måndag 8 augusti 2011

Mellanösterns geografi


Vad är egentligen Mellanöstern? Vilka är dess geografiska gränser?
Det har talats om Mellanöstern hela 2011. Men vad är då Mellanöstern, rent geografiskt? Det ska jag skriva om här.

”Mellanöstern” är området mellan Europa, Indien och Afrika. Det är Mesopotamien med periferi, för att utrrycka det enkelt. Sedan finns det några distinktioner som behöver göras, några detaljer som måste klargöras. Det följande resonemanget är baserat på sedvana och känsla så opponerande röster uppskattas.

Vi har idag begåvats med begreppet MENA, ”Middle East and North Africa”. Det antyder att Afrika norr om Sahara hör till Mellanöstern. Jag har själv, baserat på historiska faktorer, alltid sett det så. Perserriket, Alexanderriket, Kalifatet och Osmanska riket bestod alla av ett kärnland i Mespotamien plus nordafrikanska regioner. Därför tycker jag man bör räkna Nordafrika till Mellanöstern. Dock kan begreppet ”MENA” fortsätta att användas som beteckning för Mellanöstern och i sammansättningar (”MENA-invandrare” osv), eftersom det är så kort och koncist.

Vi går vidare. Afrika söder om Sahara hör inte till Mellanöstern om ni frågar mig (och alla andra). Dock kan Östafrika sägas höra dit: Sudan, Etiopien och Somalia har sedan urminnes tid tack vare vattenvägarna varit nära förbundna med Arabien och Egypten. Etiopiens och Sudans grannar Kenya och Zaire har dock traditionellt varit avskurna från dem (och därmed från Mellanöstern) tack vare djungel och urskog.

I söder avgränsas Mellanöstern av Indiska oceanen. Och i öst?

- - -

Ja, vad avgränsas Mellanöstern av i öst? I öst avgränsas regionen av bergskedjan mellan Afghanistan och Pakistan, Hindukush med Khyberpasset. Pakistan är nog för sin del ett muslimskt land och islam må vara ett typiskt MENA-karakteristikum, men pakistanierna är etniskt sett indier och de använder indisk skrift. Så för vad det är värt anser jag att vi här har gränsen mellan två kulturer, Indien i öst och Mellanöstern i väst. Pakistan tillhör inte republiken Indien (Bhârat) men det tillhör den indiska kulturkretsen vill jag mena.

Och: pakistanierna är muslimer men så är även indonesier utan att tillhöra Mellanöstern.

Afghanistan och Iran tillhör Mellanöstern. Huruvida de gamla sovjetrepublikerna Turkmenistan osv ska räknas hit också kan diskuteras. Nästa gräns är i alla fall Kaukasus, då nästa gräns är Bosporen. Borta i Västafrika kan sydgränsen dras någonstans i Västsahara. - Således har vi vårt Mellanöstern klart definierat som Nordafrika plus Afrikas horn, Arabiska halvön, Mesopotamien, Iran och Afghanistan plus Mindre Asien, dvs dagens Turkiet. Att Levanten med Israel, Syrien och Libanon plus Jordanien också hör till Mellanöstern är ganska givet.

Då är min definition av begreppet Mellanöstern klar. Det är i daglig tal en något vag entitet som behöver fastslås. Alla vet vad Indien, Europa och Kina är medan Mellanöstern begreppsmässigt hamnat mellan stolarna. Dock är det en ärevördig representant för en av de fyra världskulturer som utgått från den euroasiatiska landmassan, som antytt: Kina, Indien, Europa och Mellanöstern.

Att däremot bara tala om ”Asien” om allt som är öster om Bosporen syns mig andefattigt.
Relaterat
Science fiction från höger
"Actionism" -- presentation på svenska
Ett rike utan like (2017)
svd svd svd dn dn dn dn dn

5 kommentarer:

Hasse sa...

"Pakistan är nog för sin del ett muslimskt land och islam må vara ett typiskt MENA-karakteristikum, men pakistanierna är etniskt sett indier och de använder indisk skrift."

Finns det en indisk etnicitet? Både Indien och Pakistan har ett antal olika folkgrupper med egna språk och identiteter. Den stora skillnaden mellan länderna kan förutom religionen sägas vara språket.

Hindi och urdu är förvisso språk med gemensamma rötter, grammatik och fonologi. Språken har dock olika alfabet. Urdu är baserat på det arabiska alfabetet medan hindi använder devanāgarī. Urdu har även lånat många ord från persiska och arabiska medan hindi har inspirerats mer av sanskrit.

Min uppfattning är att Pakistan har mer gemensamt med Afghanistan än med Indien. Förutom att religionen är den samma i Pakistan och Afghanistan delas ett antal folkgrupper av gränsen länderna emellan. Pashtunerna är en av de större (den folkgrupp som talibanerna hör till). Och Pakistan har alltid haft intressen i Afghanistan. Även geografin är till stora delar likartad.

Man bör heller inte glömma Pakistans avståndstagande från Indien och dess sekularism. Efter stor-Indiens självständighet från Storbritannien ansåg sig pakistanierna så pass annorlunda än övriga indier att de bröt sig ur i ett blodigt inbördeskrig. Även Bangladesh är ett resultat av detta krig men det är historia bortom Mellanöstern.

Brasklappen får väl vara att den indiska kulturen har en stark ställning i hela närområdet. Där t ex Bollywoodfilmer, indisk musik, indisk mat och indiska kläder är populära bland delar av medelklassen i såväl Pakistan som Iran.

Svensson sa...

Pakistan är lite av gränsfall. Man influeras en del av Mellanöstern. Dock finns många specifikt indiska drag, som firande av diverse fester med blommor och färgpulver. Ok, detta är vagt, men jag tycker det finns en 0omisskännlig indisk känsla över Pakistan.

Sedan, visst finns det en indisk nationalkänsla. Det dravidiska söder och det ariska norr har ÄNDÅ en gemensam feeling. Ett par tusen års historia t ex. Man var enat rike under Ashoka på 200-talet, sedan successivt igen (Maurya, Mogulhärskarna, The Raj).

Pakistan tar avstånd från Indiens sekularism? Politiskt ja. Men Indien är intrinsikalt religiöst. Men då är det ju motsättning islam-hinduism som förvisso är en stridsfråga.

Anonym sa...

Jag finner din definition godtagbar, men i bredaste laget. Traditionellt brukar mellanöstern ses som Arabiska halvön plus Levanten och Mesopotamien. Det är också vanligt att man lägger till Anatolien, Egypten och Iran med Kaukasus.

Det här med enkla kategoriseringar är något av ett gissel. Det känns som om man vill göra det enkelt för sig och skapa ett överskådligt kulturområde, men hur ska det gå till? De iranska och turkiska kulturer som haft kraftig påverkan på mellanösterns utveckling har också haft ett starkt fäste i Centralasien, som i syn tur haft kopplingar till både Kina och Ryssland. Därtill var grekerna en maktfaktor i området under lång tid. Ska vi lägga till området öster om Bosporen också? Balkan?

Och så rullar det vidare...

Mellanöstern är kort och gott ett generaliserande begrepp för sydvästasien med omnejd, som fungerat som en vägkorsning mellan de tre kontinenterna sedan urminnes tider.

/Björn

Anonym sa...

Det ska givetvis stå "väster om Bosporen" och "i sin tur" ;)

/Björn igen

Svensson sa...

Tack Björn. Diskussion är vad som behövs. "Mellanöstern" är ett delvis vagt begrepp och kan behöva preciseras.

Men jag tänker så här: ta en historisk atlas och kolla upp regionens historiska stormakter, Assyriska riket, Perserriket, Alexanders rike, Sassaniderna, Kalifatet och Ottomanska riket och vad får du? Jo, ett kärnland kring Mesopotamien-Levanten och sedan successivt tillagt med Iran-Affe, Egypten-Nordafrika och Turkiet.

Bosporen, Kaukasus och Hindukush är gränserna. Söder om Sahara har man aldrig styrt. Med andra ord, du får ett sedvanebegrepp jag kallar "Mellanöstern" med den geografiska utsträckning jag här redovisat.

Grekerna är vad det beträffar ett villospår. Grekland (området väster Bosporen) är periferi i Alexanders rike och i Ottomanska riket. Romarriket är ett cirkumfluvialt mellanspel, möjligt tack vare Mellanösterns dåtida svaghet. Centralasien är en omstridd zon mellan Mellanöstern, Kina och Ryssland och har varit det länge.