onsdag 3 juli 2013

Melina Starr -- agent i befrielsen av Sverige (del 13 av 17)


Sverige har levat under en sinnessjuk diktatur i 30 år. Nu befrias landet av Melina Starr -- av henne och hennes medhjälpare såsom Doris Burg, Topsy Lindblom och Raggidus Munkon.
Del 1: Melina Starr
Del 2: Egon Dribbling
Del 3: Doris Burg
Del 4: Four Winds Bar
Del 5: Amafortet
Del 6: Raiden mot DriCo
Del 7: Berlin
Del 8: Promenad i Köpenick
Del 9: Militariamässan
Del 10: Hemresan
Del 11: Misstänkt för allmänfarlig ödeläggelse
Del 12: Befrielsen börjar
Del 14: Raggidus Munkon
Del 15: Tallarna i skogsbrynet
Del 16: Topsy
Del 17: Fri
Herbert Momalion, Gustav Gavelin, Gängse Praxis, Skodidon Putselius och Bigelius Pack: dessa var de nyanställda Operativa Kunskaparna på Svenska Relä. Chef för denna styrka blev Doris Burg. Hon var, som sagt, före detta yrkesmilitär. Hon ledde nu grupperna från sitt kontor på Avdelningen eller från en rörlig stab, lika med en silverfärgad Land Rover Defender ’96.

På programmet den 23 juni stod insatsbekämpningar mot stadsdelen Söder. Där bodde den så kallade ”eliten” inom media och kulturliv. Det kan noteras att även Melina Starr bodde på Söder. Men hon bodde i östra änden. Och hon bodde på Folkungatan, på gatans norra sida. Det var liksom mer PK söder om Folkungagatan. Doris for nu dit, mot South of Folkungatan, lika med SoFo; hon for dit med sin styrka och ledde den i punktinsatser mot kvarvarande fickor av motstånd, öar av självhat, antivitt sentiment och svenskfientlighet. Man uppsökte PK-ismens propagandakrigare, gav motfrekvens och sa dem rakt upp och ner: samnationalism är numera vägen. Svenskar finns lika väl som kineser och japaner. Att vara stolt över den man är är grunden för all existens.

Operationen lyckades. Den svenska fanan kunde till slut kunde höjas på Södertornets topp. En himmelsblå fägring med guldkors blev den ledfyr som Sverige nu och allt framgent skulle leva under.

- - -

Det nya gardet var som sagt Momalion, Gavelin med flera. De var, till skillnad från Melina som var frilans, anställda av Svenska Relä. Detta täckföretag blev i alla fall inbegrepp för förändringen som nu svepte över Sverige. Den var en trust som motverkade mindfuck, propaganda och hjärntvätt från elitmaffian. Eftersom denna maffia nu fallit samman måste Svenska Relä gå in och bistå, överallt: man sände sina grupper till MUST, SÄPO, media och Rosenbad. Men det gjordes öppet. Man var en fristående byrå som anlitades på konsultbasis.

Melina Starr jobbade denna tid, i slutet av juni 2013, med agenten Raggidus Munkon. De var båda kunskapare, operativa aktörer och analytiker. Man skulle fokusera på den andliga sidan av befrielsen och på globala perspektiv – på vad som på sikt blev världens befrielse från skuldslaveri och materialism. Doris’ grupp hade i detta komplex hand om den specifikt svenska, nationella befrielsen.

Det var en dag på Avdelningen. Melina och Raggidus satt i sammanträdesrummet och diskuterade ämnet Old energies: the war years. Man såg tillbaka på tiden då man närmade sig nollpunkten, eschaton, singulariteten. Då, vid midvinter 2012, gällde det att hålla tungan rätt i mun. Då gällde det att vara lugn. Koppla av, släppa efter. Eller som Jünger sa: ”Vi är på väg mot den magiska nollpunkten, och bortom den klarar sig bara den som har tillgång till inre, andliga reserver.” Och Evola hade i ”Ride the Tiger” talat om hur man överlevde i Kâli Yûgas materialism, hur man genom att behålla ordningen inom sig själv skulle sikta bortom nollpunkten. Och nu var man där: bortom nollpunkten, bortom Kâli Yûgas helvete och i Sat Yûgas ljusare marker. Man levde friare, andades lättare. Man klarade sig igenom tack vare andlig koncentration och intoning på kosmos’ harmoni.

Tiden hade rört sig spiralformigt mot singulariteten. Det gick inte att komma undan detta. Det var bara att kliva ombord och anta utmaningen, gilla läget och hänga med Moder Jord när hon stigit upp från 3:e densiteten till den 4:e. Så var det vare sig man ville eller inte. Jorden levde, lokalt sett, i 4d. Nu var det upp till människor att lämna 3d:s materialism och dualism bakom sig och tona in på den nya harmonin. Det var inte möjligt längre att vara negativ, så som exempelvis Dribbling och SFC varit. Stormningen av dess kontor den 12 maj hade varit en glad fest, en ickevålds-yttring av positiva, affirmativa människor, nämligen svenskar, som tog tillbaks den ideella kontrollen över sitt land.

- - -

Sverige, ja hela mänskligheten, hade passerat nollpunkten. Det var annorlunda nu. Elitmaffians mörkervälde föll ihop successivt efter detta – efter klonfabrikens och Vasastads-kontorets avveckling. Då behövde man inte spionera på hemliga projekt längre. Allt var på väg att komma ut i ljuset: nationellt sådant som officiell antivitism, och internationellt sådant som Monatuk, Roswell, underjordiska järnvägar, Marsbas, teleportation, the Looking Glass med mera. Dominans och kontroll via skuggregeringen och dess Black Ops var avslöjat.

Nu styrde Ljuset i högre grad än förr. Utmaningen var att lotsa folk i denna andligare tid. Man var hjälpta av att negativa människor inte tagit sig vidare till denna 4d-jord. Men folk var fortfarande folk; man var inte helgon, man var som nyfödda barn, välvilliga men i behov av ledning. Då gav Svenska Relä dem det: i form av information, bloggposter om esoterismens elementa, föreläsningar och medverkan i TV och radio. Doris mobila grupp gav dem samtidigt information om svenskvänlighet, traditionalism, tro och trygghet.

- - -

Upprensningen av Stockholm och Sverige hade gått framåt. Bland annat hade Svenskfientligt Centrum officiellt fått lägga ner i Sverige. Det skedde den 25 juni. Dess kontor stormades som sagt redan 12 maj.

Och nu var det en dag i juli, den 7 juli närmare bestämt. Melina fick ett memorandum från Topsy via mail. Det sammanfattade fallet. Det berättade om hur en hemlig grupp, med täcknamnet ”hobbyklubben”, haft planer på att helt dominera jorden. Kort sagt: elitmaffian som styrt det mesta i tusentals år.

Men denna grupp hade intensifierat sina maktplaner på sistone. En viss plan drogs upp i ett möte under Daytons flygplats 1972. Och planen, den gick ut på att starta kärnvapenkrig mot Iran som ett av många sätt att reducera jordens befolkning till 500 miljoner. För att överleva den följande atomvintern byggde hobbyklubben veritabla underjordiska städer, så kallade Deep Underground Bunkers, även kända som DUB:s. För att ta över världen skulle hobbyklubben nyttja teknik de fått från illasinnade aliens, såsom manicken Looking Glass, rymdskepp med vilka de flög till Mars (under organisationen Solar Warden), FEMA läger för internering av folk samt HAARP som manipulerar vädret. Man planerade även 9/11 så tidigt som 1964, i form av Operation Northwood, där en så kallad ”false flag attack”, en attack mot exempelvis World Trade Center, föregivet utförd av terrorister men egentligen utförd av regeringen, skulle piska upp en krigsstämning och få folk att gå med på inrättandet av en diktatur. Så som ju också skedde i USA 2001 och framåt.

- - -

Västvärlden under hobbyklubbens stövel...? Men det hela fullföljdes aldrig. Något kom emellan. Kalla det ”gudomlig intervention”, kalla det ”folk vaknade”, kalla det ”internet spred information så att folk började fatta”. Kalla det ”uppstigande av jorden, med dess folk, från 3d:s dualism till 4d:s holism”. En samverkan mellan gudomlig inspiration och folks insikt att något var fel var förklaringen till att hobbyklubben misslyckades. Den sinnessjuka krigsregimen i USA hade sedan 2008 börjat demonteras.

Man hade börjat dekonstruera Bush-erans nazistat. Och enligt Topsys källor slogs DUB:s ut och rensades sent 2011-tidigt 2012. Midvintersolståndet 2012 kom så Uppstigandet: jorden höjdes till en högre vibration. Det gjorde att hobbyklubbens frekvensdiktatur började tappa mark. Folk hade lyft sig, skuddat stoftet av sig och insett att Bushårens arrangemang var sinnessjuka. 9/11 terroristdåd? Indicierna på att det hela var ett insiderjobb började öka i antal. Melina kände till dem. Hon var av den åsikten att hobbyklubben höll på att tappa mark. Men än piskade den via massmedia upp rädsla hos lättledda personer. När skulle folk, när skulle mer än 51% av allmänheten resa sig och säga ”åt helsike med skuldslaveri och massmedias hjärntvätt! Jag är en fri man, fuck you!”

När skulle folk befria sig? Jo, nu. Det var den känsla Topsy och Melina och hela Svenska Relä hade. Det var den stämning som rådde. Och Sverige var ju på väg att bli fritt. Svenskfientligt Centrum hade fått lägga ner. Det skedde, som sagt, 25 juni. Nu var det tal om att Svenska Relä skulle få överta dess lokaler i Vasastan.

Parallellt med att Bushårens diktatur avvecklades så började folk i Sverige resa sig. De slutade med detta ”att huka under rasiststämpeln, bara för att man hävdar svensk sedvanerätt”. Ja, mer än så: ”vi svenskar existerar och har rätt till detta land”, det var vad man nu började säga. Detta blev ett ledmotiv för Sveriges befrielse. Och nu, bland annat med hjälp av Svenska Reläs verksamhet, satte sig denna uppenbara sanning i folks medvetande.

Befrielsen var igång. Den var omöjlig att stoppa. I nästa avsnitt berättas om Melinas relation med Raggidus Munkon.
Del 1: Melina Starr
Del 2: Egon Dribbling
Del 3: Doris Burg
Del 4: Four Winds Bar
Del 5: Amafortet
Del 6: Raiden mot DriCo
Del 7: Berlin
Del 8: Promenad i Köpenick
Del 9: Militariamässan
Del 10: Hemresan
Del 11: Misstänkt för allmänfarlig ödeläggelse
Del 12: Befrielsen börjar
Del 14: Raggidus Munkon
Del 15: Tallarna i skogsbrynet
Del 16: Topsy
Del 17: Fri
Relaterat
Eld och rörelse: fri pdf
Bertil Malmberg och Härnösand
Boye: Kallocain (1940)
Svensk litteratur: traditionell

Inga kommentarer: