fredag 19 oktober 2012

"Galactic Superwave": reflektioner


Härmed en hypotes. Den berör ett fenomen som kallas "Galactic Superwave".
2012 är Drakens År i den kinesiska kalendern. Detta Drakens År lovar ”stora förändringar och förstörelse av det gamla”. Och det är vad jag tror kommer att ske i år. Över tre kvartal har förvisso redan passerat av året, detta omtalade 2012. Men jag anser t.ex att frånvaron av större krig i Mellanöstern är ett gott tecken. Förra året gick det ju hur lätt som helst att få med folken på Libyenintervention. Men idag, i Syrien, är det tvärstopp. Det sa jag i augusti. Min analys är densamma idag.

Nåväl. Det är Drakens År och världen förändras. Anser jag. Men du som tvivlar kanske säger, so what, 1964 var också Drakens År och då hände inget särskilt. Taget säger jag då, men jag tror ändå 2012 är speciellt pga sådant som Timewave Zero, Mayakalenderns slut (en 5125-årig era, 13 baktun, slutar 21/12) samt teorin om Galactic Superwave. Den ska det handla om här.

Galactic superwave (jag kommer att använda den engelska termen) sägs vara en mäktig våg av devadattisk energi som är på väg mot vårt solsystem. På Beckows blogg berättades om detta redan 2011 under titeln "Galactic Superwave Rolling In". Mer på samma blogg gavs här. Detta var en kanalisering från inget mindre än ”The White Winged Collective Consciousness of Nine”. Den som frågar är kanalen, Magenta Pixie. Huruvida denna kanal är att lita på generellt vet jag inte. Men jag behandlar följande fakta som del i ett hypotesbygge. Och enligt sagda källa är den galaktiska supervågen en realitet. Pixie frågar, resursen svarar:
Is the Galactic Superwave theory correct?

There are many theories about this...

The theory where a Superwave of energy is coming into our solar system and engulfs our planet?

Depending on how it’s perceived... yes correct theory.

Are you the superwave?

We are connected to it.

Is it coming towards Earth?

Or Earth is coming towards it….depending on viewpoint.
When will it arrive?

Scheduled for 21st December 2012

What is my role in this?

To be aware of the light. To raise consciousness of yourself and thus others and thus the planet by Domino and 100th Monkey Effect. To continue to talk to us and remain in a state of bliss charged unconditional love. To eradicate fear from yourself and aim to do same in others.
"100th Monkey Effect" är för sin del fenomenet hur ett nytt beteende sprids snabbt inom en djurpopulation. I överförd bemärkelse är det frågan om hur en idé kan etableras och bli operativ på synbarligen oförklarligt sätt. Den bara uppstår och tas för självklar eftersom tiden är mogen, eller hur man nu ska förklara det. Wikipedia har mer i frågan, se länk nyss.

Vad Pixies kanalisering sa är alltså att den galaktiska supervågen är något bra. Men alla kanske inte tycker det? Här är t.ex en mer konventionell syn på Galactic Superwave-teorin. Den tycks säga å ena sidan, å andra sidan... Fine. Gå dit om ni vill ha den dragningen. Jag menar, som det är bland sedvanliga vetenskapsmän: man tänker inom konventionella, 3d-termer. Man är blind för den esoteriska sidan av det hela. Så alla kanske inte gillar tanken på en energivåg, emanerande från galaxcentrum och som når oss och höjer oss till en högre verklighet. Till dem kan jag bara säga som värmlänningen: ”Det ordnar sig. Och gör’t inte så kvittar det.”

- - -

Galactic Superwave som indicium för 2012:s andliga verklighet – det är, i mina ögon, tänkvärt. Vi har ju förutom det nämnda Timewave Zero, klarvoajanters oförmåga att se bortom 2012, tidsresenärers svårighet att ta sig bortom 2012 (q v Montauk project), Mayakalenderns slut och allt.

Jag vet att detta inte är solida bevis, bara indicier. Men som Clausewitz framhöll så kan en fältherre inte alltid sitta och vänta på bekräftade underrättelser. Han måste ibland agera utifrån delvis bristfälliga fakta. När möjliga underrättelser inhämtats måste han få tummen ur och agera. Han måste ge sig in i gråzonen och skapa historia med hjälp av faktor X, sin egen vilja. För inom krigföring är det så att "time lost is time lost forever". Så är det för oss människor idag också. Tar man inte ställning till 2012:s andliga innebörder kan det avgöra ens framtid. Det handlar om man kommer att ascendera till 4d eller inte.

Galactic Superwave kan som antytts betraktas ur konventionell vetenskaplig synvinkel. Men jag ser mig inte som någon sedvanlig vetenskapare. Jag är en mer symbolisk och holistisk själ, glad vid min science fiction-bok och min tekopp. Och detta år med sajter som bloggar om galactic superwave, timewave zero, exopolitisk närvaro, hemliga sällskap och annat Arkiv X-aktigt – det har inte varit tråkigt kan jag säga. Så nu är det väl bara att se tiden an fram till midvinter och med öppet sinne möta tidens slut, höjt medvetande och en ny värld. Man får tänka positivt, ställa in sig på 4d:s annorlunda verklighet där det enligt David Wilcock bl.a råder telepati. Om alla kan läsa ens tankar får man se till att ha positiva tankar, eller hur? Jodå, det måste man. Negativa själar kan inte överleva i 4d sägs det. De kommer inte att passera tröskeln.

För en tröskel är det, en resa att göra. Jag har drömt en del om järnvägsstationer, flygplatser och liknande på sistone. Detta tycks antyda ett en resa förestår. Jag har i samband med en flygplatsdröm t.ex upplevt stämningar som ”världen förändras”, Obama håller tal och allt är på väg åt rätt håll. Men det kanske bara är jag.
Relaterat
Wilcock: The Source Field Investigations
Heinlein: Starship Troopers
Tolkiens verk
Lovecraft-böcker på svenska
Tidslinje: konservativ fantastik

Inga kommentarer: