torsdag 25 oktober 2018

"Gråzonsinlägg" på denna blogg: översikt och länkar


In Swedish. -- Härmed en översikt över ett ämne jag länge bloggat om: omstridda fenomen, udda händelser, esoterica.
Jag har länge varit student i det informella ämnet metafysik och allt vad där tillhör. Dvs. ämnet verklighetens gränser, omstridda fenomen, ockulta samband.

Jag studerar det som är bortom den materialistiska vetenskapens råmärken. Denna sedvanliga, vedertagna vetenskap utgår från de fem materiella sinnena. Metafysiken tar för sin del även intuitionen till hjälp för varseblivning. Dvs. sjätte sinnet, ESP, clairvoyance.

Detaljer åsido så finns det en gråzon mellan vedertaget och icke-vedertaget. I denna gråzon går jag som barn i huset. Och i denna gråzon finns bloggartiklar som de följande:

. Om nollpunktsenergi och kristallteknik.

. En genomgång av diverse omstridda fenomen: Loch Ness, Atlantis osv.

. Modern asatro: en förhållandevis nykter genomgång av dess organisation idag.

- - -

Vidare kan jag i ämnet bjuda på detta:

. Project Montauk: ett amerikanskt projekt som bevisligen varit igång, men vad det egentligen handlat om är omstritt.

. En recension av Graham Hancocks "The Fingerprints of the Gods" (1995)

. En recension av David Wilcocks "The Source Field Investigations" (2011)

- - -

Så har vi detta, som nyligen varit populär läsning på bloggen:

. Jordkrönikan: serie i fem delar om mänsklighetens alternativa historia.

- - -

Allra sist en länk till Castanedatråden här på bloggen. (Först i scrollen är det ett inlägg på engelska, resten är på svenska.) Carlos Castaneda och hans böcker var ett av skälen till att denna blogg startades en gång i tiden. Jag fann föga skrivet på svenska om denne ockulte författare.

Castaneda var för mig en av ingångarna till "det besynnerliga". Och jag håller honom än idag högt. En man som i denna nihilist-materialismens era inskärper viljestyrka och memento mori: det går inte att värdera i pengar.

. Castanedatråden.
Relaterat
Svensson: biografi
"Eld och rörelse" åter tillgänglig
Roman av mig: Redeeming Lucifer
Mythago Wood

Inga kommentarer: