq
Gotsis Fripp
LS i svenska fjällen 1980

8 kommentarer:

Anonym sa...

Detta är mycket intressant. Men dina texter väcker också frågor...

Om den faustiska civilisationen går under, vad blir då kvar av oss?

Den faustiska kulturen tar sin början runt år 1000, och innan dess dominerade den magiska kulturen i Spenglers terminologi (Kristendom och Islam sammantaget). Vi kan gå i traditionalistisk riktning, men vi är för alltid faustianer.

Visst, under 1600-talet dyrkades Gud överallt i Europa, men detta skedde i majestätiska katedraler och till musik som strömmade ur magnifika orglar. Kan man tänka sig något mer faustiskt? Möjligen våra nordiska förfäder, som i sin äventyrslusta är ett av de främsta exemplen på denna kultur. Viljan till makt.

För mig är den faustiska civilisationen förknippad med vårt obevekliga öde. Utan den går vi västerlänningar tillbaka in i den anonyma mänskligheten igen...

Vad säger du? /Non serviam!

Svensson sa...

Västvärlden kommer att överleva. Om vi sedan kallar den väst, Metropolis, den faustiska kulturen eller Antropolis är sekundärt.

Väst kommer att överleva. Det garanteras främst av att kristendomen essentiellt, under ytan är stark här. Kristendomen är basen för en ny världsreligion. Men i övrigt får man vara beredd på en del förändringar. Vi kommer att bli mindre prylfixerade. Vi kommer att bli mindre chauvinistiska. Det kommer att bli en något mer kvinnlig tidsålder i form av särartsfeminism, men med ett sympatiskt erkännande av både manligt och kvinnligt. Och kristallteknik borgar för en naturvänlig, icke-exploaterande energidrift.

Och genom allt detta finns ju hela kulturarvet kvar, Bach och Goethe och Shakespeare och Jünger plus all musisk undervegetation som rock, pop, serier, ja allt som är pajigt. Vi kommer inte att leva i en klinisk, syrefattig idé, vi kommer att leva i en vital, rik, mänsklig kultur - i ett Antropolis, människans stad.

Anonym sa...

Hej Lennart. Du skriver väldigt bra och spännande. När jag läser om Antropolis så kommer jag och tänka på något jag skrev för snart två år sedan. Texten (är någon sida) är ganska ostrukturerad och på något plan motsägelsefull, men det finns en viss längtan och man kan ana en vision. (För övrigt är den fylld med lite pretentiösa klicheer.)
Anledning till att jag skriver är att den sitter inne på en poäng, som kanske är intressant för dig. Av det lilla jag läst av din blogg finner jag två olika sidor; dels en längtande, men även en där du uttrycker bitterhet för att målet du längtar efter inte blivit uppfyllt. Den senare är väl kanske inget fel i sig, men när den ska konkretiseras blir det tyvärr så att syndabockar ska letas upp. Då kommer massa tråkigheter om multikulti, PK, etc. När en människa analyserar kan hon hitta till synes logiska och konsekventa sammanband och teorier var hon än söker. Är hon dessutom känslomässigt engagerad kan alla möjliga sammanhang tänkas ut. Att plocka ut saker från samhället och världen omkring sig för att legitimera sitt val av syndabockar (vilka man nu väljer) är vad politiker sysslar med - inte visionärer. Tyvärr är det nog enklare att få anhängare genom att presentera och förakta gemensamma "fiender", men det stöter bort människor som egentligen är öppna för samma visioner. Den enda sanna fienden är människan själv och en smula självkritik är aldrig fel. Men att fastna i hat och bitterhet är bortkastat. Det finns möjligheter att skapa sin egen värld och verklighet, och även få med sig andra människor, i det samhälle vi lever i. Att sätta upp som mål att få med sig alla människor är bara förödande - alla har inte samma visioner. En fågel i handen är bättre än tio i skogen.

Svensson sa...

Bäste Anonym 04.55: mitt land är under lågintensiv belägring, sentimentet hos eliten är antisvenskt, islam kramas och min egen religion, kristendomen, motarbetas. Ska jag då sitta ner och tacka och ta emot?

Jag är en fri man med rätt att yttra sig. Nu yttrar jag mig om sakernas tillstånd. Det hindrar inte att man gillar poesi och sång också. Men det är inte tid att sjunga nu, det är tid att ta bladet från munnen och reagera på ett sjukt samhällstillstånd.

"Fastna i hat och bitterhet" - jag är inte bitter, nej jag deltar i denna kulturkamp med verve och geist. Dock har jag hat riktat emot mig. Jag menar, en Andrea Edwards som spyr ut sitt manshat på Turteatern, det är inte bitterhet? Ett MSM som pixlar invandrar-GM men hänger ut vita - det är inte hat? En Sharia-demonstration i Helsingborg 2010, det är inte fientligt mot vår demokrati? - Nej, inte alls.

Anonym sa...

Anonym: 19 november 2011 04:55

Jag tycker att du har en poäng. Det blir verkligen lätt så att en dissident verkar bitter och kanske också blir bitter av att det han kritiserar bara fortsätter.

Men 1968orna hade en tradition av dissidenter som influerade dem. De lyckades få Sverige (och hela västvärlden) att svänga långt åt vänster, alltså till det som många dissidenter kallar kulturmarxism.

Eftersom marxisterna har påverkat samhället i så hög grad att många inte ens är medvetna om inflytandet, så måste det ju vara möjligt att göra samma sak en gång till, men den här gången försöka dra tillbaka pendeln till något mindre självdestruktivt och mer måttfullt och hållbart.

Anonym sa...

Anonym: Hear, hear!

Nordbo menar att det inte handlar om hat och Svensson att det inte handlar om våld eller krig. Samtidigt som retoriken är följande: "mitt land är under lågintensiv belägring, sentimentet hos eliten är antisvenskt, islam kramas och min egen religion, kristendomen, motarbetas. Ska jag då sitta ner och tacka och ta emot?" Bilden uppe på sidan är den av en germansk soldat, det kryllar av krigsreferenser i allt väsentligt.

Att vara så kristen som Svensson utger sig för att vara, betyder att leva enligt Jesus läror, fred, icke-våld etc. De förtryckta motarbetade antiislamska kristna som tar till väpnad kamp i sitt eget land startar kanske ett litet inbördeskrig framöver ja. Det är KLART Svensson att du sänder ut dessa signaler genom symbolik i texter och bilder!!!! Allt för att se till att en annan kultur eller ras inte kommer att ta över.

Det vill säga: allt som kristen och svensk mentalitet står för: neutralitet, fred, diplomati, förkastas. Istället försöker man införa en kultur som bygger på hämnd och att få sin vilja fram genom våld och blir därmed precis lika illaluktande som man anser de muslimer vara som man vill kasta ut ur sitt land.

Anonym sa...

För övrigt är jag troende kristen inom svenska kyrkan och ska på söndag på ett föredrag kring "vi och dem".

Hur går era tankar kring att omvända präster, biskopar, diakoner osv. inom svenska kyrkan till att tänka som ni? Eller väntar ni bara passivt på att samhället ska falla sönder (vilket ju inte kommer att hända under er livstid) och skiter i att hela den svenska kyrkan står för något annat än det som ni hävdar? Bara intressant att få veta.

Svensson sa...

@Anonym 10.51: jag tror sammanbrottet för nuvarande ordning kommer inom de närmsta åren. Då blir det "omvändelse under galgen" för kyrkans folk. Då kommer de att tvingas stå upp för det de tror på och sluta anpassa Läran till rådande politik.

Jag är också positiv till kyrkan i stort men jag har gett upp gällande dagens präster, diakoner och stiftsadjunkter. Jag får för mig att jag inte är välkommen i templet. Jag är ju en sådan där hemsk razzzizt, paria och oren, utanför lägret ska jag ha min boning...

För vad det är värt anser jag att det essentiellt inte finns något "vi och dem", alla ska vara välkomna i kyrkan. Men det är ur essentiell synvinkel. I dagens politiska jargong ses "vi och dem" som varande typiskt för traditionalister; vi beslås med dylikt tänkande och sålunda utmålade som parias tystas vi ner och lamslås.