måndag 22 oktober 2018

How To Make a Book


To be an author. How do you do?
To create a book from scratch, from manuscript to finshed product, is rather easy. Just follow these steps.

(1) Write.

(2) Send to publisher.

(3) Wait.

(4) Done; the book is out.
Related
My Novel Redeeming Lucifer (2017)
"Burning Magnesium" (2018)
Bibliography of Svensson
Ernst Jünger -- A Portrait (2014)
Science Fiction Seen from the Right (2016)
Actionism (2017)
Painting by Robert Svensson.

söndag 21 oktober 2018

Noveller av Dénis Lindbohm


In Swedish, about a Swedish author. -- Dénis Lindbohm (1927-2005) var en svensk författare. Härmed en titt på några av hans sf-noveller.Dénis Lindbohm debuterade som skribent i Jules Verne-Magasinet 1945 (denna tidskrift hädanefter = JVM). Berättelsen hette Atombranden. På 50- och 60-talet publicerade han så några noveller i Häpna, ett annat sf-magasin. Sedan, från slutet av 60-talet och framåt, följde en rad noveller i det återupplivade JVM.

Detta är alltså en titt på Dénis Lindbohms sf-noveller. Men for the record så har några av hans romaner tidigare granskats här på bloggen:

. Eden utan Adam, Stjärnpesten, Domens stjärnor
. Frostens barn

Slutsatsen av dessa recensioner är att Lindbohms prosa kanske inte alltid är så raffinerad. Och han hänfaller ibland till irriterande klichéer (såsom "god alien med groteskt utseende föreläser för människan varför hon är ond"). Men -- i långa loppet hade Lindbohm ett trumfkort: han hade något att säga genom sin esoteriska approach. Han kunde i skönlitterär form ibland spritta till och långt överträffa sina mer stilmedvetna kolleger, såsom Bertil Mårtensson, Sven Christer Swahn och Sam J. Lundwall.

Dessa guldkorn hos Dénis, dessa plusvapen inom idéer, upplägg och passager, är det som gör att jag alltid kommer att hålla Lindbohm högt. Särarten i Lindbohms verk har fångats i detta påstående:
När man läser dina sf-böcker så får man intrycket att du sitter och kikar genom ett hål in i en annan värld och bara beskriver vad du ser för det är precis som om det är levande.
Detta sa en gång Bertil Mårtensson till sin kollega Dénis Lindbohm. [källa] Lindbohm hade till exempel sin esoteriska bakgrund. Och i vissa, enstaka fall kom den till synes även i hans science fiction.

- - -

Jag börjar denna (inkompletta) översikt över Lindbohms novellistik med att titta på en samling. Det är Världar runt hörnet, utgiven 2005 av Aleph förlag. På sina 140 sidor har den ett flertal noveller av vederbörande, sträckande sig från 50-tal till 80-tal.

En tidig novell (ur Häpna nr 4, 1958) som intresserar är Gryningsbarn. Tema: telekinesi. Vi möter pojken Willy med annorlunda begåvning: Han är av "... en ny ras, kommen ur den gamla rasens smältdegel, med ett arv i stjärnorna. En ny ras med överlägsna parapsykiska krafter." [s 17] Willys far, Erik, måste lägga band på sig för att inte pojken på telekinetisk väg ska ge honom gåvor, såsom reda pengar och annat han norpar under sina astrala utflykter. Han måste lära pojken att bete sig som folk, utan att för den skull förneka sin parapsykiska förmåga. In alles är detta en pärla till novell. Sf med tema "psykiska krafter" kan man aldrig få för mycket av, särskilt inte sådana som behandlar fenomenet med insikt -- såsom Lindbohm gör här.

Slutet: fader och son går iväg genom staden och... "högt ovanför dem glimmade en myriad av stjärnor. Och natten kom med vila och ro efter en lång dag och det skulle stunda till en ny gryning där bortom." [s 18]

- - -

Lindbohm hade viss bredd. Han kunde skriva både idéfokuserat samt mer underhållande. Ett exempel på det sistnämnda är space opera-novellen Den bottenlösa brunnen (ur samlingen enligt ovan; först publicerad i JVM nr 2, 1969). Det är en i raden av berättelser om Vito Laird och hans ljuva Siljita som tampas mot Bran Rod och hans piratvälde. Här går det undan, ibland lite väl snabbt. Men Lindbohm kan sf-konsten; det är inte bara äventyr i sf-förklädnad, handlingen är baserad på spekulativa idéer. En vokabulär som metaparadyn, psitronisk bomb, femte dimensionen antyder något av den nivå en sådan här text måste röra sig på för att få godkänt.

Dessutom förekommer här en drink vid namn "kváturglonsk Glaciär". Denna detalj får ökad betydelse när man vet vad Kvatur-Glon betydde i Lindbohms personliga mytologi, först avslöjad i Jagets eld 1971.

Vad gäller Vito Lairds äventyr så sammanställde Lindbohm senare dessa berättelser till romanen Solens vargar (1980).

- - -

Världar runt hörnet har fler noveller av i stort sett godkänt snitt. Det är sf-valuta för pengarna. Jag kommer nu endast att titta närmare på den sista texten, Vilddjurets dotter (JVM 418, augusti 1986). En kvinnlig ävenryrare i en science fantasy-värld (= svärd och högteknologi förekommer parallellt) är på väg mot ett mål. Hon är en Actionist, hon har viljestyrka. Men räcker det när hon stöter på Ångestfältet...?
Hon rörde sig långsamt och tyst genom snåren och föste de sista grenarna åt sidorna. Därmed nådde hon Ångestfältets utkant och kände den första ilningen av skräck. Den gick inte att behärska. Det psykoniska kraftfältet påverkade varje oskyddad hjärna och uppväckte en primitiv skräck. Men till skillnad från djuren var hon beredd och hade riktat in all sin vilja på det som måste göras.

[s 125]
Men som antytt, viljestyrkan tar henne igenom. Actionism in motion...!

Hon tampas med vargar, hon smyger förbi drakar. Fantasy! Och för att ta sig igenom ännu ett kraftfält skyddar hon sig med ett tunt metallnät hon bär, plus att hon jordar sig genom att låta svärdsspetsen plöja genom gräset. Science fiction! -- Detta är en mix är originell i svensk fantastik. Denna novell har en säregen atmosfär, främst antydd genom konkretioner som dessa.

Sedan när hon målet i en fästning och det följer en show-down med en viktig person. Denne förklarar hennes ursprung, hennes särart: hon började sin existens som ett mänskligt embryo, placerad i en tigrinnas livmoder. "Arvskodens instruktion var mänsklig, men din kropp byggdes upp av ämnen ur tigerns blod. Du föddes som en kropp med mänsklig form, men av tigerkött." [s 134] -- Kort sagt: originellt. Och på det en actionfylld slutscen.

Summa summarum: Världar runt hörnet är science fiction av klassiskt märke, med inslag av esoterism och Actionism.

- - -

Denna titt på Lindbohm-noveller ska avslutas med en rätt snitsig sak. Jag hittade den i min samling av stencilerade amatörtidskrifter om sf: Någonting av vikt ur fanzinet Ziné nr 2, 1981. Redaktör för bladet var Jan-Erik Zandersson.

Det enda felet med Någonting av vikt är att den återigen ska ha detta i modern sf, inklusive Lindbohms sf (Domens stjärnor, Regression), irriterande tema: "grotesk alien föreläser för människan varför hon är ond." OK, människan har sina sinistra drag. Och hon behöver utvecklas mentalt och andligt. Men att få detta påskrivet av en ful, fenotypiskt abnorm varelse -- detta finner jag som läsare både svårsmält och osannolikt. Ska Gud höja oss till högre nivåer så nog kan han sända aliens med mänskligt utseende. Den mänskliga formen är enligt uppgift rätt vanlig i universum.

Någonting av vikt är överlag en ypperlig historia. Ett UFO störtar i Sverige. Kraschplatsen noteras -- men när man letar finner man inget vrak där. Platsen ger upphov till anomalier, störningar i rumtidväven som måste undersökas. Det görs av en dr. Andreas Sainek:
Långsamt, vaksamt började han gå i cirkel och tittade oavvänt mot centrum av området. När han kom närmare kände han något underligt: det var som om marken lutade. Men marken lutade inte, den var plan. Ändå kände han, kände i balanssinnet, att marken lutade inåt. Det kändes som om han gick i cirkel strax under kanten av en grop. Det drog i honom.

Men han såg ingenting underligt. Förundrad steg han rakt in i det underliga området, med den uppenbara vårdslöshet för den egna säkerheten som gett forskningen några av dess stora upptäckter. Sedan föll han.

[s 23]
Han känner det som om han slår en kullerbytta. Sedan vaknar han av att ligga på rygg, stirrande upp i den blå himlen. Området är fortfarande märkligt men han reser sig och möter strax en intelligent varelse formad som en pumpa, gulgrön- och svartgrönrandig. Detta är ufo:ts pilot som strax börjar föreläsa för Sainek hur människan skövlar jorden, aja-baja...! Det är sant att vi gör det men konstnärligt måste man av en novell kräva lite originalitet.

Det åsido sägs en del som känns fruktbart. Som att varelsens kultur bejakar psykisk vetenskap, medan hos människan denna disciplin är föraktad. -- Få andra sf-författare predikar dylikt. De är i regel nihilist-materialister, "glaserade" med en pseudoreligiös tro på den vedertagna, reduktionistiska vetenskapen. (Mer om denna problematik i Borderline.)

Sist så förklarar varelsen anomalin som Sainek upplevt i terrängen kring kraschplatsen:
Det är en fältkrökning av den lokala rumtiden (...). Jag använde skeppets drivfält för det. En bit av den lokala rumtiden pressas ut extradimensionellt. Men vid själva förbindelsepunkten råder givetvis en mycket stark krökning av rymden, vilket ger en gravitationstratt. Det var genom den ni råkade falla in.

[s 26]
Bra är även människoskildringen i denna novell. Sainek har här just anlitats till undersökningen, ledd av en major Lublin. Stilen tycks mig rik både på information och attityd:
Dr. Sainek fick ett eget tält av exakt samma slag som major Lublin hade och fick oinskränkt tillträde till det aktuella området, två saker som visade att han var helt accepterad som pålitlig ufo-expert av de militära instanserna. Dessutom inbjöds han till major Lublins tält samma kväll lägret upprättats, vilket visade att han var major Lublins vän i så hög grad som någon kunde vara vän med denne bitvarg.

"Nå, gamle tefatsskådare", hälsade Lublin. "Tror du att vi skall få se några små gröna gubbar den här gången?"

"Det beror på styrkan och kvantiteten hos din whiskey", svarade Sainek och tog emot det glas som majoren räckte honom.

[s 20]

- - -

Lindbohms skönlitterära verk som helhet må vara ojämnt. Stilen kan ibland vara lite stel. Och disposition och intrig är ibland haltande och föga originella. Men när han var i form var han oslagbar.

Så att: "Master of Swedish SF" -- det var han kanske inte. Inte rakt av. Men -- jag vill nog ge honom utmärkelsen "Master of Mindful Swedish SF". Bara en sådan sak som att han nämnde vilja i proaktiva, positiva sammanhang (Vilddjurets dotter, Domens stjärnor). Däri skiljer han sig från Mårtensson, Swahn och alla de andra svenska sf-författarna. De hade inte alls denna Actionistiska läggning som, om man närläser, faktiskt är påvisbar i Lindbohms verk.
Litteratur
Lindbohm, Dénis. Världar runt hörnet. Stockholm: Aleph Bokförlag, 2005
Lindbohm, Dénis i Ziné 2: Någonting av vikt. Stehag 1981
Relaterat
Actionism -- presentation på svenska
Mårtenssons sf-romaner
Lindbohm: Jagets eld
Eden utan Adam, Stjärnpesten, Domens stjärnor
Frostens barn

onsdag 17 oktober 2018

Lennart Svensson: biografi med galleri


Lennart Svensson är en svensk författare.
Lennart Svensson föddes 1965. Vaggan stod i Åsele i Västerbottens inland. Från 1974 bodde han och familjen i Övik i Västernorrland.

1984-85 gjorde Svensson värnplikten vid I 21 i Sollefteå. Därefter styrdes kosan till Uppsala där han skaffade sig en kockutbildning och en fil kand.

Svensson började publicera sig i bokform 2007. Härmed ett urval av hans verk, huvudsaklingen essäer men också två romaner:
. Ernst Jünger -- A Portrait, 2014 ("A biography of the very highest calibre", Living Traditions Magazine).
. Borderline -- A Traditionalist Outlook for Modern Man, 2015 ("Spanning from Plato to Castaneda, Svensson manages to not only capture the essential spark and esoteric meaning of conjectures regarding ontology—the nature of being—but he also manages to recast these conjectures in a new light", Juleigh Howard-Hobson in Heathen Harvest).
. Science Fiction Seen from the Right, 2016 ("a book which not just looks at literature “from the Right” but raises questions about what, ultimately, is the Right itself", James O'Meara in Counter-Currents).
. Actionism -- How to Become a Responsible Man, 2017(presentation på svenska av Svenssons livsfilosofi).
. Ett rike utan like (2017). En historik över Sverige från Hedenhös till idag, allt med en radikalkonservativ vinkel. ”En riktigt bra faktabok om Sveriges historia. Jag kan starkt rekommendera denna underhållande bok.” (kundrecension på Logik.se)
. Trotylstorm i öster (2018). Historisk essä över östfronten under andra världskriget. Läs om själva krigsförloppet, Sven Hassel, Alexander Kluge, Clausewitz mm. mm.
. Redeeming Lucifer, 2017 (av förlaget beskrivs denna roman så här: "This is a classic, exciting adventure story for all ages of the battle between Light and Dark, told with unique imagination and acute historical detail.").
. Burning Magnesium, 2018 (en roman som utspelas på östfronten under AVK).

Resten av detta inlägg ägnas ett fotogalleri.

I svenska fjällen 1980 (Saltoluokta).

Studentexamen, Nolaskolan, Övik 1984. Svensson gick samhällsvetenskaplig linje.

Fanvakt på Svenska flaggans dag, Sollefteå, 6 juni 1985. Svensson är andreman från vänster.

Kock i Uppsala, 1988.

På besök i föräldrahemmet, januari 1989.

Semesterresa i Dalarna 1989.

Steninge slott, Uppland, 2004.

Bredvid en tavla målad av brodern Robert, från den senares retrospektiv i Sundsvall 2017.
Relaterat
Att vara Västerbottensförfattare
Lumpen
Fil kand i indologi
Memoarer

måndag 8 oktober 2018

Actionism: presentation på svenska


This a presentation in Swedish of my book Actionism. A presentation in English is given here. -- Actionism är vad som behövs just nu. En andlig självhjälpsbok. En bok som betonar betydelsen av viljan.
Jag har på engelska gett ut boken Actionism -- How to Become a Responsible Man. Den är min mest populära bok just nu. Alla recensioner på Amazon.com ger den 5/5.

Och för den svenske läsaren kan sägas: boken kan till exempel köpas på Adlibris.

- - -

Denna självhjälpsbok kan presenteras ur olika synvinklar. Till exempel har den sin radikala högerprägel. Detta visas i saker som att:
. Den betonar betydelsen av viljan.

. Den handlar om hur man lever sitt liv som en operation.

. Den har kapitel om den energiska sidan av Evolas och d’Annunzios idéer.

. Den har dessutom kapitel om globalism versus nationalism, antivitismens olaglighet, hur dagens kultur är dekadent, om traditionens roll i form av eviga värden osv.
Så, för att sammanfatta denna aspekt, så torde “althögerläsaren” känna igen sig i bokens allmänna atmosfär och angreppsvinkel. Detta kan ses som “ett uppror för Traditionens skull”...!

- - -

Boken talar om viljestyrka. Detta är grundläggande. Vilja är inte bara en mänsklig egenskap. Det är en elementarföreteelse, en kosmisk-metafysisk grundsten. Detta förklarar jag i början av boken.

Actionism talar även om Gud. Gud är vilja och tanke. Och människan, som en gnista av Guds eviga ljus, speglar detta.

Där har ni en skiss av den metafysiska grunden för Actionism. Med andra ord: ateister göre sig icke besvär. Vill ni inte höra talas om "Gud", "själ" osv. -- undvik denna bok.

Actionism är en del av den perenniala traditionen. Den evigt lysande, gudsrelaterade, filosofiska tradition varav hinduism, kristendom och västerländsk esoterism är grenar. Exemplifierat i Bhagavad-Gîtâ, Vandra mot ljuset, Plotinos, Goethe och Jünger. Allt detta visas tydligt i boken Actionism och dess föregångare Borderline.

- - -

Actionism talar om handling (action). Vi måste alla handla. Även en mediterande eremit måste handla. Han måste ju åtminstone andas, äta och dricka för att upprätthålla sin organism.

Så det finns inget "icke-handlande" i världen. Allt är handling, allt är "action". Därför kallar jag min livsfilosofi för Actionism.

- - -

Mycket kan sägas om denna bok. Men det ovanstående får räcka.

Lite produktinfo som avslutning:

Mjukpärm: 464 sidor
Förlag: Manticore Press
Publicerad: 14 augusti 2017
Språk: engelska
ISBN-10: 0994595875
ISBN-13: 978-0994595874
Format: 18 x 2,3 x 26 cm

Boken finns till exempel att köpa på Adlibris.
Relaterat
Köp boken på Adlibris
På engelska: "The God Concept of Actionism"
Borderline
Presentation av boken på engelska

måndag 17 september 2018

War as Being -- the Warrior Way of Truth


The warrior's life is willpower-driven. The warrior has to acquaint himself with death. In other words, the life of a warrior is rather actionist.
I have previously told you about the astral war – the invisible war, the propaganda war being fought right now. Hereby some Actionist musings on the role of the warrior in this context – how to “be a warrior” in the glorified moral sense. How to be a paragon of responsibility and awareness, a spiritually apt operator in the flurry of existence and beyond.

Actionism (2017) and even Borderline (2015) touched upon this subject -- of war as spiritual elevation, of the study of soldiering as moral inspiration. Hereby some repetition and further deliberations on the subject.

- - -

The main Actionist interest in war is the personal-moral aspect. How to live like a warrior and raise yourself in the process.

One inspiration for this comes from the Castaneda books. The guru Don Juan always speaks about becoming a warrior. When once asked by the pupil, if a warrior really can be a role-model for a man of knowledge, Don Juan says that he doesn’t speak about war in the sense of destruction and violence. He speaks about it as a mental elevator. The nagualist disciple needs the warrior simile to have as “a moral equivalent of war”.

War can take out the best (and worst) in man. Here we focus on the best: qualities like heroism, living a willpower-driven life, ability to rise to the occasion, “being all that you can be”.

Primarily, a spirit warrior knows about death. Castaneda told of this, bushido tells of this. And Actionism. The Actionist knows that his physical body has a limited lifespan. This MMM – Memento Mori Mindset – makes him calm. His spirit will live on after death.

- - -

Actionism told you of this German army concept: Verantwortungsfreude = the joy of responsibility. That is, to assume responsibility gladly – to, as a soldier on the battlefield, within the framework of the mission at hand do everything to assure victory.

To thrive while being responsible is the core of Actionism since the very subtitle of the 2017 Actionism book is “how to become a Responsible Man”.

In the same context Actionism spoke about another German concept: Innere Führung = Inner Leadership. In the German Bundeswehr, this means that every solider must be his own chief. Like, when there’s nothing to do the ranker must nonetheless ask himself what tasks he can occupy himself with, like taking care of his equipment, chopping wood, tidying up the cantonment. He shouldn’t always wait for orders, like a robot. Within the framework of the mission a lot can be done by the ranker’s own initiative.

And Inner Leadership is, like Verantwortungsfreude, an otherwise established concept capturing the gist of Actionism. Like this: Inner = thought; leadership = will. And Will-Thought is the basis of man, the strongest force in the universe as Actionism intimated.

Vernichtungsschlacht is yet another German concept of war that Actionism has embraced. This kind of battle is the encirclement, the Kesselschlacht, where one of the contestants is totally surrounded and eradicated as a fighting force. The historical battles of Cannae, Fraustadt and Tannenberg are of this kind, as are the WWII battles of Suomussalmi and the German eastern front victories of 1941: Minsk, Smolensk and Kiev. Details aside, they can be seen as examples of the ultimate artwork. And Actionism has a strain of artistry over it. As in lauding the saying, "the spirit of song is war," see below.

- - -

So, whereto, spirit soldier...? Attack of course. Always attack! If you want yet another German proverb for this it would be: Über Gräber vorwärts. The Hans von Seeckt ideal.

Don’t get bogged down in trench warfare, no, get up and go!

Attack, always attack. And trenches or not trenches, this embracing of the attack, of attack as a lifestyle, is what separates the spiritual soldier from the IRL soldier. An IRL soldier must practice both the attack and the defense. For his part, the spiritual soldier, the Actionist warrior, is only about attack. Like Serrano says:
[The spirit warrior must take] ... a path untraveled even by the Gods in all the Ages of this closed Universe. And because the Way does not exist, the hero “makes it on the run,” invents it, opens it with the blows of his Sword.

[The Ultimate Avatar, 2014 p 376]
Serrano, in imagining his spirit warrior, had the Grail knights in mind: Parsifal, king Arthur and the rest. There, a fine symbol for the Actionist warrior: a noble, spiritual fighter, using the business of fighting as a way to spiritual elevation and moral perfection. Having the Grail knight as an ideal along with Castaneda’s “Indian Warrior” archetype will illustrate what “fighting as being” in the Actionist sense is about.

- - -

The gist of the spirit warrior is this: forever living as if in the din of battle, in fierce and hectic action, but not letting this affect you, not getting stressed out by this. No, the mere demand of action makes you calm. Thus, you’re forever living in apatia, sang-froid, samatva and equanimity – living in total concentration and total relaxation, being indifferent to happiness and sorrow: sukha-duhkha-samâ, eternally enjoying the emptiness of the moment, the nothingness now.

- - -

It’s about attack, always attack. Coolness and restraint must of course be remembered but generally, the spirit warrior is about being strong, powerful and inspirational – and fighting bravely in the offensive mode is the prime symbol of this. No immortal hero ever won battles by being locked up in a fortress.

It’s about “triumph of the will to immortality”.

It’s about “fire and movement as spiritual elevation”.

It’s about the central Actionist tenets of “Movement as a State” and “Rest in Action” – to always be on the go but not striving for a climax, no, it’s the very state of being active you strive for. Actionism explained that in discussing Rest in Action.

This elevated state of the warrior is what the poet Karin Boye wrote about. “Rest only awaits you in battle. Only between the shields there is peace.” A similar Swedish Valkyrie poet was Edith Södergran, who meant that “the spirit of song is war”. She lauded war as an aesthetic, elementary action. “War” in her hands became truly mythical in the sense of Serrano. She for instance wrote about the hero being “enraptured in tranquility,” following his path with “amor fati” written on his banner, discarding everything having to do with “slow,” “careful” and “try”. (More about Södergran’s fiery poetry can be found in Borderline.)

This is devotion in the original, Roman sense: to put your life in the hands of the gods, to fight without a thought of tomorrow. Devotio it was called in Latin. The Actionist is devoted in this sense: to affirm the inner, divine light in an active way.

- - -

This is war as being. This is constant attack. This is the Grail. This is Kalki on a white horse:
And I looked, and behold, a white horse. He who sat on it had a bow; and a crown was given to him, and he went out conquering and to conquer.

[Rev. 6:2]
This is spirit war, astral war, total war in the spiritual sense. Your soul is the battlefield. Go to this war with a song on your lips: “the spirit of song is war”.

So, prepare for total war: a total, absolute, all-out war against materialism. As I said in a poem written in 2018:
I am the Holy Flame,
I am the Holy Fire...

I am the flash in the firepan,
fire and movement preaching man.

Burning all materialism to ashes.
I will burn it to ashes, then burn the ashes.
In other words, it will be the ultimate Vernichtungsschlacht.
Related
Astral War
Actionism (2017)
Borderline (2015)
Castaneda -- Words and Concepts
Illustration by LS.

måndag 10 september 2018

Good Reads Lately


Hereby some succinct reading tips. [If you want a rather similar text in Swedish, telling about other books I've just read, check this out.]
Jules Verne, Robur the Conqueror (1886). A credible conceptualization of the principle "heavier than air" (and not "lighter than air" such as balloons); a powerful "preachment in prose" that this heavier stuff would ultimately conquer the skies. Also, a main character with an adorable superman persona.

Samuel Delany: Babel-17; Empire Star (both 1966). A kind of brainy space adventures. Top notch. Serious literature in popular form. You might say that regarding life-style etc. etc. Delany veered off into uninteresting lands in the 70s. However, he was no mad man, no, in his 60s novels he spun yarns having rightfully become classics of sf. As good as Philip K. Dick, sometimes better, I'd say.

Carl von Clausewitz, On War (1832). A great read for civilians (military minds can read Schlieffen). A book about what war is (and it's an activity hard to formalize, you can only grasp it by a system of axioms, Clausewitz means). -- The book could demand some preparation, some reading up on Clausewits's approach, but it isn't so very hard to understand. Clausewitz comes through as very readable.

Nietzsche, On the Use and Abuse of History (1874). The latter half is the usual diatribe against the author's dislikes. However, in the former part Nietzsche (among other things) advocates the study of history leading to great deeds and heroism. "Monumentalist history" he calls it. To stand in awe as before Plutarch's heroes is the lodestar of history.

Goethe, Faust, Part 1 (1808). The best strain of this classic is the occult. It isn't all histrionics; Goethe had som esoteric knowledge. And Faust and Mefisto sauntering about in this world and the next is the perfect duo: hero and sidekick, sidekick and hero.
Related
Table of Contents for This Blog
Good Reads, November 2017
Timeline of Conservative SF

torsdag 30 augusti 2018

Antivitismen och dess olaglighet


This is an article in Swedish on anti-whiteism. Here's a text in English on the same subject. -- Härmed några rader om ett aktuellt, politisk ärende. Det handlar om den antivita attityden. Det må vara att denna attityd grasserade värre i början av seklet än just nu. Men den finns latent och kan när som helst blossa upp igen. Därför måste den bekämpas. Och det kan göras med legala medel.
Det finns en "anti-attityd" mot vita idag. I västvärlden. Och inte minst i Sverige.

Detta är ett syndrom, en tendens.

För att ringa in detta syndrom kan jag samla ihop en rad indicier. Som antivita uttalanden av Fredrik Reinfeldt, Noel Ignatiev mfl:
. ”Ursvenskt är bara barbariet. Resten av utvecklingen har kommit utifrån.” – Fredrik Reinfeldt vid ett besök i Södertälje 2006
. ”Det var faktiskt inte vi svenskar som byggde Sverige. Det var människor som kom utifrån.” - Maud Olofsson, 2006
. ”Jag tror det är lite det som gör många svenskar så avundsjuka på invandrargrupper. Ni har en kultur, en identitet, en historia, någonting som binder ihop er. Och vad har vi? Vi har midsommarafton och sådana töntiga saker.” – Mona Sahlin på AB:s hemsida Ungt Val 15/3 2002
. "Vi bör blandas upp. Den vita hyn är värdelös. Det har vi alltid vetat men aldrig accepterat. Därför har vi i århundranden försökt påvisa ett icke-existerande samband mellan vit hud och överlägsen intelligens, eftersom ett sådant samband skulle ursäkta det faktum att vi faktiskt utgör den den av mänskligheten som är sämst rustad för överlevad. (...) Men varför finns den vita rasen över huvud taget? Bortsett från en ibland förekommande genetisk defekt, så är vi ganska onödiga." - Carina Rydberg i Bonniers blogg 13/5 2012
. "Målet, som är den vita rasens avskaffande, är så önskvärt att det kan vara svårt att tro att det skulle möta motstånd från andra än övertygade vita rasister.” - Noel Ignatiev, citerad efter bloggen Reaktion 18/5 2012 [ej längre online]
Hade dylika utsagor förekommit riktade mot till exempel svarta hade det tagit hus i helvete. Det hade varit Haagtribunalen direkt.

- - -

Låt oss tittta närmare på förre statsminister Reinfeldts uttalanden. Han ansåg till exempel inte att "svensk" var en folkgrupp. Det sa han i en debatt med Jimme Åkeson hösten 2010. Och detta är ganska grovt: Sveriges dåvarande statsminister förnekade att majoritetsbefolkningen saknade status som folk.

Detta är för sin del ett brott mot FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, där varje människa har rätt till en nationalitet (paragraf 15, se här).. Med "nationalitet" menar jag en etnicitet: "natio" är latin för "jag är född", och den nation man tillhör är det folk man tillhör. Att förnekas sin etnicitet på detta vis anser jag rättsvidrigt.

Att förneka ett folks existens: så gjorde man till exempel med ester, letter och litauer sedan deras länder erövrats 1940. Idag sker samma sak i Levanten där palestiniers existens som ett folk förnekas.

I Sverige förekommer alltså antivitt sentiment. I spetsen för detta gick på sin tid statsminister Fredrik Reinfeldt; se ovan. Det var inte ägnat att förvåna. Han stödde ju även terrorism: 110 miljoner till FSA i Syrien, det var han stolt att sända dem. (Källa: Fria Tider.)

Att han även hyllade uppror i förorten ("Husby inger mig en varm känsla") torde inte förvåna.

- - -

Härmed lite mer upplysningar om Noel Ignatiev, som citerades ovan. Han är en amerikansk professor.

Wikipedia skriver för sin del: "He [= Ignatiev] is best known for his work on race and social class, and for his call to "abolish" the white race."

Han säger sig vilja dekonstruera vitheten teoretiskt. Men det är förberedelse till folkmord i mina ögon. Det skulle nog Haagtribunalen anse om någon, till exempel, lika frenetiskt talade om att avskaffa négritude. Négritude är franska för "svarthet" och är ett begrepp som används för att beskriva de svarta folkens särart.

- - -

Vi vita existerar. Vi är 600 miljoner här i världen. Huruvida vi kommer att utplånas eller inte, det får framtiden utvisa. Jag kommer i alla fall att motsätta mig att såväl dödas, dekonstrueras som att avskaffas som begrepp.

Om antivitism sätts i system närmar det sig folkmord. Och folkmord är illegalt enligt FN-konventionen CPPCG = Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, 1948.

Folkmord är allvarliga saker. Och det handlar inte bara om att fysiskt döda folk. Till exempel torde alla former av antivita, svenskfientliga påståenden vara åtalbara som "förberedelse till folkmord". FN:s konvention om folkmord från 1948 är formulerad så heltäckande att även uttalanden, påståenden, utsagor och annat som förhindrar ett folks, som de vita folkens, förkovran och levnad, kan rendera åtal i Haagtribunalen.

- - -

Ännu ett relevant dokument i sammanhanget är FN:s deklaration om rasism från 1966. Detta dokument, ICERD (= International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination), säger detta om rasism:
I denna konvention ska termen ”rasism” ses som varje form av uteslutning, inskränkning eller förmån baserad på ras, hudfärg, börd eller nationell eller etnisk härkomst, vilka har till syfte eller verkan att upphäva eller försämra erkännandet, åtnjutandet eller utövandet på likställd fot av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på samhällslivets politiska, ekonomiska, sociala, kulturella eller andra områden.

-- ICERD, antagen i New York i mars 1966
Vi vet alla att vita diskrimineras idag. Startar du en svensknationell kulturförening får du till exempel inga bidrag. Har du däremot "rätt", ickevit hudfärg eller nationalitet får du miljoner. Detta är en oskriven lag. Det sitter i väggarna när Ungdomsstyrelsen och Kulturdepartementet ska ge ut bidrag till projekt.

Vad antivitismens kolportörer sysslar med är rasdiskriminering av vita. "Varje form av uteslutning eller inskränkning, baserad på ras": det är straffbart enligt ICERD.

- - -

Ett sista dokument som kan behöva anföras i ämnet är detta: vår egen regeringsform. Den har av antivita använts för att stödja deras sak. Men här är de formellt fel ute. Så för protokollets skull: Sverige är INTE mångkulturellt. Det står INTE i grundlagen.

Säger någon att ”Sverige är mångkulturellt, det står i grundlagen”, så är det lögn. Termen ”mångkulturell” osv. förekommer inte i Regeringsformen. Det som folk syftar på när de säger detta är en sats i paragraf 2 som säger att minoriteters ”möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas”. Före 2010 stod det ”bör”, den nya skrivningen med ”ska” var en skärpning. Men det var såklart långt ifrån någon klausul om att Sverige skulle vara mångkulturellt och att etniska svenskar därmed upphört att existera.

Att hävda denna mångkulturella vinkel är bara en maktdemonstration, en propagandafint av PK-falangen. Det är, kan man säga, ännu en del av folkmordssentimentet. Det sentiment som förnekar svenskarna en existens som folk och rätten till Sverige.
Relaterat
Nationaldagen 2018
Ett rike utan like (2017)

fredag 24 augusti 2018

Burning Magnesium -- presentation på svenska


Nyligen gavs min roman Burning Magnesium ut.
Burning Magnesium är en roman om östfronten. Språk: engelska. Den kom ut tidigare i år. Se presentation på engelska här.

Den engelska språkformen gör att den först och främst vänder sig till engelskspråkiga läsare.

Men nu nås jag av signaler som säger att även en del svenska läsare köpt denna bok.

Vilket såklart gläder mig. Och det föranleder mig till denna text.

- - -

Burning Magnesium är en roman på engelska. Och den språkliga redigeringen, gjord i samarbete med ett proffs i sammanhanget, är ypperlig. Så mycket kan jag lova.

Handlingen då...? -- Huvudpersonen är en svensk med dubbelt svenskt och tyskt medborgarskap, en viss Arno Greif. Fadern är tysk, modern svensk; han är född i Sverige 1919. Han gör först svensk värnplikt.

Sedan, 1941, kallas Arno in i tyska armén. Han kan teoretiskt strunta i detta och hävda att hans svenska värnpliktsstatus gör det illegalt för honom att lämna landet. Men han gör det ändå, beger sig via Norge till Das Vaterland för tysk inryckning i Hannover.

- - -

1942, efter soldatutbildning, är det östfronten som gäller för Arno Greif. Det blir strider i Stalingrad, Charkov, Kursk, Kamenets-Podolsky, Warszawa och Berlin. Detta upptar romanens huvuddel, s 20-250 (hela romanen är på 390 s).

Och mer ska jag inte avslöja. Annat än att jag gjort min läxa i att kolla in krigshistorien. Både strategiskt och i detalj. Både för hela arméers rörelser och för hur små förband beter sig.

Jag kan slutligen rekommendera en titt på Logiks sida för boken. Med en baksidestext som inte skrivits av mig. Denna text jämför boken med Jüngers I stålstormen.

- - -

Köp boken på Logik: som hård- eller mjukpärm.

Köp boken på Amazon.co.uk: som hård- eller mjukpärm eller e-bok.
Relaterat
Min Jüngerbiografi: presentation på svenska
Aktuell essä: Trotylstorm i öster
Burning Magnesium: presentation på engelska på denna blogg
Eld och rörelse (2007)

fredag 10 augusti 2018

Svensson: Johnnie Holt -- First on Mars (short story)


This is a science fiction story by Lennart Svensson, author of Redeeming Lucifer and other novels. The story plays on Mars in the year 2065, a time when the planet is terraformed and ready for colonisation. However, as the story begins, this transformation is still kept secret by the authorities.
Author's foreword: One of the supreme myths of science fiction is Mars, stories of the nearby red planet. All the greats of the genre have written about it, in some way or another. Among the eternal classics playing on Mars we have Bradbury's The Martian Chronicles and E. R. Burroughs' John Carter stories. Even today the genre touches on Mars, as in Kim Stanley Robinson's Mars trilogy and the films Total Recall, Mission to Mars and The Martian. Hereby my own humble attempt at presenting a Mars story.

- - -

He awoke and remembered a strange dream.

He had been on a ship, an old-school sailing ship. A man standing next to him on the deck had pointed to a constellation in the sky:

“The Pleiades,” he said, “remember that.”

Next, above the ship, a white swan came flying, croaking its indescribable song.

Then he awoke.

Strange, he thought. I’ve never been on a sailing ship. I’ve never seen one. Especially, there are no sailing ships here on Mars. Only arid desert.

He was an employee in a secret operation, a base on the planet Mars. It was the year 2065 and the base was still kept secret, still kept out of the eye of the public. The times might have been unfavorable for elite projects like this – a time of Earth liberating itself, of war scare and mass immigration being things of the past. Still, some strains of the self-righteous elite held on to power and kept running their weird projects, like having a base on Mars to flee to if world war broke out.

World war wouldn’t break out now. The Earth was more peaceful than ever. The peaceful, pro-white revolution had swept the Western world and brought everything else with it. Nonetheless, the secret Mars project kept going. It survived by its funding being hidden inside the intelligence service budget of the Empire ruling Earth. By tradition the intelligence community had many secret projects going, closed to the public eye.

- - -

Johnnie Holt, that was the guy’s name, the dreamer and the Mars base employee, a tall, slender figure with an aquiline nose and elongated facial features. And Holt of course knew of the development on Earth. He was born in Boston, USA, in 2023 and had seen both the anti-white society and the pro-white replacing it – both the rule of fear and the rule of trust coming after it. Still, he was employed by the government in a “black project,” a project funded by surreptitious machinations and covered up by lies.

But he wasn’t an evil, lying man. He was just a low-level bureaucrat, a clerk spending his day in an underground cubicle, filing and classifying routine matters in the running of the base, like keeping a check on stores and expenditure. He had been on Mars for ten years now. Communications to and from Earth, the shuttling of people, was done by a portal, allowing for instant translocation. Portal technology was another black project secret. For the hauling of larger objects there was a secret fleet of spaceships around.

The day of the strange dream of Johnnie Holt was otherwise an ordinary day on Burroughs Base. 142 people worked there, mostly engaged with terraforming the planet. The terraforming had gone on since the early 21st century. The base had been erected in 2014. Then, after the facilities were completed, the terraforming began – in secret, as with all the other things pertaining to the base project.

For the terraforming, firstly, the Martian polar ice caps were covered with dust, spread by crawler robots. That would melt them and water the seeds that other robots spread. Mars already had a thin atmosphere and, generally, it was in the bio-friendly zone because of its relative proximity to the sun. So, the plan to transform this desert world to a world of breathable atmosphere and waterways, maybe even seas, was deemed within the scope of possibility.

And when Earthy scientists, not initiated into the black project world, noted that the polar ice caps melted it was only interpreted as a natural process, as global warming of the Martian kind.

But, how long would they be able to keep the terraforming of Mars a secret?

How long, o Catiline? How long?

- - -

Johnnie Holt stood looking out over the Martian landscape through a scuttle, a circular, air-tight contraption of several plates of lucite. Stirring a cup of Lapsang souchong he absently said:

“The plains sure look green today.”

“Mm-hm,” said his controller colleague, Sam Spalje, sitting by a table in the coffee room for the junior section of the administrative corps of the base.

“So green that it’s almost, I don’t know, earthly. Liveable.”

“OK. Then step out!” Spalje said. “What’s stopping you.”

“Might as well do that.”

“No, seriously, you will die. Ain’t enough oxygen yet.”

“How do you know? You’re a scientist now?”

And then the conversation died out. Still, Holt persisted in looking out at the land – the flat, green from fungi – or sprouting grass?

And the sky. A touch of blue, hadn’t it...? Maybe even the hint of scudding clouds...?

He must have a look. He had to go outside.

Without a spacesuit.

It was madness but the dream last night, that of sailing to the Pleiades, had engendered a strange mood – a daring mood, an adventurous mood with dreamy undertones.

Long story short, after the end of the workday, Holt went to his 30-square meter living cubicle and had an energy drink. Then he sneaked away through a corridor and came to a hatch. He switched the two levers, opened the hatch and came out in a chamber. On the other side of it was another door.

He opened it – and stepped out in the open.

It was dark. The Martian night, in its roughly 24-hour cycle.

A thought flickered through his mind: I could survive even if the planet isn’t wholly terraformed yet. There is some atmosphere on Mars. Enough to sustain you for, I dunno --

But he had no feeling of asphyxiation. He could breathe. The terraforming was virtually complete. But in the prevailing mood of secrecy the authorities of course hadn’t made it public, not even to the base personnel.

Holt, standing on Martian soil, vaguely discerned the horizon in the east, black land under a pale brown sky.

He was dressed in pants and shirt and an overall, boots on the feet and a tight cap on his head, in his pockets a water bottle and a power bar. So, he could venture out and see the sights, take a little tour.

He wondered: I’m the first man venturing out freely on Mars. That is, I’m not the first man ever. There have been crews in this Burroughs Base project going out in spacesuits, controlling the terraforming robots and such.

Still, he thought, I’m the first man venturing out on Mars freely, without a spacesuit. I’m the first free man venturing out on Mars. I’m here because I want to be here – here, out in the open.

He wandered along and came to a hill. In it, he found a cave. All the time he breathed freely, not feeling tired or worn out. The terraforming had reached the viable level, a level of man being able to breathe the air created by seeding, watering and growing plants engendering a photosynthesis, creating an atmosphere with a healthy portion of oxygen.

He sat down in the cave and had some water. He wasn’t hungry but he thought that he could have some of the energy bar later, after some sleep.

- - -

That morning he dreamed of a long-haired, clean-shaved male figure in a tunic and a robe, standing in the plains and pointing to a seven-star constellation. Holt immediately knew that it was the Pleiades.

Again, the Pleiades...! First that ship-dream, now this.

And then, when he awoke, it got even more strange.

He had some water and a few bites on the power bar.

And when he again ventured out in the open, he saw the dream figure there.

A long-haired man in a tunic and a robe.

He approached him. The sky was bright, the air as fragrant – and breathable – as ever.

A fine Martian dawn, indeed...!

“A fine dawn, we have,” Holt began when he was close to the man.

The man, a mild, elevated type, nodded and said:

“Indeed. Welcome back.”

“Back?”

“You are back now. Man, white man, man of Pleiadean origin, is now back on Mars.”

Holt let that sink in.

The sun rose above the horizon, turning the landscape to a gold-tinged green.

“So I’m the first, then? First man to venture out on the Martian surface?”

“Well, there have been expeditions. But they all wore hermetically closed suits. You are the first to go out without a suit.”

Holt nodded. He was historic, he was legendary. OK. He didn’t care about that, really. He just wanted to go on doing what he had begun, explore the land, venture out. Climb the mountains of Mars. Go where no man had gone before. His ten-year stint on Mars, living inside Burroughs base, sure had given him time to dream.

Then he came to think of the other guy and who he really was – a man in an old-school garb, standing in the Martian plain. And having asked it, Holt got the answer:

“I’m Angelicus, the 17th century adept and subsequent ascended master.”

“What’s an ‘ascended master’?”

“It’s a human being having lived several lives, lives intent on spiritual evolution. With time, after many such lives, he or she becomes a constantly conscious, constantly blessed person, an astral being able to project his astral body into everyday reality and teach men.”

Holt didn’t at once understand what Angelicus meant. So, the latter explained further and said that he was a kind of demigod with a history as a human being, by cleansing his karma having reached a higher level.

“And I’m not really here,” Angelicus said. “It’s only my astral body. My ‘soul,’ my essence projected in relatable form.”

“OK,” Holt said, a bit uneasy at the prospect but calmed by the other’s tranquil countenance.

“I’m here to teach you. Inform you,” Angelicus said. “As intimated you are a representative of man, white man, having come back to a planet he once lived on.”

- - -

They took a stroll over the land, Angelicus meanwhile explaining that man originated in the Pleiades 6 million years ago. 2 million years ago a Pleiadean, human contingent settled on Mars and colonized it, cultivating the land, building cities and creating a buzzing civilization. Then 1 million years ago, an accident destroyed it.

“An accident?” Holt said. “Just like that?”

“Indeed,” Angelicus said. “Those Pleiadeans weren’t angels, like me. They were men, with all their faults and advantages. They experimented with nuclear power and accidently blew themselves up – the culture, the habitats, everything, killing off all life on the planet.”

“Aha,” Holt said, somewhat wiser, non the calmer. So, even in olden days, in a cosmic past, man could goof and falter. That was human, maybe.

“But a small contingent,” Angelicus continued, “built a merkaba, a layout of pyramids able to generate a dimensional passage. Such a passage was indeed created, enabling a Pleiadean, Aryan group to leave devastaded Mars and head for Earth, in 65,000 BC. Man lived on Atlantis then and this group settled there.”

“Wow,” Holt said.

“And you and all white men originate from them. Well, partly. There had been other Pleiadean sowings of Earth even before and after, like the seeding of Hyperborea in the last interglacial and the Caucasian outflow in what you call the Bronze Age. That was due to another portal passage.

“White man went on to dominate Earth. In post-Atlantean times there were other races of peoples around, created by other aliens seeding Earth, like the Annunaki. Now Aryan man ventured out and subdued these races, putting his stamp on the lands culturally and ethnically. Maybe some of his chauvinist strain seen on Mars was still around. But he, Aryan man, white man, also had a talent for responsible government, ordered religion and ordered society. That was his legacy, in the east and the west, the north and south, in Europe, the Middle East, India, China and the Americas. In Europe, his legacy remained most visible and pregnant, ethnically, politically, culturally and linguistically.

“OK,” Holt said, halting by a pool of water. “Interesting all. But did white man really go to China and the Americas? I mean, I’ve heard of old Europe’s founding white culture and Aryans in Persia and India, but the other?”

“Seek and you will find,” Angelicus said. “Seek in the records of secret history. For instance, there has been found red-haired mummies in America.”

Changing the subject, Angelicus looked down on the pool and said:

“Drink it, Martian! Drink the water.”

“But still-standing water isn’t healthy, I’ve heard.”

“It’s a well. The warmed climate, enabled by terraforming, has engendered this well. Frozen water in the rock, now trickling forth by capillarity.”

Holt nodded and went down on his knees, putting his mouth to the cool surface and
having himself a mouthful.

Standing up again, wiping his mouth, he said “ahh”. He enjoyed the taste of really fresh water. He had never even had that on Earth, even though it was still to be had in remote forest and mountain regions and such. He had lived his whole life in artificial surroundings, first on Earth, then on Mars.

- - -

The pale Martian sun had reached the apex of its course. They were in the Arabia Terra region. Thanks to terraforming the formerly red, arid plain now had grass, fern and moss growing on it.

“So, my dear earthly man,” Angelicus continued, “as I said – welcome back to Mars. Your kind has been here before. That Pleiadean colonizing I spoke of. So, this is merely a return to your place of origin, a chance of reconnecting with your roots – the Pleiades.”

Saying this, he pointed up in the sky. The sky was too bright to show stars but Holt knew that he pointed to the seven-star cluster that was the constellation in question, the Pleiades. Just as he had seen it in his dream.

“Aha,” he said. “But, can you show me some remains of that Pleiadean colonization here on Mars?”

“Of course. If you don’t mind some astral tripping.”

“What’s that?”

“The way I fly.”

With this, the spiritual master touched Holt’s forehead – and in the next moment, he was soaring above the plain. When he turned around the saw his body lying prostrate on the ground. At his side, Angelicus said:

“Don’t worry. Your body is safe and sound. And you’ll return to it later.”

“Must I?”

“No, actually not. You can remain in soul form, if you think you’re ready for that.”

“Gee.”

“But first, a tour of Mars – an astral tour. Your astral body having a survey of the hotspots!”

The pair soared over the green plain and then flew over a rather hilly region, a red, stony desert of the usual Martian kind.

Then more plains, more greenery – and then a larger mountain looming up ahead – and then they headed for the top and alighted upon it.

“Wow,” Holt said, seeing the surroundings of red desert, green plains and silvery surfaces indicating water.

“Some sight, eh,” Angelicus said. “We’re standing on the top of Mount Olympus. The highest mountain in the solar system. 27 kilometers high.”

“Thanks for taking me here,” Holt said. “But you talked about Pleiadean remains. And this is...?”

“No, this is just a stopover. Thought you might like to climb the highest peak in M-1, if only in astral form.”

“Why, of course. Thank you.”

They tarried for a while and then flew east again, heading for the region of Cydonia, north of Arabia Terra. A rather large structure was soon to be seen ahead, an enormous face looking up into the sky.

“The Cydonia Sphinx,” Holt said. “Great to see it from above.”

“So, you do know of it?” Angelicus said.

“Of course. We all do. An anomaly the authorities tried to explain away when it was discovered by the Viking Mars probe in the 1970s. However, I’ve personally been part of the cover-up so I mean, OK, whatever...”

They homed in on the structure and soon was inside it, just like that, because they were both astral bodies, immaterial. Soaring around in the interior Angelicus showed Holt bas-reliefs, inscriptions and remains of the Pleiadean presence. He said that the Pleiadean colonizers had built the structure, hewn out of solid rock and hollowed into a hall.

“A grand hall,” Holt said. “Red splendor, red rock... what can I say.”

“Just take it all in. Pleiadean remains, reminding you of humans having been here before. Colonizers claiming a planet and making it into a grand civilization. But recklessness and ‘too much head, too little heart’ caused them to devastate the land. In fact, destroying the whole ecosystem. Mars was habitable before they came, it had water and air and vegetation, but after their wayward experimentation, their tampering with the forces of nature, they blew the system up and died.”

“Except for the ones escaping to Earth.”

Angelicus nodded, adding:

“The lesson is: abandon nuclear technology. Go for crystal technology instead.”

“We already do,” Holt said. “I mean, crystal technology is out and about, as in crystalmagnets making quibbles soar.”

“But you still have nuclear energy.”

“We do.”

"This must cease. Spirit science strives for unity, for totality, unus mundus. Splitting the atom is anathema to this."

- - -

They left the interior of the sphinx and then flew here and there in their astral tripping, seeing remains in the land in the form of cities, roads and even canals. One canal led from the crater of Hellas Planitia and further north. In due time, when the terraforming had created enough water to result in the ocean of Mare Katharina and other water basins, this would be the river Madsus. Then, that river would flow from the round lake of Planitia to the northern ocean, the northern hemisphere of Mars having lower elevation than the land in the south and thus becoming an enormous water basin, an ocean, almost covering the whole northern part of the planet.

They saw the sights, astrally climbing the mountains of Mars, soaring along Valles Marineris, flying over the northern flats, and then returning to the plain where they had first met. By this, Holt’s soul spontaneously returned to his body, that was his inner wish, his overall, spiritual intention. When he was back in his corporeal form, opening his eyes, it was night, the stars twinkling above.

Angelicus was still with him. He bade him to stand up and led him to the well once again. Holt had his fill and even filled up his water bottle. Then they went to the cave where Holt had slept his first night in the open. Sitting by the mouth of it Angelicus said:

“So, do you now have a perspective on things? On Mars, man, the Pleiadean strain and all that?”

“I do. And I shall not do experiments in nuclear technology.”

“Well, fine. Do what you please; I’m no dictator. I’m just a guide showing you, representative of the Man to Come, of free mankind, the lay of the land.”

“Thank you, Angelicus. It has been most instructive.”

Holt spoke the truth. He was slightly overwhelmed by what he had seen. White man had a grand past and a grand future, too, for what it seemed. He would have a future in space, on Mars and beyond. He would colonize Mars and, in due time, re-establish contact with Pleiadeans, his ancestors.

But this colonizing of course had to be done openly, not as a black project, a secret project. The program was overripe for being made public. The elite plan of having Mars as a safe resort during a nuclear war was passé now, with Earth going through the popular, peaceful revolution.

And now what? For Holt personally? Go on living in the open, live on water...?

He asked Angelicus about this. The master then taught him how to live on sunlight. Going barefoot over grass, drinking water and basking in the sun gave enough energy to live on. It sustained the astral body and etheric body and, by influxus, the physical body.

In the following days, Holt learned this. And he could summon Angelicus for more lessons of this and that when needed. And, to make a long story short, soon the Mars colony was revealed to the public by an insider, a whistle blower. The project of terraforming was also made public.

The reaction among the public, among men of Earth, among white men, those who cared about such things as space colonization – Faustian man, always going Beyond the Beyond – that reaction was mixed. It was like: to build a Mars base and terraform the planet and not telling the public was criminal, yet, the plan itself was grand and heroic. So, the plan was taken over by official authorities. And a surge to colonize Mars went ahead.

The planet now had breathable air and water, however, not enough to sustain a massive invasion of humans. Not mass immigration once again...! There were strict quotas on who would go there and why.

But it happened. After 30 years, the settlement of Runaburg in Terra Arabia had 20,000 inhabitants. This soon became the capital of Mars. It was situated 17 km northwest of Burroughs Base.

Most importantly, Mars became the virtual possession of white man. Only he had the drive to go there. It was no surprise. In the past, what race was most persistent in conceiving of the stars, the planets...? -- The white race.

There might have been stargazers and astronomers-astrologers in other cultures, but the enduring scientific strain of looking at the stars and trying to fathom their inherent mechanics, that strain was an expression of white man, Faustian man. A man breeding a culture of exploration, of going Beyond the Beyond, conceptually and tangibly. The culture of Erathosthenes, Gallilei, Brahe, Kepler, Copernicus, Newton, Einstein, Goddard, Oberth, von Braun, Koroljov, Gagarin, Shephard, Glenn, Armstrong.

And Johnnie Holt. After a year of living in the Martian open, subsisting on water, sun and air, an earthly expedition arrived and made contact with him. It was an official expedition, using the previously hidden technology of the black projects’ world, with a crystal magnet-driven ship enabling a mere ten days to go from Earth to Mars. Supported by the facilities of the already established Burroughs Base the expedition soon encountered Holt, living, so to speak, on its doorstep, in the cave not far away from it, the base where he once had worked.

He became known as “The First Man on Mars,” meaning the first free man, the first one breaking out of the confines of the elite project planning to have Mars for its own purposes. He became known as “The First Man on Mars” or simply “the Martian”. Having made contact with men once again he readapted to an ordinary life, one of eating food and living in a habitat. For a while he continued to work as a clerk in the terraforming project. Soon, however, he could quit work for good, living by doing speaker tours on Earth, spreading the gospel of Angelicus, that of white man having a great future in space, on Mars and beyond. He preached the Pleiadean strain.

- - -

In his lectures, Holt spoke of many things within the framework of white space exploration. Spurred on by galactic history he became a pro-white spokesman, preaching against anti-whiteness and for “white community going its own way”. For instance, in Stockholm on June 23, 2070, he said this:

“White man will conquer space. You know what I’m talking about. Newton, Verne, Tsiolkovsky, Goddard, Oberth, von Braun, Armstrong. I’m not saying that other races can’t contribute. I’m just saying that for many reasons, now’s the time for white man to go his own way.

“I mean, today it’s no matter who concocted the infamous anti-white ideology. I’ll skip that for now...! Instead, I say: from the mid 20th century and on the expressions of sympathy towards white man from black, yellow, red man were few and far between.

“OK. I’m not saying that white man is an angel. But neither is he the demon the late 20th, early 21st century portrayed him as.

“White man enduring non-white mass immigration as a sort of punishment for perceived evils? OK, whatever. But now you’ve had your time, non-whites. You’ve thrived by living in white man’s technotopia, by benefiting from inventions like the car, the train and the plane, by central heating, sewage systems, electricity and information technology. And it was yours by right, right? Yours to use and benefit from, with not a word of thanks to the spiritual father of all this? A compensation for perceived evils, done to you by white man?

“OK. Then don’t follow us if we go to space and continue colonizing Mars.

“Don’t follow us, then, if we’re so evil.

“This is white community going its own way – into space.”

For the fees received Holt bought himself an apartment in a Runaburg redstone house, filled with objets d’art, carpets and furniture given to him by people thankful for his legendary feat, that of being the first man to venture out on the Martian surface alone, as a free man, free of the confines of a wayward secret program.

Burroughs Base and Runaburg were situated in what was until then known as Arabia Terra. Now it was renamed Aryavarta – land of the Aryans. Because it and all of Mars became the virtual domain of the white race.

Of course, there were no ethnically profiled quotas, no race laws prohibiting a black, a yellow or a red man from going to Mars. It just happened to be that predominantly and essentially, space colonization became a white thing. And, looking at white history, it was in the cards.

Barring a few individual examples, no other race altogether had the same urge to go to space and head for Mars, to colonize a new world, as the white race had. It was the same urge having had white man build ships and sail from European shores to America, India, China – by Vikings, Portuguese, Spaniards, Frenchmen, Dutch, Englishmen. Over time and accounting for the consistency of the projects, no other race had the staying power of the white race in venturing out, claiming new land and shaping it after his image. No other race was shaped by the image of “going to space” as white man was.

It was the white syndrome all the way back from Pleiadean man coming to Mars 2 million years ago. Venture out, claim the land, fashion it.

It was what Aryan man did: venture out, create empires.

Now, at the end of the 21st century, to white man, going into space was a case of necessity. To other races, it was just “one of those things”. Other races were happy to thrive in their earthly places of origin – Chinese in China, Indians in India, MENA people in MENA, Africans in Africa, etc. For its part, this strain was sealed in 2092 by the Charta Mundi convention, securing the existence of all people in their places of origin. This consolidated the gains of the peaceful revolution begun in the 2050s, restoring white countries to their majority populations – white men, Aryan men.

The Charta also secured the existence of white man in the multicultural USA. As such, this treaty didn’t come up with anything new. It merely stressed that ICERD – and the related convention CPPCG, incriminating genocide – should be respected. This put an end to the anti-white syndrome. Other than that, making the US secure for white man engendered a space colonizing surge. In the euphoric realization that white man had been on Mars before, the gospel spread by Holt’s lecturing, the American whites who matched the requirements emigrated to Mars in large numbers along with brethren from Europe, Australia and New Zeeland.

On Earth, Aryan man’s lands were secured as white lands – and “upstairs,” in space, white man took the lead in colonization. Therefore, Mars, the subsequent colony of Venus, and, later, the star systems man colonized to form the Mirotanian Empire, became a predominantly white dominion. It was explicitly and implicitly white. It was an Aryan space empire, with Mars as the first stopover and with a possible re-connection with the Pleiadean Realm as a distant goal.

That was the legacy of Johnnie Holt and his era.
Related
Redeeming Lucifer
Details
Going After the Saurian Baddies
Good Cop, Mad Cop
The Middle Zone
Virtual Guru
Illustration: Robert Svensson

onsdag 1 augusti 2018

Heinlein: Starship Troopers (1959)


This is a post in Swedish. About Heinlein. A post in English about him can be found here. -- Härmed en titt på romanen Starship Troopers av Robert Heinlein.
Starship Troopers är en odödlig sf-klassiker. Och en högerklassiker. Man kommer inte undan den i ämnen som "sf från höger" och liknande.

Gällande svenska utgåvor av romanen så kan detta sägas. En svensk utgåva från 90-talet har sin titel på engelska, uttryckligen "Starship Troopers". Det var väl för att associera till filmen som då var aktuell. Sedan finns det en svensk utgåva från 80-talet som heter Stjärnsoldaten. 90-talsutgåvan torde vara något bättre översatt.

Så vad ska man säga om boken annars då, så här inledningsvis...? -- Jag kan bara säga: du som är högerradikal "måste" läsa denna bok. Den har mycket att ge vurmaren för krig och heroism. Dessutom ger den argument för ett auktoritärt styrelsesätt.

Det är ju till exempel så att denna bok har fostrat en ny generation svenska högerradikaler. Det kan jag själv vittna om. Många har hört av sig till mig och sagt att Heinleins bok var en ögonöppnare.

Och dessa högerradikaler var inte libertarianer eller moderater. Ånej, mer än så: anti-PK-höger, det var vad de var.

Så Heinleins gångbarhet i radikala kretsar ska inte underskattas. Hans opus från 1939 till 1959 var ett under av radikalkonservatism. Det hävdar jag i boken Science Fiction Seen From the Right.

- - -

Starship Troopers utspelar sig i en interstellär framtid. Människan har råkat i krig med en aggressiv art. Totalt krig råder. Och vi får följa menige John Rico där han tar värvning i "mobila infanteriet", en rymdskeppsburen stormbrigad som slår till än här, än där mot fiendens planeter.

Boken är spännande och realistisk. Heinlein hade varit sjöfficer och kunde sina saker i ämnet "hur en flotta opererar". Heinlein kan berätta, han ger oss interiörer från Ricos bana vid värvningen, i grundutbildningslägret och i stridszonen.

Berättarperspektivet är första person. John Rico för ordet. Stilen kan nog bli lite överdrivet tuff här och där. För en genuint "civil" person kan det ta lite tid att vänja sig vid stilen. Såsom inledningskapitlet furiösa action. Men överlag är bokens stil "helt rätt". Heinlein låter inte kriget bara bli en antiseptisk, lättöverskådlig verksamhet såsom Gordon Dickson i sin militära sf (Dorsai, Tactics of Mistake). Här är det liv och blod och kriget som totalt, elementärt, man vill nästan säga mytiskt fenomen.

Boken är även teoretiskt intressant. Samhällsteori diskuteras och det görs relativt lättåtkomligt. Heinlein har den stil som krävs för att ledigt stoppa in seriösa resonemang i berättelsen. Frågan som främst diskuteras är: hur skapar man ett styre som förenar auktoritet med ansvar? Diskussionen i romanen sker dels i form av lektioner hållna av en skollärare, återgett som Ricos minnen av hans skoltid. Dels i form vad som sägs av en lärare i det militära. Båda påverkar bokens huvudperson, båda belyser ämnet "ansvar" ur olika synvinklar.

Så in alles är detta en tidlös klassiker inom sf, ja litteratur överhuvud taget.

- - -

Ska man nämna fler av Heinleins böcker som torde passa för en svensk högerradikal så finns det förvisso mycket. Om lätt episodiska men ändå matnyttiga rymdresor, med konservativa visdomar portionerade ut medan ljusåren piskar rymdskeppsskroven, handlar romaner som Varning för okänd planet och Stjärnorna väntar.

Sjätte kolonnen handlar för sin del om hur USA invaderas av ett asiatiskt imperium. I frigörelsen från detta diskuteras bland annat rasliga skillnader mellan vita och gula. Ingen annan sf-författare än Heinlein har behandlat ras så öppet. Så denna roman är rätt unik av detta skäl. Och läsvärd även i övrigt som en operativ studie av en motståndsrörelse som tar tekniken till hjälp.

Novellsamlingarna Bortom jorden och Mannen som sålde månen är inte så kontroversiella. Men Bortom jorden är för sin del ett fint exempel på Heinleins vision av en framtid i solsystemet. Och Mannen som sålde månen är åter en sådan där "operativ" story. I projektet "hur ta sig till månen och tillbaka" ger Heinlein sin nyktra version, med teman som ingenjörskonst, finansiering och hur man leder en komplex organisation. -- Dessa två böcker må vara en aning tekniskt passé men det stör verkligen inte. Nerven och energin i berättandet är tidlös.

Den sista rejälare Heinleinboken var Revolt mot jorden från 1966. De som kom senare bör undvikas av den seriöse högerradikalen. Hans bästa verk skrevs 1939-1959. Men då var å andra sidan praktiskt taget allt bra. Så där har man en 30 böcker att botanisera bland.

- - -

Och en bok om att ta värvning i rymdkåren och ta ansvar och bli en man, lite som Starship Troopers men mer som en ungdomsbok, är Rymdkadetten. Som roman är den ändå utmärkt. Den är tämligen trovärdig i sin skildring av hur man tar sig igenom grundutbildningen, och upp i graderna, i det miliära.

Rymdkadetten skrevs 1948 och då höll Heinlein igen lite på de soldatiska attityderna. 1959, då han skrev Starship Troopers, gick han "all in" och struntade i konsekvenserna. Han skrev nu medvetet lite på gränsen, lite chauvinistiskt. Mycket riktigt ville inte hans förläggare tills dess, den som gett ut Rymdkadetten med mera (Scribner's), ge ut Starship Troopers. Den fick ges ut på ett mer vuxenorienterat förlag. Och blev en klassiker för tid och evighet.
Relaterat
Om Heinlein i "Science Fiction Seen From the Right" [blogginlägg på engelska]
Sf från höger [engelska]
Tidslinje: konservativ sf

måndag 30 juli 2018

tisdag 24 juli 2018

Omstridda fenomen


In Swedish. -- "Omstridda fenomen": märkliga gråzons-grejer. Som sjöodjuret i Loch Ness och dylikt. Det ska jag avhandla här.
Ända sedan 1980 har jag levat i gråzonen. Då läste jag boken ”Naturligt – övernaturligt”. Den handlade om OVNI:s, pyramider, Loch Ness-odjuret och liknande saker. Sedan vidtog läsande av tidskriften Borderline samt böcker som ”The Illuminoids” av Wilgus och ”Cosmic Trigger” av R. A. Wilson. Och när jag skaffade internet på 00-talet fick jag fler ledtrådar genom att läsa en och annan webbsida.

Så härmed en översikt över allsköns gåtfulla fenomen, med försök till svar.

. Atlantis -- nog hade Platon och Edgar Cayce rätt i att denna kontinent existerat. Förutom deras vittnesmål är Drunvalo Melchizedeks "The Ancient Secret of the Flower of Life" (2000) en bra källa till Atlantismysteriet.

. Lemurien -- var en kontinent, eller ett slags arkipelag, i Stilla havet väster om Sydamerika. Öarna sträckte sig från Hawaii till Påskön. Lemuria har liksom Atlantis sjunkit. Melchizedek har skrivit även om Lemuria i nyssnämnda bok.

. Loch Ness -- det finns, enligt focusonrecoverys ”Wave Transcript”-källa, cirka 50 sjöormar i denna sjö. Det låter mycket. Men OK. Respektive individ är cirka 40 fot lång. De lever i undervattensgrottor. De kan enligt andra källor antas vara relikter från jordens geologiska medeltid (Jura).

. Monstruösa typer -- focusonrecoverys lapidariska källa i ”The Wave Series Transcripts” säger att ”the Beast of Bauvan” (franskt monster 1764-67), West Virgnias ”Mothman” och Londons ”Spring Heeled Jack” var varelser från en annan dimension. De kom oförhappandes hit genom en reva i dimensionsväven. Detta är en förklaring jag härmed bara noterar.

. Pyramiden -- jag har inte på något sätt uttömt mysteriet med Giza-pyramiden här. Men det är en början kan man säga.

. Påskön -- dess statyer föreställer enligt uppgift Nefilim, en 3-4 meter lång art jättar som även nämns i Bibeln (”Guds söner” i 1.Mos 6.1-4).

. Tunguska -- sibiriska Ryssland, 30 juni 1908: en explosion fäller träd över ett stort område. Smällen var 1000 gånger kraftigare än Hiroshimabomben. Enligt focusonrecovery skedde detta pga. desintegrerandet av en fissionsreaktor på ett robotskepp sänt ut av ”konfederationen”. Skeppet hade slutat fungera och styrdes därför till en ödemark där det skulle orsaka minsta tänkbara skada på människor. Det blev Tunguska i Sibirien där det sprängdes. – Enligt en annan källa på samma sajt var det ett kometfragment som orsakade denna detonation. Frågan vad Tunguskasmällen egentligen var kvarstår alltså.
Relaterat
Hancock: Fingerprints of the Gods
Jordkrönikan
Illustration: Poseidonis, huvudstad på Atlantis.