söndag 5 maj 2013

Så här ser en fil kand ut

Jag är fil kand. Här är beviset.
Härmed en titt på det intyg på fil kand-examen jag själv, Lennart Svensson, innehar.

Fil kand-examen kan tas inom universitets filosofiska fakulteter. Det vill säga inom humaniora, naturvetenskap eller samhällsvetenskap (andra fakulteter har jur kand, teol kand, med kand). Jag tog min examen 1998. För att få en fil kand måste man då ha 120 poäng varav 60 poäng i ett ämne [se bild 3 där denna regel återges]. Mitt ämne var indologi, lika med sanskritik. Det betyder studier i det fornindiska språket sanskrit. Mer om det här och här.För fil kand behövs som sagt 60 poäng i ett ämne. Det betydde på min tid fullgjord C-kurs. Sedan gick jag D-kursen också. I dessa kurser ingick varsin 10-poängsuppsats. C-uppsatsen jag skrev hette "Upâyas och olika sätt att använda dem". D-uppsatsen hette "Översättning av Agastîya Rathaparîksha". Den sistnämnda ventilerades 1997 under ledning av professor Gunilla Gren-Eklund. Opponent var docent Klas Hagren.

Indologi var som sagt huvudämnet i min fil kand-examen. Mina övriga ämnen var, som synes, hindi, grekiska och statskunskap.
Relaterat
Sanskrit för nybörjare
Evola: Ride the Tiger
Evola: Metaphysics of War

2 kommentarer:

Jav Farli sa...

Vän av ordning vill bara påpeka att vid den filosofiska fakulteten studeras alla de ämnen som inte studeras vid de teologiska, medicinska och juridiska fakulteterna.

En kandidat-examen i t.ex. biologi, fysik eller matematik är en fil. kand.

Svensson sa...

Tack för korrigering. Jag har nu ändrat i texten i linje med detta.