söndag 14 oktober 2012

Bibliografi: Castaneda


Denna blogg startades på hösten 2007. Ett av syftena med den var att behandla Carlos Castanedas böcker.
Det är nästan fem år sedan. Jag bodde i Uppsala då, bland Eriksbergs tallar. Jag gick ut lite löst som bloggare och skrev diverse om Castaneda. Som detta inlägg, från februari 2008. Det är ett bra exempel på vad jag skrev i början. Liksom denna text, om böckernas tendens att se kunskapens väg som krigarens väg.

Sedan började jag mer systematiskt recensera Castanedas böcker per se. Hans bibliografi ser ut som följer. I förekommande fall finns en länk till en recension här på bloggen:

. The Teachings of Don Juan - A Yaqui Way of Knowledge (1968)
. A Separate Reality (1971)
. Journey to Ixtlan (1972; blev senare doktorsavhandling som: ”Sorcery – A Description of the World”)
. Tales of Power (1974)
. The Second Ring of Power (1977)
. The Eagle's Gift (1981)
. The Fire From Within (1984)
. The Power of Silence (1987)
. The Art of Dreaming (1993)
. Magical Passes (1998)
. The Wheel of Time (1998)
. The Active Side of Infinity (1999)

Jag har som synes behandlat alla böcker av värde. "The Art of Dreaming" visar för sin del hur medvetet, viljestyrt drömmade går till (s.k lucid dreaming). "Magical Passes" åter är en teknisk avhandling med fotografier, visande kroppspositioner i systemet tensegrity som endast nämns flyktigt i de tidigare böckerna. "The Wheel of Time" innehåller citat från de nio första böckerna. Och "The Active Side of Infinity" är ett slags överblick över den resa Castaneda gjorde som kunskapare.

- - -

Carlos Castaneda var en människa. Han föddes av allt att döma i Cajamarca, Peru, 25/12 1925. Och han dog sannolikt i Los Angeles, Kalifornien, 27/4 1998. Men det är svårt att veta detta exakt. Castaneda gillade att lägga ut dimridåer. Det var i sig en tillämpning av gurun don Juans regel om erasing personal history: en kunskapare bör avmytologisera sig själv för att spara energi och leva med låg profil.

1960 träffade i alla fall Castaneda don Juan i Mexico för första gången. Han blev lärjunge under denne indianske shaman och guru. Castaneda skrev sedan sina dramadokumentärer om lärjungeskapet. Se ovan för bibliografi. Förutom de recensioner jag lagt upp på bloggen har jag sammanställt en lista med termer man möter i böckerna. Detta inlägg, med citat på temat "kunskaparen är en krigare", kan också vara av intresse.

Som antytt råder en viss rigorism i Castanedas värld, som detta med liknelsen att vara en krigare när man sysslar med shamanism. Men det är i sin ordning tycker jag. För i varje esoterisk disciplin måste man vara skärpt, man måste ha kontroll över sina känslor, sitt sinne och sina tankar. Man måste skaffa viljekontroll över intuitionen, ha förmågan att hitta friläget, förmågan att komma till ro även i stressiga lägen. Därför kan krigarliknelsen vara nyttig för envar esoteriker som en dag finner sig långt ute i gråzonen, ensam och övergiven av världen. Man måste då gilla läget och likt en Gösta Borg säga sig 1) nu är det kärvt 2) men det är ändå inte så farligt som jag trodde.

Ett djupt andetag kan ofta göra susen. Det låter enkelt men det enkla är svårt, som Clausewitz sa.
Relaterat
Melinas resa
Borg: Det röda massanfallet (1951)
Evola: Metaphysics of War (2011)
Michael Moorcock
I Berlin 1990 fanns det bilar och bussar
Gunnar Asplund: Stockholms stadsbibliotek

Inga kommentarer: