fredag 8 november 2013

Jag bekämpar PK-ismen, en yttring av ett diktaturvälde som rasat sedan 1900-talets början


Teori: världen styrs av en elitklubb. Härmed några reflektioner kring detta.
Om man säger att världen styrs av "elitklubb", och att det är vi i västvärlden och i Sverige som lider av detta -- vad betyder det konkret?

Det betyder att vi lever i diktatur, en paranoid diktatur. Och PK-ismen är bara den sista yttringen av detta välde. Elitklubben har västvärlden i sin hand sedan åtminstone början av 1900-talet. Folkliga krafter och Ljusets makter har alltid stretat emot, men den form av politik vi levat under på sistone är övervägande präglad av elitklubbens inflytande, vill jag mena. Dit hör sådant som:

. dualism
. materialism/ateism
. entrism

Nu ska jag utreda dessa fenomen i varsitt stycke.1. Dualism

Dualism innebär inom politiken att säga: den som inte är med oss är mot oss. Dess yttring i politiken sedan 1996 heter Politisk Korrekthet. Den utmålar minoriteter, kvinnor och bögar med flera som offer. Den som förvägrar dem deras offerstatus är fiender, i PK-lingo "fascister, nazister" mm. PK-ismen är konsekvent på detta sätt. Se på en sådan som Henrik Arnstad; denna dualism synes mig vara hans ledstjärna. Nyanser utplånas. Fienderna är fascister, punkt. Vänstern är helgon.

Denna diktatoriska dualism är inte begränsad till PK-ismen och Sverige. När elitklubben arrangerade 9/11 och stämplade alla som inte gick med på Patriot Act mm som terroristmedlöpare, så var det enligt mig samma sentiment i aktion. Och man behöver väl inte nämna att Sovjetkommunismen, med sin fullkomligt förödande inverkan på Rysslands traditionella samhälle, var ett verk av samma elitklubb. Kapitalister, kommunister och frimurare samverkade i kuppen 1917 för att upprätta det vidrigaste välde världen skådat. Det näst vidrigaste väldet av denna typ är den PK-ism vi idag lever under.2. Materialism och ateism

Materialism och ateism är en annan kärnpunkt i denna elitklubbs modus operandi. Vi såg det ju i illuminatis agenda så som grundaren Adam Weishaupt formulerade det. Punkt 5 var "avskaffande av alla religioner". [Källa: "Världens största konspirationer", red Andreas Nyberg, Semic 2002.] Ni tror kanske att ateism är höjden av upplysthet. Well, tänk om i så fall. Det må vara att kritik mot den förvrängda form av kristendom som officiell kyrka innebär, är en väg till andlig befrielse. Men oreflekterad ateism ihop med den rådande materialismen leder ut i tomhet och förödelse. Den leder till Gulag och PK-ism.

PK-regimens besatthet med att importera folk från Tredje Världen och hit är också materialistisk. Höj befolkningens antal, det är bra för nationalekonomin, och jaga dissidenter, misshandla dem och föröd traditioner och trygghet på vägen: det är typiskt elitklubbstänk. Anders Borg har ju erkänt att Sverige samarbetar med USA på detta vis: USA startar krigen, Sverige tar hand om flyktingspillet. "USA förser oss med de här inflödena – ni krigar och vi får flyktingarna" säger Borg. Win-win i elitklubbsperspektiv alltså. Här är källan, Fria Tider återger ett tal som Borg höll i den amerikanska tankesmedjan Peterson Institute i april 2012.3. Entrism

Entrism slutligen är en term som härrör från trotskismen. Det gällde att gå in i och ta över existerande partier, radikalisera dem och förändra dem totalt. Detsamma gör elitklubbsfolket överallt. När till exempel illuminati tog över frimurarna på 1800-talet så var det entrism; en delvis esoterisk rörelse, frimurarna, blev på sin högsta nivå en renodlad maktklubb. Och även här i Sverige finns entrismen, som när en gång hedervärda svenska partier som Moderaterna, Centern och Folkpartiet togs över av PK-ister, bombliberaler och mångkulturister. Gräsrötterna i vardera partiet är ju ännu emot vansinnigheter som massinvandring och imperialistiska krig i Mellanöstern, men vad hjälper det när toppen är infiltrerad av elitklubbsfolk.

Entrism förekommer även i föreningar som Röda Korset och Rädda Barnen. Dessa domineras idag av suspekta mångkulturister och före detta trotskister, se här. Att låta dessa föreningar ge bidrag till sådant som Pantrarna och Megafonen är rent kriminellt.Coda

Det är en politik i förfall vi ser. Ett samhällsklimat fördärvat av dualism och maktparanoia. När en sådan som Henrik Arnstad kallar ett konservativt parti som SD för fascister och rasister, då är det långt gånget. När den fridsamma Ingrid Carlqvist kallas nazist bara för att hon står för lagstyre och västerländska värderingar -- då är fan lös. Alla partier är infiltrerade av materialism, PK-ism och kulturmarxism: ingen får ifrågasätta massinvandringen. Detta är ingen slump. Det har inte "bara blivit så". Samhällstendenser som antivitism och svenskfientlighet är orkestrerade från högsta ort.

Dagens svenska politik är elitklubbsbruk enligt gammalt recept. Och utslagning, våld och förnedring, kaos och förstörelse är som alltid resultatet. Denna elitklubb är inga Machiavellis eller Bismarcks, inga kejsar Augustus eller Hadrianus. Det handlar inte om långsiktighet, att skapa förtroende, att bygga något. Det handlar om att förstöra och riva ner. Det är terror som medel och mål. Se bara hur USA förstört sitt renommé, och försvagats finansiellt och politiskt, av att kriga i Irak och Afghanistan.

Att inte folk mangrant protesterar mot detta är en gåta. Men ett tips är: elitklubben är på väg att förlora, den kan operativt inte göra mycket idag. Så protestera...! Det gör jag i alla fall. Jag Lennart Svensson protesterar mot elitklubbsmakt, massinvandring, mångkulturism, antivitism och imperialistiska krig i Mellanöstern. Det är sjukt att denna elitklubb inte störtats från makten för länge sedan. Men nu är det dags. Med fredliga medel ska vi ta tillbaks vårt land från elitklubben, ja vi ska befria hela världen från dess sjuka välde.
Relaterat
Välgörenhetspengar slussas till Megafonen
Actionism -- presentation på svenska
Mårtenssons sf-romaner
Lindbohm: Jagets eld
Eden utan Adam, Stjärnpesten, Domens stjärnor
Frostens barn

2 kommentarer:

Anonym sa...

Har du några bevis för det om Illuminati och Frimurarna?

Svensson sa...

Bevis? Kanske inte domstolsbevis. Men jag har indikationer.

I detta inlägg skriver jag om illuminatis historia. Min källa är Andreas Nybergs bok "Världens största konspirationer" (Semic 2002). Där återges teorin om hur illuminati tog över frimurarna i spannet 1780-talet--mitten av 1800-talet.