fredag 3 mars 2017

Eld och rörelse -- en textuell verklighet


Krigszonen kallar...
1.

Jag skriver Zonen, jag gestaltar ett krigarliv i
evokativa scener och passager. Jag målar med grönockra,
läderbrunt och kanvasgrått, jag spänner upp min segelduk
och glider bort i skymningen; jag längtar till Landet som
inte är, ty allt som är är jag trött att begära.

Jag rör mig i Terra Incognita, i Zonen, Stridszonen,
Ingenmansland -- i Landet som inte är, Det hemliga landet: Landet.
2.

Landet. Går i Landet. Stöter på pansarvrak,
skyttegravar, ser tomhylsor i diket...

Landet. Går i Landet.
Kommer till Punkt 567, ser
de övergivna byggnaderna.
Vad allt är ofattbart
och längesedan.
Furir P, var är du nu...?
Stupad som alla andra.
Kaptenen, korpral L,
Desto, Ärransiktet --
stån upp för att kämpa ännu en dag
i Landet...!

Landet. Går i Landet.
Går genom tempel och trädgårdar,
genom sjukhus och f-platser,
genom staber och förråd,
hela tiden sökande Den Omöjliga Friheten --
friheten på barrikaderna, friheten på
patrullstigarna, friheten i befälsbunkern
klockan tre på natten med kartor och
k-pist, kaffesurr och bondtobak...

Landet. Går i Landet.
Går över flygbaserna, hör
motorernas rytande, ser bomblastade
jabos lyfta för insats mot arribatt,
truppsamling, förråd, marschkolonn.
Jag går genom städerna, över ruinhögarna,
genom huskulisserna, ser klagande finger
mot skyn och en hund som springer lös.

En dörr som står och slår --
En gardin som fladdrar --

Landet. Går i Landet.
Pansarkolonner möter,
fasta blickar, fasta handslag,
dunk i ryggen och honnör.
Jag går i Landet, går genom
all världens stridszoner, hem till
ett Gudshus bland gröna ängar --
ett hus att bedja i, att leva i.
Frälsningen finns. Men vägen går
genom Landet, Zonen,
Stridszonen, Landet som inte är.

Landet, Landet. Jag går i Landet.
Jag minns mitt gamla granris, vapenfett,
segelduk och k-pistmagasin med ”36 patroner
som brinner av, jag vill inte längre va’ din slav”...
Landet, eviga Land av tusen sjöar och tusen åsar,
tusenmila skog och tusenmila slätter, städer, byar...
Land av kust och hav, land av berg, av öken...
Land av sten, land av jord. Land av blommor och leenden,
land av död och sand, land av benpipor och avsprängda träd,
land av krutgas och trotyl, nabit och dynamex.

This is the dead land
This is cactus land --

Landet. Går i Landet. Jag går som
en zombie genom stridande zoner,
”fully dead, at last, and wonderously alive!”
Jag går, jag åker, jag flyger i natten
som ett moln över staden,
speglar mig i fönstret till ett brunrappat hus --
”kastar en stråle in i ditt rum
av evighet och mysterium --
men innan du fattar vad du ser
försvinner jag och är ej mer” --
ty jag svävar vidare över Landet,
över batgränser och b-linjer, över
floder och berg, över stridslinjer
och etappområden, med
mål fiendens fältarméer och
riktning evigheten.
3.

"Vorwärts über Gräber" i Hans von Seeckts anda --
eld och rörelse, anda och disciplin -- skyl och skydd
och skottvidder, ut och gestalta liv och död på öde
vidder, gråzon, stridszon, ingenmansland -- evig strid,
evigt existens på gränsen -- evigt tillstånd vid stormavstånd --
det är livet liksom -- alltid på gränsen, alltid i vila,
alltid på G -- för evigt och evigt --

You're skating the edge -- I AM the edge.

You're out of control -- I TAKE control.

You're playing god -- I AM god.

4.

Knax och knurg i Dorisburg. Jag tar kontroll, jag är gud.
Eld och rörelse, anda och disciplin, skyl och skydd och skottvidder.

Brinnande magnesium --

Konstgjort månsken, strålkastare mot molnens undersidor --

Segelduk, skofett, najtråd --

- - -

9, 80, 84, 120. 150, 500, 800. Min fader var en ung soldat, den
skönaste man fann. Vid femton år gevär han tog, vid sexton var han man.

Brandmedel. Eldkastare. Spräng- och tändmedel. Förstöring av bro, av väg, av vägtrumma.

Tat satyam, sa âtma, tat tvam asi.

Tad âtmanam evâved: aham brahmâsmi.


I am god.
Relaterat
Eld och rörelse: fri pdf
F. G. Granlund om boken
Fler hyllningar
Boken recenserad på Motpol hösten 2016

Inga kommentarer: