fredag 3 mars 2017

Antropolis: Place du Carrousel


Hereby some more pictures of my Anropolis diorama. -- Härmed fler bilder från dioramat Antropolis.
Place du Carrousel är en ärevördig plats i Antropolis' landskap. Det är en knutpunkt, ett fokus och en cirkulationsplats. I romanen finns den bland annat omnämnd så här, i kapitel 8, när Jenro Klao och Viveka Fjäder går hem till henne:
Framåt elvatiden släntrade vi bort genom Commersia, över bron och tog till höger vid Place du Carrousel, och gick Luftvärnsgatan norrut till hennes lya. [s 36]
Och i kapitel 16 möter Klao en konstnär, Tim Parill, som bor vid denna rondell:
[J]ag drog ner på stan för att träffa Tim Parill. Han bodde i mellersta Habiton, vid Place du Carrousel. Detta var en rondell (...) en av stadens knutpunkter. [s 64]
På kartan här nedan ser ni Place du Carrousel till vänster om floden, samt norr om regementet och parken.


Och nu blir det en smärre bildexposé över denna plats och dess environger. Håll till godo.Relaterat
Antropolis: bilder
Antropolis: Fullkomlighetens palats
Köp romanen Antropolis

Inga kommentarer: